DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


Smijemo li obnovu sastojina oštećenih propadanjem šuma zanemariti?


Na stotoj godišnjoj skupštini Hrvatskoga šumarskog društva
održanoj 24. travnja 1996., u njezinome stručnom dijelu, raspravljalo
se o obnovi sastojina hrasta lužnjaka oštećenih propadanjem. Ovaj
zanemareni stručni problem postao je danas vrlo aktualan. Zasigurno
znamo kako zbog "umiranja šuma" propada više stabala nego li ih
priraste. Uz hrast lužnjak, pojavi propadanja vrlo su izloženi hrast
kitnjak i obična jela, dakle vrste drveća koje su u Hrvatskoj podjednako
zanimljive i ekološki i komercijalno. U nekoliko sljedećih godina za
očekivati je jače sušenje ovih vrsta. 30% njihovih stabala ima oštećenje
krošnje preko 25%.


Stanje poslije sušenja skupina i grupa stabala u našim hrasticima
nalaže puno veće zanimanje šumarske struke. Zanemarimo li problem
sanacija, kao što to činimo danas, on će u kratko vrijeme postati
financijski neriješiv. Naše šume bit će prepune zakorovljenih progala,
plješina i čistina u kojima je obnova prepuštena slučaju, dok će gubici
u prirastu tehničkoga drva doseći više milijuna m3, a velike štete nastat
će zbog nepravovremene sječe budućih sušaca. Još veće štete skrivene
su u gubitku hrastovih sastojina, koje će u degradiranom staništu moći
zamijeniti samo pionirske vrste drveća nizinskih šuma.


U okvirima financijskih mogućnosti J. P. "Hrvatske šume" taj
problem, ako ga zapustimo, neće biti riješiv. Znamo kakve su potrebe
države u obnovi gradova i naselja uništenih ratom i kako će one trajati
više godina, pa se ne očekuje znatna financijska pomoć izvan šumarstva.
Ako prije započnemo s obnovom, rezultati će biti veći, i financijski
podnošljiviji.


Najteže se, međutim, prilagoditi nečemu novom, pogotovo novome
problemu. Ova se istina stalno potvrđuje, pa J. P. "Hrvatske šume" za
obnovu sastojina oštećenih pojavom propadanja šuma predviđaju vrlo
mala sredstva, nedostatna za rješenje problema.


O sadašnjem stanju šuma, te o potrebi za hitnom obnovom oštećenih,
nužno je izvijestiti Vladu i Odbor za zaštitu okoliša Sabora
Republike Hrvatske, kako bi se radi neodgodivih potreba šumarstva
osigurala sredstva. Ovaj će problem, ako na njega ne ukažemo i drugima,
ostati samo naš, kao i krivnja za posljedice ako ne poduzmemo
sve što je u našoj moći.


Iz svega izrečenog, moglo bi se zaključiti kako šumarstvo izvan
struke daje preko svojih mogućnosti, i kako je to dio gubitka ekološkog
i biološkog kapitala koji je zajedno s ostalim prirodnim vrijednostima
procijenjen na 80% od sveukupnoga kapitala Republike Hrvatske.


Prof. dr. se. B. Prpić


Naslovna strana — Front page:


Suma jele s rebračom (Blechno-Abietetum Hi. 1950), Sungerski lug u Gorskom kotaru
Fir and Blechnum Forest, Sungerski lug in Gorski kotar


Foto: Igor Anic


Naklada 1550 primjeraka