DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Osim toga, ostat će zabilježeno
daje prof. Sabadi bio prvi predsjednik
Upravnoga odbora Javnoga poduzeća
"Hrvatske šume" u neovisnoj
Republici Hrvatskoj, od osnutka
poduzeća godine 1991. do kraja
1995. Najzad, kao potvrdu za uspješnu
budućnost šumarske znanosti
pomlađene znanstvenicima vinkovačkoga
podrijetla, akad. Klepac
opisuje dosadašnje rezultate, pa i u
međunarodnoj suradnji, dvoje mladih
magistara šumarstva, Jele B i I
a n d ž i j e , koja se usmjerila na
istraživanje u mediteranskim šumskim
ekosustavima i zaštiti šuma od
požara, te Zdenka B o g o v i ć a,
magistra znanosti u području uređivanja
šuma, koji sada vodi programe
gospodarenja za Upravu šuma
Split.


U radu akad. Klepca, ističemo da
su među dvanaestoricom šumarskih
znanstvenika o kojima je riječ,
sedmorica rođeni Vinkovčani - Tomić,
Kadić, Čordašić, Kozarac, Spaić,
Sabadi i Bogović - dvojica, Le


vaković i Dekanić, rođeni su u Rokovcima,
nadomak Vinkovaca, Medvedović
je Vrbanjac, Butković iz
Komletinaca, a Jela Biladžija iz
Nijemaca. Dakako da to potvrđuje
autorovu ključnu misao, koja prozirnije
cijeli rad i postaje nezaobilaznom
činjenicom o svojevrsnom
fenomenu nazočnosti Vinkovčana u
hrvatskoj šumarskoj znanosti.


Radu akademika Klepca prethodi
instruktivan sažetak na hrvatskom
jeziku, a završava ga sažetak na
engleskom jeziku.


Likovna oprema brošure potkrepljuje
sadržaj: na naslovnici korica
današnji je grb Grada Vinkovaca,
kojega je idejno osmislio
šumarnik Mato Medvedović, a na
poleđini lik božice sreće Fortune,
kipić iz I. stoljeća, pronađen u
iskopinama drevnih rimskih Cibala
(Vinkovci), koji se danas čuva u
Arheološkom muzeju u Zagrebu i s
pravom je postao tradicijskim i
povijesnim simbolom toga grada.


Ostajući dosljedno na crti svoje
osnovne teze o potrebi valoriziranja
znanstveničkoga doprinosa znamenitih
šumara, autor je naglasio
važnost znanstvenih skupova, koje
je Centar Hrvatske akademije u Vinkovcima
priredio dvojici najzaslužnijih
i najvećih, Kozarcu i Levakoviću,
skupova koji su urodili tiskanjem
dvaju zbornika kojima je on
inicijatorom i urednikom. Ti zbornici
predstavljaju danas sumu istraživačkih
dosega hrvatske šumarske
znanosti o pojedinačnim imenima i
nužna su literatura za proučavanje
životnog djela navedenih znanstvenika,
ali i povijesti razvoja šumarske
znanosti u cjelini. U istom smislu
preporučujemo i brošuru akademika
Klepca Šumarski znanstvenici iz
Vinkovaca i vinkovačke okolice, kao
izvori neophodnih biografsko-bibliografskih
podataka za proučavanje
velike knjige hrvatskoga šumarstva
u njezinim najsvjetlijim i trajno
vrijednim poglavljima.


Dr. se. Katica Čorkalo,
znanstveni savjetnik