DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 71     <-- 71 -->        PDF

2. Prepoznavajući potrebu proširenja
istraživačkih kapaciteta, posebno
u zemljama u razvoju, ovaj Kongres
zaključuje:
Povećati obrazovne programe,
uporabu podataka, transfer tehnologije
i znanstvenu sposobnost. Posebni
program za zemlje u razvoju
bit će ključni pokretač za takve potpore.


3. Prepoznavajući korist od šireg
partnerstva za povećanje učinkovitosti
istraživanja i od poboljšanja komunikativnosti
između znanstvenih
i javnih ustanova, ovaj Kongres zaključuje:
Zadržati mrežu među znanstvenim
ustanovama kao primarnu ulogu
IUFRO-a, povećavanjem intenziteta
i učestalosti interdisciplinarne
suradnje unutaar Udruge, i s dru


gim organizacijama i grupama izvan
Udruge.


Povećati broj članica IUFRO-a
u Laitnskoj Americi, Sjevernoj Africi,
Bliskom Istoku, Istočnoj Europi i
pacifičkom dijelu Azije.


Decentralizirau znanstvenu suradnju
i informacije putem nacionalnih
i regionalnih mehanizama, kao
što su Forestry Information Network
za Latinsku Ameriku i Karibe, Forestry
Research Network za sub-saharsku
Afriku, pisma na odgovarajućim
jezicima, stvaranjem neformalnih
IUFRO-veza kao što su na
primjer FORPSA i IUFRO-Japan.


Podržati uporabu inovativne tehnologije
za povećanje korištenja podataka
i učinkovitosti istraživanja, i
vremenski optimizirati dostavu istraživačkih
informacija što širem bro


ju korisnika putem projekata kao što
je Sylvavoc projekt.


4. Prepoznavajući koristiti od više
politike i problema orijentiranog
istraživanja, ovaj Kongres zaključuje:
Koristiti, gdje je to moguće, pomoć
(Task Forces) ili druge mahenizme
radi dostave integralnih analiza
specifičnih interdisciplinarnih
izdanja.


Naglasiti istraživanja u ekonomskim
i socijalnim znanostima, s posebnim
naglaskom na uloge i potrebe
šumskih djelatnika, žena i djece.


Izučavati kako razviti prihvatljiva
riješenja kada su u konfliktu socijalni,
ekonomski i okolišni zahtje


vi.
Dr. se. Joso GRAČAN
Šumarski institut Jastrebarsko


OSNIVAČKA SKUPŠTINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA HR HERCEG-BOSNE


15. rujna 1995. godine u Hrvatskom
domu "Herceg Stjepan Kosaca" u
Mostaru, održana je Osnivačka skupština
Hrvatskog šumarskog društva HR Herceg-
Bosne, uz nazočnost brojnih šumarskih i
drvarskih inženjera i tehničara, te gostiju.
Nakon izbora Radnog predsjedništva
(Augustin Maštrovič, dipl. inž.,
predsjednik i Franjo Kljajo, dipl. inž., Ivica
Jarič, dipl. inž., Slavko Batinič, dipl. inž.
i Alojz Dunđer, dipl. inž., članovi),
zapisničara (Ljiljana Dujmovič, dipl. inž.),
te ovjerivitelja zapisnika (Drago Krljević
i Vlatko Marinič), nazočne je pozdravio
dipl. inž. Augustin Meštrovič, ispred
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede HR Herceg-Bosne, zaželio
svima dobrodošlicu, uspješan rad i ugodan
boravak u Mostaru. Posebno je pozdravio
goste iz Hrvatske, predstavnika
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. Dominika Raguža,
predstavnika J.P. "Hrvatske šume" dipl.
inž. Božidara Longina i tajnika HŠD-a
dipl. inž. Hranislava Jakovca, koji su
uzvratili dobrim željama za uspješan rad
HŠD-a HR Herceg-Bosne i iskazali
zadovoljstvo što su nazočni ovom skupu,
te ponudili svaku pomoć u radu.
Predsjednik Inicijativnog odbora, uvijek
agilni dipl. inž. Franjo Kljajo, u svom je


izlaganju obrazložio potrebu osnivanja
HŠD-a, te prikazao slijed radova u svezi
osnivanja HŠD-a od inicijative Direkcije
šuma HR Herceg-Bosne prihvaćene na
stručnom savjetovanju šumara HR H-B
održanom u Međugorju 23. i 24. veljače
1995. do danas. Potreba osnivanja HŠD-a
HR Herceg-Bosne najbolje je
dokumentirana Statutom HŠD-a u kojem
su naznačene brojne zadaće, a koji je
jednoglasno prihvaćen. Jednoglasno je
prihvaćen i prijedlog za članove Upravnog
i Nadzornog odbora u koje su izabrani:


UPRAVNI ODBOR


1. Augustin Meštrovič, dipl. ing. —
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i
vodoprivrede.
2. Slavko Batinić, dipl. inž. —
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede.
3. Ivica Jurić, dipl. inž. — Glavni
šumarski inspektor.
4. Franjo Kljajo, dipl. inž. —
Predsjednik Inicijativnog odbora.
5. Julijan Glavočević, — Šumarija
Busovača.
6. Alojz Dunđer, dipl. inž. — Šumarija
Žepče.
7. Vladimir Jurčević, dipl. inž. —
Šumarija N. Travnik.
ZAMJENA


1. Nedeljko Pokrajić, dipl. inž. —
Šumarija Tomislavgrad,
2. Petar Gelo, dipl. inž. — Šumarija
Grahovo,
3. Ljiljana Dujmovič, dipl. inž. —
Direkcija šuma HR H-B.
NADZORNI ODBOR


1. Mladen Paradžik, dipl. inž. —
Direkcija šuma HR H-B
2. Ante Begić, dipl. inž. — Šumarija
Posušje
3. Željko Babić, dipl. inž. — enterijer
Stolac.
ZAMJENA


Ljubica Radoš, dipl. inž. — Šumarija
Kupres,


2. Ivica Knežević, dipl. inž. —
Šumarija Fojnica,
3. Krešimir Sabljić, dipl. inž. —
Šumarija Rama.
Hranislav Jakovac, dipl inž.