DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 61     <-- 61 -->        PDF

IX Horval. S. Sever: ROTOSITNIDBA — JEDNA METODA MEHAM/IRANJA PRIRODNE OBNOVE [ NJEGE SASTOJINA Šumarski list br. 3—4, CXX (1996), 143—150


nima za njegovu primjenu pri radu s rotositnilicom: ravnopravno
kretanje naprijed-natrag (promjena položaja
upravljača i dr.), reduktor s velikim stupnjevima prijenosa
(ostvaraj tzv. pužne brzine) te zaštita donjeg dijela
motora. S e v e r i Horvat (1994) navode da se
na priključnome vratilu ovoga traktora, u ovisnosti o
faktoru smanjenja frekvencije vrtnje od motora do PV-
a (priključnog vratila), može ostvariti najveći zakretni
moment 540 Nm. Agregat pri čišćenju sastojine pokazuje
slika 8.


Slika 8. Traktor Steyr 8090a Forst i rotositnilica Scppi m. Minif´orst 150


Figure 8. Tractor Steyr 8090a Forst & mulching flail mower Seppi m. Miniforst
150


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA - Investigation results with discussion


Unapređenje izbora, uporabe i projektiranja nekoga
tipa stroja za određenu šumarsku proizvodnju moguće
je tek nakon poznavanja njegovih temeljnih tehničkih
značajki te njihove usporedbe i raščlambe. Morfološku
je studiju vozila koja se kreću izvan putova kao istraživačku
metodu uveo B e k k e r (1956; 1963). Od mnogih
sličnih analiza u šumarstvu, jedan su takav primjer
objavili S e v e r i Horvat (1992) za skidere i forvardere.
Za morfološku su analizu preuzeti podaci za
52 rotositnilice iz banke podataka njemačkoga šumarstva.
Sličnu je raščlambu objavila K o š č a k i dr. (1995).


Ovisnost nabavne cijene o masi sitnilice bitan je gospodarstveni
parametar pri donošenju odluke o kupovini.
Dijagram ove ovisnosti na slici 9 pokazuje čvrstu


T


150


C=A + B-m


A = -8510 DEM


125


B = 290 DEM/kg


100


75


50


25--r= 0,961 ; r> 0,91


1000 2000 3000 4000
Masa -Mass m, kg


Slika 9. Ovisnost nabavne cijene i mase sitnilice


Figure 9. Purchase price vs. mass of brush cutters relationship


linearnu vezu. Vidi se da je najveći broj rotositnilica
mase od 900 do 1000 kg te im je cijena na njemačkome
tržištu oko 21 000 DEM.


Ovisnost potrebne snage na priključnome vratilu
traktora o masi rotositnilice prikazana je na slici 10.
Između ova dva parametra postoji čvrsta linearna veza
te se može ustvrditi da se iz mase sitnilice može s dovoljnom
pouzdanošću odabrati i pogonski traktor.


Za teže vrste uzgojnih poslova (priprema tla, popravak
prosjeka...) treba odabrati traktor veće snage od onih
utvrđenih ovim izjednačenjem. Istodobno, za takve teške
radne uvjete treba ugrađivati uređaje za zaštitu pri


180
160
140
Pw = A+B-m
A -11,3 kW
B = 0,039 kW/kg
120
100
Seppi m. Minimis! 150
80
60
40 -r= 0,93 ;r> 0,8
20


1000 2000 3000 4000
Masa -Mass m, kg


Slika 10. Ovisnost preporučene snage na priključnome vratilu o masi sitnilice


Figure 10. Reccommended power take-off as depending on the mass of mulching
flail mower