DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 7     <-- 7 -->        PDF

S. Malić, M. Oršanić, I. Anić: NEKE KARAKTERISTIKE I PROBLEMI PREBORNIH ŠUMA OBIČNE JELE Sumarskilist.br. 3—i. CXX (1996), 91—99
rodnih šuma na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Najbolji
pokazatelj njezina rada upravo su šume prirodne
strukture, koje se rasprostiru na 95% šumske površine u
Hrvatskoj, a koje su nastale i koje se uzgajaju pod neposrednim
utjecajem šumara te škole.


Preborne šume u Hrvatskoj nose obilježje isključivo
obične jele (Abies alba Mill.), jer su preborna struktura
i preborno gospodarenje vezani s ekološkim zahtjevima
i biološkim osobinama te vrste drveća. Preborno se može
gospodariti samo s onim šumama u čijoj se strukturi
nalazi obična jela, jer je to temeljna vrsta prebornih šuma
i prebornog gospodarenja, a mogu joj biti primiješane
bukva i smreka.


Pogrešno je govoriti o prebornom gospodarenju sa
smrekovim šumama, jer je smreka pionirska vrsta drveća
koja se ne pomlađuje na klimatogenim stojbinama
jele i bukve. Ona je prijelazna vrsta koja stvara uvjete
za pridolazak jele i bukve, te postupno nestaje iz omjera
smjese takvih sastojina jer se u njima ne pomlađuje. Ta
vrsta široke ekološke valencije nastupa kao "treća" vrsta
i pridolazi samo na onim manjim površinama u prebor


Šumarija-Foreit department: Ravna gora


noj šumi koje su iz bilo kojih razloga ostale duže vrijeme
bez zastora krošanja i zbog toga se degradirale.


Isto tako, pogrešno je govoriti o prebornom gospodarenju
s čistim bukovim šumama glede na bioloških
svojstava bukve, čiji pomladak u najranijoj dobi ne može,
kao pomladak jele, izdržati dugotrajnu zasjenu. Pomladak
svih listopadnih vrsta drveća u našim šumama,
pa tako i bukve, može najviše do dobi od 4 godine izdržati
veliku i nepromijenjenu zasjenu. Ako se svjetlosni
uvjeti ne promjene ka većim vrijednostima, pomladak
propada.


Preborne šume u Hrvatskoj prikazat ćemo s tri pokusne
plohe na kojima možemo pronaći većinu obilježja
koja danas obilježavaju ove šume, posebno kada
se radi o šumskim zajednicama, strukturi i pomlađivanju.


Pokusna ploha 1 predstavlja prebornu šumu na podlozi
vapnenca. Ona je najraširenija u Hrvatskoj, a pripada
zajednici bukve i jele (Abieti-Fagetum dinaricum
Treg. 1957). U tablici 1 prikazane su strukturne osobine
te zajednice na II bonitetnom razredu.


Gosp. ]e.d´m\ca.-Management unit: Višnjevica TABLICA-TABLE 1 Pokusna p\ohd-Exp. plot: 1
OA\e\-Compartment: 23 Površina-/3/«? area: 1 ha


Struktura sastojine po vrstama drveća, debljlnskim razredima, broju stabala, temeljnici i drvnoj masi-Stend structure as to tree species, diameter
classes, number of trees, basal area and volume


Debljinski


VRSTA DRVEĆA-THEE SPECIES


razred


Diameter


Abies alba Picea abies Fagus sylvatica Ostalo-CWrer species UKUPNO-Tofa/


classes


cm N G V N G V N G V N G V N G V
-10 214 0,70 0,90 110 0,42 0,66 64 0,28 1,14 40 0,19 0.80 428 1,59 3,50
11-20 65 1,23 6,90 16 0,33 1,72 40 0,68 5,73 22 0,42 3,61 145 2,66 17,96
21-30 41 2,10 19,90 8 0,43 4,01 6 0,30 3,38 4 0,19 2,18 59 3,02 29,47
31-40 17 1,64 19,21 5 0,49 5,77 8 0,83 11,26 1 0,13 1,76 31 3,09 38,00
41-50 10 1,78 24,47 1 0,20 2,74 2 0,38 5,62 13 2,36 32,83
51-60 16 3,80 54,87 2 0,51 7,50 2 0,44 6,72 20 4,75 69,09
61-70 18 6,25 95,91 3 0,92 13,96 1 0,34 5,49 22 7,51 115,36
71-80 6 2,70 42,77 6 2,87 45,68 12 5,57 88,45
81-90 6 3,41 55,17 2 1,08 17,44 8 4,49 72,61
91-100 2 1,35 22,34 1 0,75 12,50 3 2,1 34,84


101-110 1 0,88 14,78 1 0,88 14,78
UKUPNO


395 24,96 342,44 157 8,88 126,76 118 2,09 21,51 72 2,09 26,18 742 38,02 516,89


Total


Drvna masa od 516,89 m3 po hektaru nešto je viša
od normalne za taj bonitetni razred (480 mVha). S obzirom
na vertikalnu prebornu strukturu i odnose debljinskih
stupnjeva stabala do 30 cm, od 31 do 50 cm i od 51
cm na više, ova sastojina ima postotne odnose
10%: 14%:76%, u odnosu na normalne - idealne koji
iznose 20%:30%:50%. Iz navedenih odnosa vidljivo je
da sastojina nema idealnu, čak ni približno povoljnu prebornu
strukturu. To je vidljivo i iz slike 1 na kojoj je
prikazan uzdužni profil i na njemu vertikalna struktura
te horizontalna projekcija krošanja jele, bukve i smreke
u djelu sastojine na pokusnoj plohi 1.


Iz profila je vidljivo da u vertikalnoj strukturi sastojine
nedostaje srednji sloj stabala što se odražava na ekološke,
a posebno na mikroklimatske uvjete u tlu i iznad
tla. To se neposredno odražava i na kvalitetu i brojnost
prirodnog pomlatka, koji je prikazan u tablici 2.


Iz tablice 2 vidljivo je da se u razvojnom stadiju ponika,
pomladka i mladika javlja po ha 7122 komada jele,
smreke, bukve i ostalih vrsta drveća. Taj podatak ukazuje
na činjenicu da se u sastojini javlja broj biljaka mladog
naraštaja koji je nedovoljan, ali koji nastaje kao posljedica
nedavnog sječivog zahvata u prebornu strukturu,
koji će s vremenom utjecati na poboljšanje preborne