DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 63     <-- 63 -->        PDF

D. Horvat, S. Sever: ROTOSITNIDBA — JEDNA METODA MKHANIZ1RANJA PRIRODNE OBNOVE I NJEOE SASTOJINA Šumarski liši br. 3-^t, CXX (1996), 143—150
2-3 cm A
Sastojinski uvijeti -Stand conditions:
Srednja visina -Average height: 391 cm 30 cm promjer - 30 cm diameter: 3,05 cm
Promjer na panju -Stump diameter: 3,7 cm Broj stabalaca -No of trees: 8,4 kom (pcs)/m;
800 J 1
Srednja visina -Average height: 66 cmPromjer na panju -Stump diameter: 1,2 cm
30 cm promjer - 30 cm diameter: 0,7 cm
Broj slabalaca -No of trees: 31 kom (pcsj/rrV


500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Redni broj mjerenja - Ordinal number of measuring


Slika 14. Promjena zakretnoga momenta u ovisnosti o brzini


Figure 14. Torque change depending on the mulching speed


Za lakše uvjete, pri izradi uzgojnih stazica s obradom
tla u jednome prolazu, potreban moment za pogon
sitnilice neznatno ovisi o brzini agregata (slika 14),
te je bitno manji nego pri teškim radnim uvjetima. H o r


0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000


4UUU
Redni broj mjerenja - Ordinal number of measuring


Slika 15. Promjena zakretnoga momenta u ovisnosti o brzini za lake radne
uvjete


Figure 15. Torque change depending on speed in very light stand conditions


vat i Se ver (1994a i 1994b) ustanovili su da se pri
obnovi prosjeke javljaju najveća opterećenja


ZAKLJUČCI - Conclusions


Temeljem provedene morfološke analize i mjerenja
zakretnoga momenta za agregat traktor Steyr 8090a
Forst i rotositnilice Seppi m. Miniforst 150 može se zaključiti
sljedeće:


Suvremene rotositnilice pripadaju jednoj familiji
strojeva te se mnoge zakonitosti i ovisnosti mogu potvrditi
iz njihove morfološke raščlambe. Tako se, primjerice,
može smatrati da je cijena rotositnilica mase
oko 1000 kg na njemačkome tržištu oko 21 000 DEM.


LITERATURA


Pri izboru pogonskoga stroja - traktora za teže uzgojne
i radne uvjete treba izabrati traktor veće snage od
one koje preporučuju proizvođači sitnilica.


Rotositnilice za potrebe pripreme staništa za prirodnu
obnovu nizinskih hrastovih šuma treba opremiti uređajem
za ograničenje zakretnoga momenta zbog zaštite
transmisijskoga sustava traktora.


Zakretni moment potreban za pogon sitnilice ovisi


o stanišnim uvjetima i brzini rada agregata, osim u najlakšim
sastojinskim uvijetima
- References
Anon., 1992: Fundamentals of mechanical site preparation (orig. In-Bartovčak . D., 1983: Primjena mehanizacije na pripremi stastruktion
for Markbcredning, SCA Skog AB, Sundsvall, ništa u prirodnoj obnovi, Zbornik radova Mehanizacija šuSweden),
BC, Canada, str. 25 marstva u teoriji i praksi. Opatija, str. 579-583