DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 125     <-- 125 -->        PDF

OBLJETNICE


PRVI PROFESORI UREĐIVANJA SUMA U HRVATSKOJ
Povodom 70. godišnjice smrti prof. ing. Ivana Partaša i 30. godišnjice smrti


Prvi nastavnik uređivanja šuma
bio je Čeh Dragutin Ferdinand
Hlava (1837-1905). Šumarsko školovanje
završio je u Šumarskom sveučilištu
u Bieloj vodi (Weisswaser)
1855/56-1856/57 Godina 1861. izabran
je D. Hlava za učitelja šumske
struke u Gospodarsko-šumarskom
učilištu u Križevcima, gdje je predavao
neprekidno 30 godina, tj. sve
do 1892. godine. Objavio je više članaka
u Šumarskom listu (1877,
1880, 1884, 1885, 1887.i 1890.godine)
i knjigu Šumska i tehnologijska
iskustva, 1887-Forstliche u. Technologische
Erfahrungen, 1888.


Uređivanje šuma bilo je na početku
uključeno u druge predmete.
Tek 1887. godine, dolaskom Ivana
Partaša, uređivanje šuma dobiva
posebno mjesto u križevačkom učilištu.
Ove godine navršava se 70 godina
od smrti Ivana Partaša, pa je to
prigoda da se o njemu osvježe uspomene.


Ivan Partaš (1862-1926) rodio se
u Zagrebu gdje je 1879. završio veliku
realku. Nakon toga šumarsko
obrazovanje stekao je na Visokoj
školi za kulturu tla u Beču od 1879.
do 1883. Uređivanje šuma i nauku o
prihodu slušao je kod prof. Guttenberga.
Poslije završenog studija
ubrzo imenovanje privremenim općinskim
šumarom u Samoboru. Kad
je položio državni stručni ispit za samostalno
šumarsko gospodarenje, i
time stekao uvjete (prema Zakonu od


22. 1. 1894.) za šumarskog stručnjaka
pri političkoj upravi, postavljen
je za kotarskog šumara u Samoboru.
Uspješno pošumljavanje u okolici
Samobora, u Anindolu i Stražinku,
može se pripisati ne samo tadašnjem
samoborskom načelniku Ljudevitu
Šmidhenu, nego i kotarskom
šumaru Ivanu Partašu. (O tome sam
prof. dr. Đure Nenadića


pisao u Šumarskom listu 1992. godine
na str. 13-14.)


Nakon trogodišnje šumarske
prakse, Ivan Partaš prelazi 1887. na
Gospodarsko-šumarsko učilište u
Križevcima, gdje predaje uređivanje
šuma i računanje vrijednosti šuma do
osnutka Šumarske akademije. Na temelju
Zakona od 13. ožujka 1897.


O promicanju gospodarstva u Kra-
Ijevinah Hrvatskoj i Slavoniji, u paragrafu
sedmom određuje se: "Ustrojava
se Kraljevska šumarska akademija
u Zagrebu prislonjena uz Filozovski
fakultet Kr. sveučilišta Franje
Josipa I. "Slijedeće godine naredbom
Kr. hrv. - slav. - zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove,
za bogoštovje i nastavu od 7. listopada
1898. uređuje se šumarska obuka
na Kr. sveučilištu Franje Josipa


I. u Zagrebu. Ovom naredbom propisuju
se predmeti i vježbe u šest
proljeća, tj. 6 semestara šumarske
obuke. Predmet Uređivanje šuma
predviđen je u 5. i 6. semestru, u svakom
po 5 sati predavanja i 2 sata vježbi
tjedno."
(Izvor: A. Borošić; A. Goglia:
Zakoni i naredbe tičući se Šumske
uprave, Zagreb 1900).


Godine 1898. Ivan Partaš prelazi
na Šumarsku akademiju gdje predaje
uređivanje šuma, najprije na trogodišnjem,
a od "naučne 1907/08
godine" na četverogodišnjem šumarskom
studiju. Godine 1908. Šumarska
akademija dobila je svoju samostalnost
na Mudroslovnom fakultetu
u Zagrebu. Tada je prvi pročelnik
Šumarske akademije bio prof. Fran
Ž. Kesterčanek, a drugi prof. Ivan
Partaš (1908/09). Obojica, školovani
u Austriji, prvi na šumarskoj akademiji
u Mariabrunnu, drugi na Visokoj
školi za kulturu tla u Beču, zacrtali
su razvojni put hrvatske šumar


ske nastave, koja ubrzo preuzima vodeću
ulogu u šumarstvu u Hrvatskoj
i izvan nje.


Partaševa predavanja iz uređivanja
šuma bila su suvremena. To proizlazi
iz njegovih članaka u Šumarskom
listu, kojega je bio urednikom
od 1899-1904. godine. Osobito je zanimljiv
Partašev članak glede Naputka
iz 1903. (v. Šumarski list 1903),
ali ni ostali članci nisu manje vrijedni
(v. Šumarski list 1896, 1897. i
1904.).


Partaš je bi vrlo obrazovan, napredan
i poštovan šumarski stručnjak.
Zalagao se da se šumarska nastava
digne na razinu sveučilišta. To
je obrazlagao u svome članku Kratki
nacrt historijskog razvitka višje
šumarske nastave i njezino sadanjestanje (Šumarski list, 1892, str. 218223).
U tom članku spominje različite
oblike organiziranja šumarske
nastave i ističe kao najbolji primjer
šumarsku Akademiju u Giessenu,
gdje je 1831. godine šumarska nastava
bila inkorporirana na Sveučilište.
Nema sumnje daje Partaševo
zalaganje za takvu šumarsku nastavu
imalo određenog utjecaja, pa se s
pravom može reći da su Fran Ž. Kesterčanek
i Ivan Partaš uz mnoge
druge zaslužni da je Šumarska kademija
1908. godine dobila svoju autonomiju
pri Mudroslovnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu i daje ušla
u rang sveučilšne nastave.


Ivan Partaš unaprijedio je nastavu
iz uređivanja šuma. Možemo ga
smatrati našim prvim profesorom
uređivanja šuma, tim više, stoje naslov
profesora dobio i formalno
1894. godine. Zbog bolesti povukao
se u mirovinu 1911. Od tada njegova
predavanja na Šumarskoj akademiji
preuzima njegov đak Đuro