DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 98     <-- 98 -->        PDF

S. Tomančic: [ZBOR I´REDMIYI´A ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski list br. 3—4. CXX (1996), 179su
nužnost integralnog osvjetljavanja određenih podru14000
čja šumarstva. Stoga smo multidisciplinarne radove koji
povezuju područje Divizije 3 s ostalim divizijama, obu


hvatili u ovoj analizi.


Za selekciju znanstvenih radova koje obuhvaća
Divizija 3, koristili smo oko 200 najučestalijih ključnih
riječi. Osim toga, u Diviziju 3 uključili smo i sve one
radove koji su tipični za tu diviziju, bez obzira na
njihovu učestalost.


Sve obuhvaćene radove grupirali smo u slijedećih
šest grupa predmeta istraživanja:


A - Studij rada


B - šumarski radnici


C - Oprema u šumarstvu


D - Radni uvjeti


E - Planiranje i kontrola


F - Djelotvornost rada.


Strukturu i kretanje broja objavljenih znanstvenih
radova u razdoblju od 1941 do 1990. godine prikazali
smo po navedenim grupama na Slici 4. Na toj slici vidi
se sljedeće:


Pokazala se značajna razlika u broju objavljenih
radova između navedenih grupa. Najmanje objavljenih
radova je u grupi B - Radnici. Najviše objavljenih radova
je u grupi A - Studij rada. Druga po veličini grupa je
E - Planiranje i kontrola šumskih radova.


U razdoblju od 1941 do 1990. sve navedene grupe
pokazuju tendenciju povećanja broja objavljenih radova.
Grupa A - Studij rada imala je vrlo intenzivno razdoblje
od 1961 do 1965. godine. Nakon pada i stagnacije do


I!


STE
Godine -Years


SI. 4. Struktura i trendovi broja znanstvenih radova objavljenih tijekom
razdoblja 1941-1990


Fig. 4. Structure of and trends in numbers of papers published during the
period 1941 - 1990


1975. godine, ponovo se nastavlja rast broja objavljenih
radova u toj grupi na visokoj razini, ali u blažem obliku.


Na svim linijama kretanja broja objavljenih radova,
nalaze se oznake koje pokazuju do kada se broj radova
udvostručio. Od 1941. do 1990. godine broj objavljenih
radova po pojedinim grupama povećao se od četiri do
šest puta.


Relativni odnosi između pojedinih grupa predmeta
istraživanja i njihovi trendovi u razdoblju od 50 godina,
mogu poslužiti za procjenu budućeg razvoja istraživanja
šumskih radova, za utvrđivanje prioriteta i izbor predmeta
istraživanja.


5. ZAKLJUČCI - Conclusions
Na temelju proučavanja izbora predmeta istraživanja
šumskih radova, kriterija za izbor predmeta tih istraživanja,
te analiza strukture objavljenih radova u razdoblju
od 1940 do 1990. godine, mogu se izvući sljedeći
zaključci:


Pri izboru predmeta znanstvenih istraživanja čine se
značajne greške, bez obzira na bogato dugogodišnje
iskustvo istraživača. Posljedice tih grešaka su nepotrebna
ponavljanja već poznatih otkrića, neupotrebljivost
rezultata istraživanja, povećanje troškova i smanjenje
djelotvornosti znanstvenog rada.


Predmet znanstvenog istraživanja mogu biti svi čimbenici
radnih i proizvodnih procesa, njihove međusobne
veze, te čimbenici iz okruženja i njihov utjecaj na šumske
radove. Lista čimbenika šumskog rada, koji mogu
biti predmet znanstvenih istraživanja, je otvorena. Ona


se stalno dopunjuje i širi. Ne treba očekivati da će ta
lista ikada biti konačna.


Izbor predmeta istraživanja čini istraživač ili tim
istraživača, znanstvena institucija i investitor. Svi su oni
zainteresirani i odgovorni za uspjeh znanstvenog istraživanja.


Kriteriji za izbor predmeta istraživanja ovise o
istraženosti problema, ciljevima istraživanja, stvaralačkoj
inspiraciji istraživača, interesima investitora,
podršci i uvjetima za istraživanje.


Broj objavljenih znanstvenih radova koristi se u
znanosti kao jedan od pokazatelja razvoja znanstvenih
disciplina i znanosti u cjelini. Broj objavljenih radova
u šumarstvu u razdoblju od 1940 do 1945. bio je u
opadanju. U razdoblju od 1945 do 1990. broj objavljenih
radova u šumarstvu stalno raste. Taj rast bio je najinten