DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 11     <-- 11 -->        PDF

S. Malić, M. Oršanic´. 1. Anić: NEKE KARAKTERISTIKE I PROBLEMI PREBORNIH ŠUMA OBIČNE JKEE . Šumarski liši br. 3^4, CXX (1996), 91—99
Sumariyd-Forest department: Zalesina
Gosp. jedmicd-Management unit: Belevine Pokusna ploha-Lxp. plot: 3
Odje\-Compartment: 1 1 TABLICA-7ABLL 6 Površina-/3/«/ area: 1 ha


Struktura mladog naraštaja po vrstama drveća i visinskim klasama -Structure of young trees as to tree species and height classes, per hectare
Vrsta drveća Visinski razredi {cm)-Height classes (cm)


Tree species Ponlk-
Seedlings -25 -50 -75 -100
Abies alba 5450 14450 600 250 200
Picea abies 1100 250 200 600
Fagus
SYlvatica
200 50
UKUPNO-
Totctl
5450 15750 900 450 800


Od ukupnog iznosa mladog naraštaja jela se najbolje
pomlađuje dok se smreka i bukva javljaju u relativno
malom broju. Razloge pojave elemenata pomlađivanja
jele možemo tražiti u velikoj vlazi tla koja je tipična za
navedenu biljnu asocijaciju, jer se nalazi u jednoj makrodepresiji
gdje se skupljaju vode. Ovdje je interesantno
napomenuti da nepovoljna preborna struktura nije
nepovoljno utjecala na pojavu elemenata pomlađivanja,
jer se njezin nepovoljni utjecaj u svim slučajevima odražava
na pomanjkanje vlage u tlu i zraku, što u ovoj biljnoj
zajednici nije imalo odlučujući utjecaj. Iz ovog primjera
možemo još jednom potvrditi da je vlaga u tlu i
zraku u prebornoj šumi u čvrstoj korelaciji s prebornom
strukturom. Ukoliko nema viška vlage u tlu, i ukoliko je
poremećena preborna struktura koja je regulator vlage,
kao što je to bio slučaj na pokusnoj plohi broj 2, onda
bilježimo izostanak prirodnog pomlađivanja, iako registriramo
pojavu sjemena jele, odnosno njenog ponika.


Iz raspodjele učestalosti broja stabala i drvnih masa
po debljinskim razredima prikazanoj na grafikonu 3, možemo
uočiti tipičnu raspodjelu broja stabala koja se odnosi
na prebornu šumu grupimične strukture te nagomilanu
drvnu masu koja je veća od normalne.


UKUPNO


-125 -150 -175 -200 -300 -325


Total


150 100 50 100 100 21500


100 250 50 2550


250 350 50 150 100 24300


Debljinski razredi-Diameter classes


Grafikon 3 Distribucija broja stabala i drvnih masa po debljinskim razredima


Graph 3 Distribution of tree numbers and growing stock, per hectare


Što se tiče zdravstvenog stanja na opisane tri pokusne
plohe, ustanovljeno je dosta dobro stanje na pokusnoj
plohi broj 1, a dosta oštećenih stabala najvećih dimenzija
na pokusnim plohama 2 i 3. Iz toga možemo
zaključiti da su napadima štetnika i kiselih kiša najviše
izvrgnuta najstarija, odnosno najdeblja stabla, koja su
fiziološki najslabija.


DANAŠNJI PROBLEMI PREBORNIH SUMA HRVATSKE


— Todays problems of Croatian Selection Forests
Na temelju dosad navedenog mišljenja smo daje danas
najveći problem prebornih šuma jele i bukve u Hrvatskoj
u uzgojnim, zahvatima neformiranoj i neodr-žavanoj
prebornoj strukturi. Znajući za već dokazane činjenice
o uzajamnoj povezanosti strukturnih elemenata pre-
borne sastojine s ekološkim čimbenicima koji u njoj vladaju,
a koji su posredno i neposredno vezani za pojavu
elemenata pomlađivanja, mišljenja smo da je preborna
struktura temeljni uvjet o kome ovisi kvalitetno funkcioniranje
preborne šume.


Izgubljenom prebornom strukturom stvaraju se jednoslojne
sastojine, nadstojna stabla stare i fiziološki sla


be, mijenjaju se ekološki uvjeti u sastojini, posebno u
tlu i na tlu. To ponajprije dovodi do izostanka prirodnog
pomlađivanja, odnosno pucanja karika u neprekidnom
lancu pritjecanja i uraštanja stabala u sastojinu, odnosno
mijenja se vertikalna struktura tipična za preborne
šume.


Utjecaj kiselih kiša i ostalih imisija na tako već fiziološki
oslabljena stabla je sekundarna pojava kao i pojava
različitih štetnika biotskog porijekla. Mlađa stabla
jele, s još uvijek dobrim visinskim i debljinskim prirastom,
nisu izložena sušenju i karakterističnom osipanju
iglica.