DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 60     <-- 60 -->        PDF

D. Horvat, S. Sever: ROTOSITNIDBA—JEDNA METODA MEHANIZIRANIM PRIRODNE OBNOVE I NJEGE SASTOJINA Šumarski lisl br. 3—1, CXX (19%), 143—150
Slika 5. Usitnjavanje biljaka do razine tla


Figure 5. Mulching the seedling down to the soil


,** Jr


#*i


Slika 6. Usitnjavanje biljaka uz istodobnu priprema tla


Figure 6. Mulching the seedling with simultaneous soil preraration


(traktor i rotositnilica) može kretati prema naprijed i u
jednom prohodu usitniti biljke do razine tla (slika 5).


C - Usitnjavanje biljaka uz ulazak noževa u tlo - kao
Al + A2 zajedno, ali u jednom prolazu. Ovako pripremljenu
površinu prikazuje slika 6. Ovim se načinom djelomično
mogu obnavljati i transportni putovi u šumi (slika
7).


Slika 7. Obnova prosjeke


Figure 7. Restoration of skid trail


OBJEKT I SVRHA ISTRAŽIVANJA - Object and aim of investigation


U već navedenim potkrepama "Hrvatskih šuma"
(J e 1 č i ć 1994) razložno je obrazložen i izbor rotositnilice
Seppi m. Miniforst 150 kao radnoga stroja te primarnoga
pogonskog stroja - traktora Steyr 8090a Forst.
Navedeni je agregat predmet ovoga istraživanja. Sitnilica
je povezana traktorom s trozglobnom poteznicom,
a pogonjena preko njegovoga priključnog vratila. S obzirom
da su tehnički podaci ovih strojeva lako dostupni,
navode se samo oni koji su važni za predviđene radove.
Sitnilica po obodu vodoravnoga bubnja ima
zglobno učvršćena 24 noža s ukupnom širinom zahvata
od 1500 mm. Masa joj je 974 kg, a prema navodu


proizvođača za njen je pogon preko PV traktora potrebna
snaga od 33 do 80 kW. Ovaj posljednji podatak svakako
zahtijeva objašnjenje s obzirom na navedeni izuzetno
veliki raspon. Smatramo daje za ranije navedene
uzgojne radove, pogotovo za usitnjavanje biljaka većega
promjera i pripremu tla, potrebna snaga traktora bliže
gornjoj navedenoj granici. Na to su ukazivali i kvarovi
spojke priključnoga vratila traktora Steyr, a potvrdilo
je i eksploatacijsko mjerenje (Horvat i Sever
1994). Traktor Steyr 8090a Forst nazivne snage motora
od 55 kW na PV nastao je iz velikoserijskoga poljoprivrednog
traktora s preinakama i dodacima neophod