DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S. Matić, M. Oršanić. I. Anić: NEKE KARAKTERISTIKE 1 PROBLEMI PREBORNIH ŠUMA OBIČNE IELE . Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 91—99
Šumarija-Foreif department: Zalesina
Gosp. jedinica-Management unit: Belevine
Od]e\-Compartment: 10 TABUCA-TABLE 3
Pokusna ploha-Lxp. plot: 1
Površina-P/of area: 1 ha


Strukturi sastojine po vrstama drveća, debljinskim razredima broju stabala temelj lici i drvnoj masi Stand


structure as to tree species, diameter classes, number of trees, basal ana and volume
Debijinski


VRSTA DRVEĆA-TREE SPECIES


razred
Diameter
classes Abies alba Picea abies Fagus sylvatlca UKUPNO-Tbfa/
cm N G V N G V N G V N G V
-10 121 0,45 2,81 24 0,11 0,56 248 1,12 3,73 393 1,68 7,10
11-20 30 0,61 3,92 6 0,13 1,43 129 2,68 14,28 165 3,42 19.63
21-30 4 0,21 2,15 1 0,05 0,52 53 2,77 25,34 58 3,03 28,01
31-40 6 0,65 8,16 2 0,26 3,28 15 1,42 16,28 23 2,33 27,72
41-50 7 1,24 16,61 3 0,54 7,45 10 1,78 24,06
51-60 36 9,20 137,45 2 0,53 8,01 2 0,49 7,28 40 10,22 152,74
61-70 38 12,69 194,73 3 1,04 16,28 41 13,73 211,01
71-80 28 11,87 180,96 1 0,43 6,92 29 12,30 187,88
81-90 10 5,9 93,04 2 1,17 18,39 12 7,07 111,43
91-100 1 0,92 12,4 1 0,92 12,4
UKUPNO-
Total 281 43,74 652,23 40 3,29 48,47 451 9,45 81,28 772 56,48 781,98


Sumariya-Forest dept.: Zalesina Odjs\-Manaf>ement unit: Belevine 10 Bukova stabla zauzimaju najniže djelove vertikalnog
profila, što objašnjavamo pomanjkanjem vlage u
ovoj zajednici, odnosno facijesu. To ide na štetu pojave
jele u procesu pomlađivanja i uraštanja u donje slojeve
stabala iznad 3 cm prsnog promjera, a pogoduje pojavi
bukve. Da je vertikalna struktura bliža prebornoj to bi
imalo pozitivan utjecaj na poboljšanje mikroklimatskih
uvjeta i vlažnost u tlu i iznad tla, što bi se povoljno odrazilo
na pojavu prirodnog pomlatka jele.


Kao posljedicu, utjecaj nepovoljnih strukturnih, a u


svezi s tim i ekoloških uvjeta na pojavu pomlatka i mla


dika jele, možemo uočiti u tablici 4.


U njoj je vidljivo da od ukupnog broja ponika i pomlatka
jele, smreke i bukve koji iznosi 14450 komada
po hektaru samo na ponik jele otpada 11350 komada, a
pomladak svih ostalih vrsta drveća iznosi 3100 komada
po ha. Taj nam podatak govori o dobrom urodu sjemena
jele i njegovom klijanju ali i nestajanju pomlatka nakon
jedne godine. Nestanak pomlatka objašnjavamo pomanjkanjem
vlage u tlu i u zraku, kao posljedicu nepovoljnih,
prije svega strukturnih, a povezano s tim, i eko


Slika 2 Profil sastojine i horizontalna projekcija krošanja


Figure 2 Stand profile and horizontal projection of crowns loških uvjeta.


Šumarija-ForGosp. jedimca-Management unit: Belevine Pokusna p\oha-Exp. plot: 2
Odjel-Compartment: 10 TABLICA-rASLL4 Površina-P/o? area: 1 ha


Struktura mladog naraštaja po vrstama drveća i visinskim klasama-Sfn/cfurs of young trees as to tree species and
height classes, per hectare


Vrsta drveća Visinski razredi (cm)-Height classes (cm)
Ponik-


Tree species -25 -50 -75 -100 -125 -150 -175 -200 -225 -250 Total


Seedlinqs


Abies alba 11350 2400 13750


Picea abies 600 600


Fagus


100 100


sylvatlca
UKUPNO


11350 3100 14450


Total