DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 59     <-- 59 -->        PDF

D. Horvat, S. Sever: ROTOS1TNIDBA — JEDNA METODA MEHANIZIRANJA PRIRODNE OBNOVE I NJEGE SASTOJINA Šumarski list br. 3—*, CXX (19%). 143—150
Slika I. Izrada uzgojnih stazica


Figure I. Building of silvicultural trails


uklanjaje panjića, te time smanjenje izbojne moći nepoželjnih
vrsta. Ovaj način rada posebno je važan u nizinskim
šumama hrasta lužnjaka, kada je poslije neuspjele
oplodne sječe došlo do zakorovljenja šumskih


NAČINI RADA ROTOSITNILICA -


Ostvaraj dviju osnovnih uzgojnih zadaća agregata
koji čine sitnilica i traktor, mogu se obaviti na tri različita
načina (A, B i C).


A - Pri usitnjavanju podrasta većeg promjera traktor
se kreće unatrag, zaštitni poklopac rotositnilice je
podignut, a njeni noževi usitnjavaju biljke na 20 do 30
cm iznad zemlje - prolaz Al. Izgled usitnjenoga podrasta
ovim načinom pokazuje slika 3. Za potpuno usit-


Slika 2. Priprema staništa pri prirodnoj obnovi sastojina


Figure 2. Site preparation in stands natural regeneration


površina ili kada se pri propadanju šuma uslijed sušenja
na nekim šumskim površinama javljaju nepoželjne
vrste drveća. U ovome slučaju mlatilo stroja razbija vrat
korijena prodiranjem noževa 2 do 3 cm u tlo, pri čemu
se usitnjava meristemsko staničje (slika 2).


Mulching flail mower working methods


njavanje bilja i korijenova sustava traktor se u drugom
prolazu kreće prema naprijed, poklopac je rotositnilice
spušten, a noževi prodiru u tlo na dubinu od 2 do 3 cm


- prolaz A2. Ovo je prikazano na slici 4. Iz opisanoga
proizlazi da traktor treba osigurati lako, jednostavno i
sigurno kretanje agregata unatrag.
B - Pri izradi uzgojnih stazica i šljukarica, kada su
promjeri stabalaca u mladoj sastojini mali, agregat se


Slika 3. Usitnjavanje podrasta u prvom prolazu - Al Slika 4. Dovršna priprema tla u drugom prolazu - A2
Figure 3. Mulching the undergrowth in first pass - Al Figure 4. Final soil preparation in second pass - A2
145