DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1996 str. 101     <-- 101 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 362.7--015.21 (083.7)001 Šumarski lisl br. 3—4, CXX (1996), 187—194


NEKI UTJECAJNI PARAMETRI NA RAZINU VIBRACIJA MOTORNIH PILA LANČANICA


PARAMETERS INFLUENTING THE VIBRATION LEVEL OF PORTABLE CHAIN SAW


Vlado GOGLIA*


SAŽETAK: Kako je poznato, na razinu vibracija motornih pila lančanica
djeluje veliki broj utjecajnih parametara. Da bi se osigurala ponovljivost mjerenja,
a time i usporedivost rezultata mjerenja, nastoji se međunarodnim normama
jasno odrediti mjerni postupak. Jasno opisan mjerni postupak omogućava
i ocjenu ergonomskih karakteristika motornih pila, te izbor pila koje najbolje
udovoljavaju postavljenim kriterijima. Nažalost, postoje značajne razlike
mjernih rezultata razina vibracija na istoj motornoj pili u različitim mjernim
laboratorijima. To upućuje na zaključak da mjernim postupkom nisu kontrolirani
svi bitni utjecajni parametri. Stoga treba uložiti daljnji istraživački
napor u veličinskom određenju utjecaja i onih parametara koji nisu obuhvaćeni
međunarodnim standardima. Upravo je radi toga na Šumarskome fakultetu
u Zagrebu istraživan utjecaj sljedećih djelujućih parametara: -rukovatelj,
-zategnutost lanca, - duljina vodilice, -količina goriva u rezervoaru, način
držanja pile.


Utjecaji su svih navedenih parametara određeni mjerenjima. U radu se
iznose detaljniji podaci o tome. Istraživanjima se došlo do mnogih zanimljivih
spoznaja. Dio je rezultata očekivan, dok je dio bio iznenađujući. Vjerujemo
da će rezultati istraživanja doprinijeti postupnom unapređivanju mjernog
postupka te potaknuti promjene u odgovarajućim međunarodnim i nacionalnim
normama.


Ključne riječi: motorne pile, vibracije, mjereni postupak, međunarodne
norme


UVOD - Introduction


Većina ISO normi kojima se propisuje određenje parametara koji značajno utječu na razinu vibracija motehničkih
karakteristika radnih strojeva, naglašava po- tornih pila nije dovoljno precizno opisano u ISO 7505,
trebu primjene jednostavnih mjernih postupaka, ali isto međunarodnoj normi iz 1986, kojom se propisuje potako
upozorava da pojednostavljenja ne smiju narušiti stupak mjerenja vibracija koje se s ručki motornih pimjernu
ponovljivost. Međutim, često je teško nedvoj- la prenose na ruke rukovatelja. U radu se iznosi dio
beno odrediti jesu li razlike među mjernim rezultati- rezultata istraživanja provedenih radi određenja utjema
uzrokovane nepreciznim određenjem mjernoga po- čaja nekih parametara na razinu vibracija motornih lanstupka.
Činjenica je da određivanje nekih utjecajnih čanih pila.


DEFINICIJA PROBLEMA - Problem definition


Gotovo sve nacionalne norme kojima se propisuje 7505. U svim je normama nadzor nekih utjecajnih papostupak
mjerenja vibracija na ručkama motornih pila, rametara tijekom mjerenja jasno određen, za neke je
kao i mnoge druge norme, kao osnovu rabe normu ISO utjecajne parametre određen samo dozvoljeni raspon,


d° k Se neki tek USPUtn°


»Izv.piof.dr. se. Vlado Goglia, šumarski fakultet Sveučilišta u Zagre- opominju. Česti je slučaj da Se
bu, Svetošimunska 25, HR-ioooo Zagreb, Hrvatska razine vibracija utvrđene mjerenjima na istim pilama u