DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 96     <-- 96 -->        PDF

S. Tomandć: IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA
3.3. Kriteriji za izbor predmeta istraživanja - Criteria
for research subject selection
Kakav bi pristup donošenju odluka o prioritetima i
izboru predmeta istraživanja mogao biti djelotvoran?


Stvaralačka inspiracija i motivacija istraživača za
otkrivanje novih spoznaja jedan je od najznačajnijih
uvjeta dobrom izboru predmeta i ostvarenju ciljeva
istraživanja. Stoga bi taj uvjet morali respektirati svi
donositelji odluka o predmetima istraživanja.


Investitor će prvenstveno financirati predmete istraživanja
koji mu osiguravaju ostvarenje njegovih
interesa. Za ostale predmete istraživanja on će imati
manje razumijevanja, bez obzira na opće važnosti rezultata
tih istraživanja. Prema tomu, ako o podršci investitora
ovisi izbor predmeta istraživanja, njegovi se interesi
također moraju respektirati. U slučaju da se ti interesi
ne respektiraju, mogu se očekivati sljedeće dvije vrste
posljedica:


- značajan predmet istraživanja investitor neće financirati;
SI. I. Utjecaj najslabije komponente na mogućnost cijelog sustava


Fig. I. The influence of the weakest component on the whole system capability


Šumarski list br. 3—4, CXX(1996), 179—186


- mukotrpno i sporo istraživanje bez podrške s velikim
otporima istraživanju i primjeni rezultata istraživanja
u praksi.
Znanstvena institucija ima svoje interese. Oni mogu
biti u skladu ili u suprotnostima sa znatiželjom istraživača
i interesima investitora.


U tom spletu radoznalosti, potreba, interesa, prestiža,
inforrniranosti o prethodnim istraženostima i drugih
čimbenika - donose se odluke o prioritetu i izboru predmeta
budućih istraživanja. Te odluke značajno utječu
na doprinos znanosti razvoju šumarstva u cjelini.


Očekivana ekonomska korist od primjene rezultata
istraživanja nije najvažniji kriterij za izbor predmeta
istraživanja. Međutim, taj kriterij spada među najznačajnije
i ne može se izostaviti. Relativni odnos između
uloženih sredstava u istraživanja i ekonomske koristi
od tih istraživanja, koristi se u znanosti pri ocjeni vrijednosti
znanstvenog otkrića.


Izbor predmeta istraživanja šumskih radova je u
neposrednoj vezi s ciljevima koje želimo postići. Ciljevi
mogu biti:


- otkriti postojeće zakonitosti u sustavu kojim se
bavimo;
- otkriti nove mogućnosti korištenja raspoloživih
resursa u šumarstvu.


Obje navedene grupe ciljeva istraživanja nastoje
otkriti stanje kakvo jest i čimbenike koji to stanje uzrokuju.
Posebno je važan utjecaj najslabijeg čimbenika
na sposobnost cijelog sustava. O tom čimbeniku najviše
ovisi stanje i potencijalna mogućnost sustava (vidi Sliku
1). Ako želimo povećati djelotvornost sustava u određenim
uvjetima, valja otkriti koji čimbenik ili splet više
čimbenika, ima ulogu minimum faktora, a zatim promijeniti
njegov utjecaj (Lerner, 1975). To načelo poznato
je stoljećima u teoriji i praksi. Budući daje to poznato,
nameće se pitanje kako objasniti činjenice da investitori
ulažu značajna sredstva za istraživanje dijelova sustava
koje predočavaju najveće dužice na bačvi? Kako razumjeti
istraživače koji troše svoje stvaralačke potencijale
na ta istraživanja? Rezultati navedenih istraživanja
ne povećavaju djelotvornost sustava kao cjeline. Istodobno
se ne istražuju minimum faktori o kojim najviše
ovisi povećanje djelotvornosti sustava. Takve pojave
susreću se u šumarstvu kao i u drugim granama znanosti.
One su prisutne u mnogim zemljama, bez obzira
na stupanj njihove razvijenosti.


Kod izbora predmeta istraživanja prioritet bi trebalo
dati minimum faktoru. Osim toga, ako istraživanjem
želimo povećati djelotvornost šumskih radova, prioritet
treba dati radovima:


- koji najdulje traju;
- u kojima je angažirano najviše sredstava za rad;
- u kojima radi najviše radnika
- u kojima se ostvaruju najveći troškovi;
- u kojima se ostvaruju najveći prihodi;
- koji su od opće važnosti za cijeli radni proces i
cijelo šumsko poduzeće.