DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 129     <-- 129 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
HR HERCEG BOSNE


STAJALIŠTE HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE REPUBLIKE
HERCEG BOSNE GLEDE USTROJA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Prije izbora najpogodnijeg modela
organizacije šumarstva u Federaciji
Bosne i Hercegovine, neophodno
je šumarstvo i drvnu industriju
postaviti u već odavna u svijetu afirmirane
moderne odnose tržišnog gospodarstva
i brzoga rješavanja pretvorbe,
prava vlasništva i dokapitalizacije
drvnoindustrijskih pogona,
stoji u pismenom priopćenju Hrvatskog
šumarskog društva Hrvatske
Republike Herceg-Bosne, u kojemu
je navedeno stajalište glede ustroja
šumarstva i drvne industrije u Federaciji
BiH.


Hrvatsko šumarsko društvo HR
Herceg-Bosne utemeljeno je 15. rujna
1995. godine u Mostaru, kao strukovna
nevladina organizacija inženjera
i tehničara šumarstva i drvne
industrije, pripadnika drugih struka
i svih ostalih građana koji žele biti
njegovim članovima, a društvo danas
broji 150 članova. Zadaća ovoga
društva je pored ostaloga i promicanje
značaja šuma, u svim segmentima
ljudskog življenja, kao i šumarstva
u HR Herceg-Bosni, kojima
se do sada pridavala mala, gotovo nikakva
ili nedovoljna pozornost.


Budući da u Federaciji BiH treba
zadovoljiti jednakopravnost
Hrvata i Bošnjaka, kako u svim segmentima
života i rada, tako i u šumarstvu,
nameće se pitanje: Kako
udovoljiti modernim izazovima i zadaćama
šumarstva i interesima partnera
u F BiH? Nezaobilazno je i paralelno
rješavanje pitanja jednakog
odnosa i tretmana spram površina
pod visokim regularnim, prebornim
i jednodobnim mješovitim i čistim


šumama, degradiranim visokim mješovitim
i čistim šumama, izdanačkim
čistim šumama i površinama
pod različitim oblicima krške šumske
vegetacije. Stajalište Društva je
da svi tipovi i vrste šuma, kako visokih
i izdanačkih, tako i krških, trebaju
i moraju imati potpuno isti tretman
i precizno određene ciljeve gospodarenja
primjerene tipu i vrsti šuma.
Stajalište HŠD HR H-B u svezi
s davanjem odgovora na naprijed postavljeno
pitanje vezuje se i temelji
na donošenju posve novih zakonskih
rješenja na razini Federacije BiH i
to: Zakona o javnim poduzećima i
Zakona o šumama, koji će svojim
odredbama maksimalno stručno i
formalno-pravno strogo precizirati
sva prijeporna, otvorena i nerješena
pitanja iz oblasti šumarstva uz prethodan
dogovor političkih predstavnika
Hrvata i Bošnjaka o obliku mogućeg
organiziranja šumarstva.


Hrvatsko šumarsko društvo HR
H-B jedino moguću i zadovoljavajuću
formu organiziranja šumarstva
vidi, kao prvu varijantu, u utemeljenju
triju javnih poduzeća šumarstva,
koja bi dobila i svoj poseban odgovarajući
naziv. Jedno javno poduzeće
u granicama svih čistih hrvatskih
veležupa kao prvog jedinstvenog
šumskogospodarskog područja,
drugo javno poduzeće u granicama
svih zajedničkih hrvatskih i
bošnjačkih veležupa kao drugog
jedinstvenog šumskogospodarskog
područja, i treće javno poduzeće u
granicama svih čistih bošnjačkih veležupa
kao trećeg jedinstvenog šumarskog
gospodarskog područja.


Organizacijske jedinice u svim trima
javnim poduzećima: jedna direkcija
za svako od poduzeća sa šumarijama
u granicama općina koje su u
sastavu veležupa za koje se utemeljuje
poduzeće. Vezu između direkcije
i šumarija postaviti što je moguće
neposrednije i izravnije s time
što bi sva javna poduzeća imala svoj
Statut, Upravni odbor i direktora uz
izdvajanje dogovorenog odgovarajućeg
postotka financijskih sredstava
za zajedničke koordinirajuće poslove
u federalnom resornom ministarstvu.
Kao drugu rezervnu varijantu
organiziranja šumarstva u F
BiH, HŠD HR H-B vidi u utemeljenju
javnog poduzeća za svaku veležupu
zasebno uz iste organizacijske
cjeline i sve drugo kao u prvoj varijanti.
Uz to HŠD HR H-B je stajališta
da u Federalnom Ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
treba biti zastupljen jednak broj
dužnosnika i djelatnika Hrvata i Bošnjaka,
te da mjesto zamjenika ministra
treba popuniti predsjednik
hrvatskog naroda.


HŠD HR Herceg-Bosne ukazuje
i na dosadašnja nastojanja i pokušaje
Bošnjaka za jednostranim rješavanjem
ključnih pitanja iz oblasti šumarstva,
lova i drvne industrije bez
uključivanja predstavnika hrvatskog
naroda ili eventualnim uključivanjem
Hrvata koji nemaju legitimitet
političkog vodstva hrvatskog naroda
u BiH, kao što je npr. donošenje
odluke o formiranju JP "Bosanskohercegovačke
šume" Sarajevo, imenovanje
v.d. direktor tog poduzeća,
oživljavanje "ŠIPADA" na starim
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 130     <-- 130 -->        PDF

odavno preživjelim osnovama, izraju
šuma i šumarstva kao značajne gojednom
trećinom istih. Tim se poda
nacrta Zakona o šumama i Zakospodarske
grane i za Hrvate u BiH tencijalima treba posvetiti odgovana
o lovu i drugo. Stoga Društvo žeposebice
u F BiH. rajuća pozornost, kako interesi
li skrenuti pozornost svim relevanHrvati
u BiH raspolažu sa znahrvatskog
naroda na ovim svojim
tnim i legitimnim političkim i dručajnim
i kvalitetnim šumskim potenstoljetnim
prostorima nikada više ne
gim predstavnicima hrvatskog narocijalima,
kao i sa pogonima za prebi
došli u pitanje.
da u BiH, da prilikom rješavanja bitradu
drva, ako ne s najviše, onda zanih
pitanja iz oblasti šumarstva posigurno
s onoliko s koliko i ostala Augustin Meštrović,
vedu računa o mjestu, ulozi i značadva
naroda pojedinačno, odnosno s dipl. inž. šum.


DA LI STE ZABORAVILI ?


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1996. GODINI iznosi:


— za zaposlene članove 120 kn
— za studente, đake i umirovljenike 30 kn
— za poduzeća 500 kn
Adresa: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb,
Trg Mažuranića 11
Žiro račun br. 30102-678-6249


PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95$
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br.: 25731-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb
ZAGREBAČKA BANKA Zagreb
(Telex ŽABA 21-211 Swift ŽABA HR XX)


Uredništvo


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST 1996.
Upozoravamo pretplatnike Šumarskog lista da će prilikom uplaćivanja
pretplate "Općom uplatnicom", morati popuniti i rubriku "poziv na broj
(odbor.)". Taj Vaš broj nalazi se u gornjem desnom kutu naljepnice
(Vaše adrese) na kuverti u kojoj primate Šumarski list.