DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 95     <-- 95 -->        PDF

S. Tomanćić: IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA Šumarski lisl br. 3—4, CXX (1996), 179—186
niranja, praćenja i kontrole. Posebnu važnost pritom ima
proučavanje podloga za donošenje ispravnih odluka.
Navedeni čimbenici mogu biti predmet istraživanja na
svim razinama hijerarhijske strukture.


Rezultati šumskog rada kao predmet istraživanja
najčešće su:


- šumske sastojine i šumski objekti s obzirom na
njihove vrste, veličine, svojstva, vrijednosti, namjenu,
trajnost;
- šumski proizvodi s obzirom na njihove vrste, količine,
svojstva, vrijednost, namjenu;
- proizvodnost rada na razini radnih operacija, radnih
faza ili cijelog radnog procesa;
- zarade šumskih radnika u pogledu iznosa, načina
plaćanja, relativnih odnosa u prostoru i vremenu;
- ekonomska djelotvornost u pogledu angažiranih
sredstava, ostvarenih troškova i prihoda, te povećanja
ekonomske moći cijelog sustava šumarstva;
- oštećivanje ili oplemenjuvanje šumskog tla, sastojina,
šumskih objekata i okoliša;


- baze podataka, baze znanja, ekspertni sustavi i sustav
informacija kao podloge za integralno upravljanje
sustava šumarstva.
Interakcije čimbenika šumskog rada kao predmeti
istraživanja mogu biti analize zakonitosti odnosa sredstava
za rad, predmeta rada, šumskih radnika, metoda
rada, uvjeta za rad, rezultata rada. Predmet istraživanja
mogu biti parcijalni odnosi između pojedinih činilaca i
integralni multifaktorijalni odnosi svih istraživanih čimbenika.
Interakcije čimbenika šumskog rada mogu se
analizirati za određeni trenutak ili za dulje razdoblje.


Lista čimbenika šumskog rada koji mogu biti
predmet istraživanja je otvorena. Ona se stalno dopunjuje
i širi. Ne treba očekivati da će ta lista ikada biti
konačna.


3. KRITERIJI ZA IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA
Criteria for making a choice of research subject
Izabrati predmet istraživanja znači donijeti odluku
koji će se sadržaj realnog svijeta istraživati. Nas posebno
zanimaju čimbenici koji se odnose na šumske radove,
njihovi međusobni odnosi, rezultati i posljedice. Znanstvenici
koji predviđaju i idu u budućnost, lutaju po bespuću
pa trebaju kompas. Nažalost, takav kompas još ne
postoji. Stoga su predviđanja, naročito dugoročna, nepouzdana
i nezahvalna. Budući da su predviđanja budućnosti
potrebna, stalno se biraju predmeti istraživanja
putova u budućnost. Kriteriji za izbor predmeta znanstvenog
istraživanja ovise o istraženosti odnosnog predmeta,
ciljevima istraživanja, stvaralačkoj inspiraciji istraživača,
interesima investitora, podršci i uvjetima za
istraživanje.


3.1. Proučavanje prethodne istraženosti problema Study
of the state of research of a problem
Prije četrdeset godina procijenjeno je da bi istraživač
trebao oko 1/3 radnog vremena trošiti na upoznavanje
informacija o istraživanjima koja su prethodila njegovu
novom istraživanju (Halbert&Ackoff, 1958).
Otada se višestruko povećao broj informacija o otkrićima
koja su nastala u međuvremenu. Istodobno se razvijala i
usavršavala tehnologija brzog pretraživanja podataka i
znanja o prethodnim otkrićima. Međutim, to nije pridonijelo
smanjenju broja nepotrebnih ponavljanja istraživanja
i "otkrića". S tim u vezi nameće se pitanje što
motivira istraživače da radije mukotrpno rade na
istraživanju već poznatog otkrića, umjesto da pretraživanjem
baza podataka i baza znanja, otkrivaju polja
neistraženih sadržaja? Pri istraživanju šumskih radova,


kao i u znanosti uopće, još uvijek postoji ogromno
neistraženo prostranstvo "ničija zemlja". Pored toga,
postoje potrebe za otkrićima mnogobrojnih nepoznatih
"patenata" prirode. To je vrlo izazovno za sve istraživače,
znanstvene institucije i investitore.Dobra imitacija
često pridonosi unapređenju već poznatog rješenja.
To bi samo djelomično moglo zadovoljiti radoznalost
nemirnog istraživača. Međutim, loša imitacija može se
obrazložiti, ali ne može opravdati, jer ona uzrokuje samo
trošenje umnih i fizičkih potencijala društva bez ikakvog
novog doprinosa. O tome bi se moralo voditi računa pri
određivanju prioriteta i izboru predmeta istraživanja.


3.2. Nepristupačnost znanstvenim otkrićima - Lack
of access to scientific discoveries
Pristup do znanstvenih otkrića koja se ne objavljuju
veliki je problem suvremene znanosti.
Neobjavljena otkrića čuvaju se kao službena tajna
zbog prestiža i drugih interesa investitora.


To se događa u većini znanstvenih područja uključujući
i šumarstvo. Suprotnosti interesa koje se ispoljavaju
u različitim oblicima pri znanstvenim istraživanjima,
usporavaju, smanjuju i poskupljuju doprinos znanosti
integralnom razvoju sustava kojim se bavimo. To su
pitanja strategije znanstvenih istraživanja.


U rješavanju tih suprotnosti putem boljeg informiranja,
suradnje na zajedničkim projektima na nacionalnoj
i međunarodnoj razini, suradnje znanosti i prakse


- može se očekivati bolje ostvarenje interesa svih koji
donose odluke o prioritetima, izboru predmeta istraživanja,
njegovu financiranju i primjeni rezultata istraživanja
u praksi.