DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 93     <-- 93 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 689.001 Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 179—186


IZBOR PREDMETA ISTRAŽIVANJA ŠUMSKIH RADOVA*


CHOICE OF SUBJECT OF RESEARCH IN FOREST OPERATIONS


Simeun TOMANIĆ**


SAŽETAK: U radu se objašnjava što se razumije pod predmetom istraživanja
i kako taj izbor utječe na svojstva znanstvenog rada. Izbor predmeta
istraživanja važan je za uspjeh istraživanja i ostvarenje postavljenih ciljeva.
Predmet istraživanja u pravilu biratelj istraživač ili tim istraživača, znanstvena
institucija nositelj istraživanja i investitor. Svi su oni zainteresirani i odgovorni
za uspješnost istraživanja.


Pri izboru predmeta istraživanja nailazi se na različite teškoće, čine se
značajne greške, bez obzira na dugogodišnja i bogata iskustva. Ovaj rad ima
zadaću da ukaže na najznačajnije čimbenik koji mogu biti predmet znanstvenih
istraživanja šumskih radova, kriterije za izbor predmeta znanstvenih istraživanja,
te na strukturu i trendove dosadašnjih istraživanja u šumarstvu.


Pri analizi što sve može biti predmet znanstvenih istraživanja šumskih
radova, navode se sredstva za rad, predmeti rada, radnici, uvjeti rada, metode
rada, interakcije između čimbenika radnog procesa, radni ili proizvodni procesi
i njihovi dijelovi, prekidi rada, proizvodnost rada, plaćanje rada, te interakcije
između radnog procesa u šumarstvu i okruženja.


Ključne riječi: šumski radovi, predmet istraživanja, razvoj istraživanja


1. UVOD - Introductin
Pod predmetom znanstvenog istraživanja razumije Metode, tehnika i rezultati obavljenih znanstvenih
se dio realnog svijeta koji se proučava znanstvenim istraživanja, objavljeni su u mnogobrojnim knjigama,
metodama s ciljem da saznamo stvari kakve jesu, da časopisima, člancima i drugim publikacijama. Postoji
predvidimo pojave ili da ostvarimo određenu korist. mnoštvo takvih publikacija koje su dostupne znanstveniPredmet
istraživanja mora se definirati na početku cima. Veliki dio ljudskog znanja temelji se na suvremeistraživačkog
procesa. Budući da je izbor predmeta nim informatičkim pomagalima, koji su brzi dostupni
istraživanja prvi sastavni dio svakog znanstvenog istraznanstvenicima.
Osim toga, postoje cijele rijeke inforživanja,
postoji višestoljetno bogato iskustvo velikog macija o predmetima, metodama, tehnici i rezultatima
broja znanstvenika u tom izboru. Stoga se nameće pitaznanstveih
istraživanja, koje neprekidno teku u svim
nje, zašto je potrebno posebno studirati taj dio istražismjerovima.
Uz sve to iz godine u godinu ponavljaju
vačkog procesa? Može li se na taj način pridonijeti unase
mnogobrojna istraživanja već istraženog i poznatog.
pređenju znanstvenog rada i povećanju njegove djeloPrema
navodima (D o b r o v , 1966), takvih ponavljanja
tvornosti? bilo je oko 10% u Velikoj Britaniji, oko 20% u USA,
oko 40-85% u SSSR u znanstvenim područjima u kojim
ima 15-20 puta više objavljenih znanstvenih radova
nego u šumarstvu. Osim toga, ta ponavljanja pokazuju


* Pozivni referat održan na XX. svjetskom kongresu IUFRO u Tamtendenciju
rasta. Ne radi se o ponavljanjima zbog
pere (Finska) 6-12. kolovoza 1995.
provjere pouzdanosti već obavljenih istraživanja. Radi


** Prof. dr. se. Simeun Tomanic´, Šumarski fakultet Sveučilišta u


se o nepotrebnim ponavljanjima već poznatih otkrića.


Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb