DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 97     <-- 97 -->        PDF

S. Tomančić: IZBOR PREDMRTA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA
Šumarski lislbr. 3—4, CXX (1996), 179—186


4. STRUKTURA PREDMETA ISTRAŽIVANJA - Structure of the research subject in forestry
4.1. Sruktura predmeta istraživanja u šumarstvu Structure
of the research subject in forestry
U znanosti o znanosti koristi se, pored ostalog, trend
kretanja broja objavljenih radova kao pokazatelj razvoja
sustava znanosti. Zbog toga smo ovdje prikazali analizu
kretanje broja objavljenih znanstvenih radova u šumarstvu.
Struktura predmeta istraživanja koju smo analizirali,
temelji se na podacima o objavljenim radovima u
šumarstvu u razdoblju od 1940 do 1990. godine prema
CAB International. Budući da bibliografska zbirka
TREE CD CAB International ne obuhvaća sve objavljene
radove u navedenom razdoblju i da neobjavljeni
radovi nisu bili dostupni, podaci koje smo obuhvatili
čine samo dio istraživanja u šumarstvu tijekom razdoblja
od 50 godina. Taj dio obuhvaća oko 350 000
sažetaka objavljenih radova. Analizom navedenih podataka
procijenili su se stanje, relativni odnosi i trendovi
razvoja istraživanja u šumarstvu.


Na Slici 2 prikazane su promjene broja objavljenih
znanstvenih radova u šumarstvu tijekom razdoblja od
1940 do 1990. godine. Iz te slike vidi se sljedeće:


U razdoblju od 1940 do 1945. godine broj objavljenih
radova je padao. Od 1945. godine nadalje, broj objavljenih
znanstvenih radova u šumarstvu stalno raste.
U razdoblju od 1945 do 1955. taj broj se udvostručio
za deset godina. Udvostručenje broja objavljenih radova
u idućem razdoblju ostvareno je tek za 27 godina. U
razdoblju od 1980 do 1990. godine broj objavljenih
znanstvenih radova ponovo pokazuje tendenciju intenzivnijeg
rasta.


Kakva je prognoza razvoja šumarskih znanosti u
idućem razdoblju? Većina znanstvenika koji progno


100


90


80


70


60


50


40


30


20 y*^~


10


1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Godine -Years


SI. 2. Promjene broja znanstvenih radova objavljenih tijekom razdoblja
1940- 1990.


Fig. 2. Change in numbers of scientific papers published during the period
1940- 1990.


ziraju razvoj znanosti u budućnosti, mišljenja je da će
zakonitosti razvoja koje vrijede za sadašnje vrijeme,
vrijediti u idućem desetljeću (D o b r o v , 1966). Dugoročnije
prognoze su manje pouzdane, a mišljenja znanstvenika
o dugoročnom razvoju znanosti značajno se
razlikuju (B r o n o w s k i, 1973).


Ako se možemo pouzdati u mišljenja većine znanstvenika
koji prognoziraju razvoj znanosti, mogli bi
očekivati da će razvoj šumarskih znanosti u idućem
desetljeću biti sličan razvoju u sadašnjem desetljeću. Pri
tome su u pojedinim znanstvenim disciplinama moguća
veća odstupanja.


4.2. Struktura predmeta istraživanja šumskih radova
- The Structure of research subjects in the area
of forest operations
Pri selekciji objavljenih znanstvenih radova u
šumarstvu, primijenili smo kriterij njihova razgraničenja
po područjima koja pokrivaju divizije IUFRO. Naravno,
mogući su i drugi kriteriji (FDC, regionalni, ...).


Predmeti istraživanja šumskih radova obuhvaćaju
većinu istraživanja kojim se bavi IUFRO Divizija 3
šumski radovi i tehnika. Podaci se temelje na sažecima
TREE CD CAB International. Pri selekciji objavljenih
radova koje pokriva Divizija 3, pokazala su se preklapanja
između Divizije 3 i područja koja pokrivaju ostale
divizije. Znanstveni radovi koji pokrivaju dvije i više
divizija, otežavaju njihovu selekciju po divizijama.
Međutim, takvi radovi su najčešće rezultati timskog
rada. U jednom te istom područuju istraživanja odvijaju
se procesi diferencijacije i integracije (vidi Sliku 3). Oni


Sl o Jedna te ista znanstvena disciplina bavi se različitim predmetima
istraživanja - The same scientific discipline deals with various research
subjects


Dj E Različite znanstvene discipline koncentriraju se na jedan te isti predmet
istraživanja - Various scientific disciplines concentrating on the same
research subject


SI. 3. Procesi diferencijacije i integracije u jednom te istom znanstvenom
području


Fig. 3. Processes of differentiation and integration in the same field of scientific
research