DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 94     <-- 94 -->        PDF

S. Tomanćic: IZBOR RRKDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA
Ta ponavljanja ne pridonose većoj djelotvornosti
sustava koji se istražuje niti bogatstvu društva. Zašto
se to događa? Je li to neizbježna nužnost razvoja
znanosti? Kakve su mogućnosti izbjegavanja nepotrebnih
ponavljanja? U kojoj mjeri se razvila potreba
za znanstvenim istraživanjem šumarskih znanosti kao
sustava? Treba li o tim pitanjima raspravljati na međunarodnim
znanstvenim skupovima u šumarstvu? Kakva
korist od tih rasprava može biti?


Ovaj rad nema ambicije da riješi taj problem suvremenih
znanstvenih istraživanja u šumarstvu. Cilj mu je
ukazati na nepotrebna ponavljanja koja su sve brojnija
s povećanjem obujma znanstvenih istraživanja. Značajne
teškoće oko pribavljanja dovoljnog broja valjanih
i pravodobnih informacija ima većina istraživača, znan


Šumarski liši br. 3—4, CXX (19%). 179—186


stvenih institucija i investitora, bez obzira na njihove
sposobnosti i stupanj razvijenosti. One su prisutne u
šumarstvu kao i u svim ostalim znanstvenim djelatnostima.
Rasprava o izboru predmeta znanstvenih istraživanja
uopće, a posebno pri istraživanju šumskih
radova, mogla bi pomoći osvjetljavanju pojavazakonitosti koje se odnose na taj dio istraživačkog
procesa. Izbjegavanje nepotrebnih ponavljanja i dobra
procjena prioriteta pri izboru predmeta istraživanja, čine
podloge za povećanje djelotvornosti znanstvenog rada.


U ovom radu obradit će se što sve može biti predmet
znanstvenog istraživanja pri šumskim radovima, kriteriji
za izbor predmeta istraživanja i struktura predmeta
istraživanja u šumarstvu. Posebna pozornost obratit će
se na strukturu predmeta istraživanja šumskih radova.


2. PREDMETI ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA
Subjects of scientific research in the area of forest operations
Rastuće potrebe za koristima od šume podstiču razvoj
znanosti u šumarstvu. Taj razvoj prati povećanje
broja znanstvenih institucija, povećanje broja znanstvenika
i povećanje sredstava za istraživanje. U svezi s tim
povećava se broj i raznovrsnost predmeta istraživanja
šumskih radova.


Predmet znanstvenog istraživanja šumskih radova
mogu biti svi čimbenici radnih i proizvodnih procesa u
šumarstvu, njihove međusobne veze, te čimbenici iz
okruženja i njihov utjecaj na šumske radove. Najvažniji
čimbenici koji mogu biti predmet znanstvenih istraživanja
šumskih radova su slijedeći:


Sredstva za rad kao predmet istraživanja obuhvaćaju
strukturu, stanje i optimizaciju korištenja postojećih
sredstava za rad, usavršavanje postojećih i kreiranje
novih sredstava za rad. To mogu biti višenamjenska
sredstva za korištenje u šumarstvu i izvan šumarstva,
višenamjenska šumska srestva, te sredstva specijalne
namjene za određeni šumski rad. Nomenklatura postojećih
sredstava za rad može korisno poslužiti pri ocjeni
važnosti pojedinih sredstava i njihovu izboru za istraživanje.


Predmet šumskog rada kao objekt istraživanja mogu
biti sve vrste materijala koje se troše, obrađuju, oblikuju,
siju, sade, ugrađuju, premještaju (slažu, tovare, istovaruju,
transportiraju), kontroliraju, kupuju, prodaju, ili na
bilo koji drugi način tretiraju. To mogu biti materijali
koji postoje ili novi koji nastaju pri istraživanju.
Postojeće materijale moguće je definirati u pogledu
naziva, svojstva, namjene, obujma, vrijednosti i drugih
obilježja. Nove materijale nastale pri istraživanju valja
determinirati i standardizirati po određenim kriterijima.


Čovjek je vrlo često predmet različitih znanstvenih
istraživanja pri šumskim radovima.


Budući da postoje šumski radovi u kojima se rad
čovjeka za sada ne može zamijeniti, valja očekivati da
će i ubuduće čovjek kao izvor radne energije, kao
rukovatelj, kao kreator i manager biti često predmet
istraživanja. Tu spadaju ergonomska istraživanja, povrede
pri radu, zaštita na radu i treniranje za rad. Socijalne,
sociološke i psihološke komponente zaposlenih
u šumarstvu, sve se više izabiru kao predmeti istraživanja
u cilju analize stanja i motoviranja ljudi za šumske
radove.


Metode šumskih radova su čest i izazovan predmet
istraživanja. Jedna skupina istraživanja analizira svojstva
i djelotvornost postojećih metoda, njihove prednosti,
slabosti i mogućnosti primjene u različitim
terenskim, klimatskim, sastojinskim i ekonomskim
uvjetima. Druga skupina istraživanja odnosi se na
predviđanja djelotvornosti postojećih metoda šumskih
radova u budućnosti, otkrivanje kriznih razdoblja i
razvijanje novih metoda (Sam set , 1992). Posebna
skupina istraživanja obuhvaća metode rada u kaosu (Peters,
1988) te pri iznenadnim i nepredvidivim šumskim
radovima (T o m a n i ć i dr., 1993).


Uvjeti šumskog rada, kao predmet istraživanja, su
mnogobrojni i raznovrsni. Ti uvjeti mogu biti prirodni
(terenski, klimatski, sastojinski) ili su određeni čovjekovom
voljom (tehnički, organizacijski, ekonomski,
pravni). Uvjeti o kojim govorimo mogu biti stalno isti
ili promjenjivi. Postoje uvjeti koje čovjek može regulirati
po svojoj želji. Druga grupa uvjeta su za čovjeka
viša sila i mora im se prilagođivati. Značajne su razlike
među uvjetima rada u pogledu intenzivnosti, trajanja i
posljedica.


Upravljanje šumskim radovima istražuje se u pogledu
njihova predviđanja, planiranja, pripreme, koordi