DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ž. Vrdoljak: PARK ŠUMA MARJAN RAZVOJ. SADAŠNJE STANJE I SMJERNICE ZABUDUĆ1 TRETMAN Šumarski list br. 7-8, CXX (1996), 307-3 1 8


stavlja fitocenološku studiju, ali kao šumar on opisuje
borove sastojine i sa šumarskog aspekta. Konačno tu su
i vlastita saznanja temeljena na višegodišnjem promatranju
Marjana.


Prilikom izrade prve uređajne osnove razdijeljena je
marjanska šuma na 12 odjela i 62 odsjeka. Drugom osnovom
broj odsjekaje reduciran. Kod naših opisa držat
ćemo se prve prostorne podjele jer omogućuje preciznije
lociranje pojedinih karakterističnih stanja u šumi, a
prikazana je na priloženoj karti. Na toj karti su prikazani
i dobni razredi kojima pojedine sastojine pripadaju.


Stanje i razvoj marjanske šume opisat ćemo kroz
najhitnije njene značajke: starost sastojina, broj stabala
i omjer vrsta drveća, vitalnost šume, proces prirodnog
pomlađivanja, prisustnost i sastav vrsta prvobitne šume,
zdravstveno stanje i dosadašnji tretman šume.


Karta: Park šuma Marjan - prostorno razdjeljenje sa rasporedom sastojina
po dobnim razredima


Starost, broj stabala i omjer vrsta Age,
number of trees, proportion of species


Park šuma Marjan predstavlja skup jednodobnih sastojina
različite starosti. Razmjer dobnih razreda u
1995. godini prikazanje u tablici 1. Srednja starost šume
te godine iznosi 75 godina.


Razmjer dobnih razreda - stanje 1995. godine - Age
class distribution - situation inthevear 1995.


Tablica 1. - Table 1.


40 -50 god.
51 -60 god.
0.46 ha3.16 ha
i
i
ii
0.3 %
1.9 %
61 -70 god. 77.73 ha i i 46.9 %
71 -80 god. 42.48 ha i i 25.7%
81 -90 god. 19.19ha i i 11.6%
91-100 god. 16.41 ha i i 9.9%
I01-110god. 6.11 ha i i 3.7%
Ukupno pod šumom 165.54 ha i i 100.0%


Na srednjodobne sastojine (do 70 god. ) otpada


81.35 ha ili 49.1 %, a na stare (preko 70 god.) 84.19 ha
ili 50.9%. Međutim samo za 5 godina tj. 2.000-te godine
pretežni dio srednjedobnih sastojina preći će u kategoriju
starih, pa će tada srednjedobnih biti samo 18.63
ha ili 11.3 %, a najveći dio marjanske šume- 146.91. ha
ili 88,7% - sačinjavat će stare sastojine.


Prilikom inventarizacija šume provedenih 1970. i
1990. godine utvrđen je broj stabala i sudjelovanje u
smjesi pojedinih vrsta drveća iznad taksacijske granice.
Prema podacima iz 1990. godine predominantno je u
sastavu marjanske šume alepskog bora (93,7%). Od ostalih
vrsta najzastupaniji je čempres, ali samo sa 5,3%.
Učešće brucijskog bora, pinije, crnog bora, cedra,
česmine, medunca i crnog jasena je zanemarivo (0,9%>).


Pretežni dio na Marjanu čine čiste sastojine alepskog
bora, dok je čempres u većem ili manjem omjeru
(7-45%) primješan u pojedinim stojinama istočnog dijela
šume (odjeli 9, 10, 11 i 12).


U odnosu na stanje iz 1970. godine najviše se smanjio
broj stabala crnog bora i pinije, dok se povećao
broj stabala česmine a zabilježena je i pojava crnog jasena
i medunca, koji među drvećem iznad taksacijske
granice ranije nisu bili prisutni. Proporcionalno učešće
alepskog i brucijskog bora te čempresa ostalo je nepromijenjeno.


Sadnja crnog bora na Marjanu očito je bila zabluda
jer je to vrsta humidnijih područja, pa njeno propadanje
ne začuđuje. Sušenje pinija vjerojatno je uzrokovano
starošću stabala (sađeni su pretežno u istočnom, najstarijem
dijelu šume), a i prilikama tla.


1970. godine bilo je u marjanskoj šumi ukupno


115.265 stabala, a 1990. godine 78.080, što znači da se u
tom 20-godišnjem razdoblju ukupan broj stabala smanjio
za 37.187 komada ili za 32%. To je posljedica prirodnog
izlučivanja, naročito u mlađim sastojinama, zatim
sanitarnih sječa radi uklanjanja suhih i bolesnih stabala
te uzgojnih intervencija. Prema podacima upravitelja
park šume ing. J. B o r i ć a od 1990. do 1995. godine
posječeno je daljnjih oko 15.000 stabala, pa se u
odnosu na 1970. godinu broj stabala smanjio za 46%o.
Broj stabala u pojedinim godinama prikazuje tablica 2.
Tablica2. -Table2.
Godina Srednja starost šume (god.) Broj stabala-Number of trees


Year Average age of forest ukupno poha
total on ha
1970 50 115.265 696
(raspon od 346-1.004 po ha)
distance
1990 70 78.080 472
(raspon od 200-718 po ha)
distance
1995 75 oko 63.000 380


Unatoč znatnom smanjenju kroz posljednjih 25 godina,
broj stabala u marjanskoj šumi je još uvijek prevelik.