DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 66     <-- 66 -->        PDF

XX IUFRO KONGRES
6-12 KOLOVOZ 1995., TAMPERE, FINSKA


BRIGA ZA ŠUMU: ISTRAŽIVANJA U PROMJENJIVOM SVIJETU


CARING FOR THE FOREST: RESEARCH IN A CHANGING WORLD


XX IUFRO Kongres, koji je
održan u Finskoj od 6. do 12. kolovoza
1995. godine jedan je od najvećih
kongresa održanih do sada.
Prema finskim podacima, to je najveći
kongres održan u gradu Tampereu.


Na XX IUFRO Kongresu sudjelovalo
je 2.158 delegata iz 103 zemlje
(uključujući i 241 delegata istraživačkih
programa), 399 pratećih
osoba, 111 novinara iz 10 zemalja,
411 pomoćnih radnika. Održano je
37 sjednica koje su simultano prevođene,
izloženo je 1.167 pozivnih
referata i 340 znanstvenih postera,
održano je 274 tehničkih, 76 poslovnih
i 27 satelitskih sastanaka. Održana
su i dva sastanka Međunarodnog
savjeta IUFRO-a (8. i 10. kolovoza
1995.). Prof. dr. se. Simeun Tomanić,
zastupao je Hrvatsku na tim sastancima.
Na poludnevnoj ekskurziji
bilo je 1.700, a na poslije kongresnim
ekskurzijama sudjelovalo je
628 sudionika.


Svi predstavnici Šumarskog fakulteta,
Zagreb i Šumarskog instituta,
Jastrebarsko na XX IUFRO Kongresu
izložili su znanstvene postere,
ili pozivne i volonterske referate.
Autori i naslovi referata i postera na


UVOD — Introduction


vedeni su u poglavlju Divizijski sastanci
i sastanci radnih grupa.


OTVARANJE XX IUFRO
KONGRESA— Opening Ceremonies


Ceremonijal otvaranja XX IUFRO
Kongresa započeo je 7. kolovoza
1995. godine u 9,30 sati dobrodošlicom
gradonačelnika Temperea
gospodina Jarma Rantanena, predsjednika
Organizacijskog komiteta
Gospoddina Riste Seppala i predsjednika
IUFRO-a gospodina Salleha
Mohd Nora.


Gospodin Paavo Lipponen, predsjedik
Vlade Finske zaželio je svim
sudionicima dobrodošlicu kao i uspješan
rad i boravak u Finskoj, te
proglasio XX IUFRO-Kongres otvorenim.
Interesantno je napomenuti,
daje otac Predsjednika Vlade bio šumar.
Izaslanstvo Republike Hrvatske
(Tomanić, Gračan i Anić) poklonilo
je gospodinu Predsjedniku monografiju
"Šume u Hrvatskoj". Monografija
"Šume u Hrvatskoj" i fotomonografija
"Šume moje Hrvatske" poklonjene
su gospodinu Risti Seppala,
predsjedniku Organizacijskog komiteta
Kongresa i gospodinu Birgeru
Solbergu, direktoru Europskog šu


marskog instituta. Tijekom ceremonijala
otvaranja gospodin Asko Saviako,
predsjednik kompanije Finske
pošte promovirao je seriju "Šumarske
marke". Nagrade IUFRO-a mladim
znanstvenicima za uspješan
znanstvenoistraživački rad u razdoblju
između XIX i XX Kongresa podijelio
je dopredsjednik IUFRO-a
gospodin James H. Cayford. Gospodin
David A. Harcharik pomoćnik
generalnog direktora FAO-a pozdravio
je sudionike XX IUFRO Kongresa
u ime generalnog direktora i
svoje osobno, te za početak poželio
uspješan rad Kongresu, kao i još bolju
suradnju IUFRO-a i FAO-a.


Plesna grupa "Riikat" izvela je
splet nacionalnih pjesama i plesova
Finske.


PLENARNE SJEDNICE —
Plenary Sessions


Tijekom rada XX IUFRO Kongresa
održano je pet plenarnih sjednica,
na kojima su poznati znanstvenici,
ekolozi, političari i drugi javni
djelatnici izložili — preporučili svoja
razmišljanja o ključnim problemima
sadašnjeg trenutka. Ove su sjednice
održavane svaki radni dan ujutro.
Predavanja će biti tiskana nakon
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 67     <-- 67 -->        PDF

završetka Kongresa i dostavljena sudionicima
i članovima.


Nastavno dajemo pregled izlagača
i naslove referata:


1. Forest as a source of economic
and social welfare, izlagač gospodin
Risto Ihamoutila, rektor Sveučilišta
u Helsinkiju (Suma kao izvor
ekonomskog i socijalnog blagostanja).
Predavanje održano 7. kolovoza
1995. nakon svečanog otvaranja.
2. People, forest and enviroment,
izlagač gospođa Elizabeth Dowdeswell,
zamjenica generalnog sekretara
UN, ured u Nairobiu i izvršna
direktorica Programa za okoliš Ujedinjenih
naroda (Ljudi, šuma i okoliš).
Predavanje je održano 8. kolovoza
1995. od 8,30 do 9,15 sati.
3. Sustainable land-use: The interdependence
between forestry and
agriculture, izlagač gospodin Andrew
Bennet, rukovoditelj za prirodne
resurse u Britanskoj prekomorskoj
razvojnoj administraciji (Potrajna
uporaba zemljišta: Međusobna
ovisnost između šumarstva i poljoprivrede).
Predavanje je održano 9.
kolovoza 1995. od 8,30 do 9,15 sati.
4. Research and technological development
for sustainable forestry,
izlagač Ross S. Whaley, predsjednik
Sveučilišta u New Yorku, Fakultet
okolišnih i šumarskih znanosti (Istraživanje
i tehnološki razvoj za potrajno
šumarstvo). Predavanje je
održano 10. kolovoza 1995. od 8,30
do 9,15 sati.
5. NGOs and forestry: Dynamic
interactions, izlagač Gurmit Singh
K. S., Malezija, Izvršni direktor Centra
za okoliš, tehnologiju i razvoj u
Maleziji (Nevladine organizacije i
šumarstvo: Dinamičke interakcije).
Predavanje održano 11. kolovoza
1995. od 8,30 do 9,15 sati.
SUBPLENARNE SJEDNICE


— Sub-plenary Sessions
Subplenarne sjednice održane su
pod motom: "Dostignuća i izazovi
istraživanjima u šumarstvu" (Accomplishments
and Challenges to


Forestry Research). Ove su sjednice
održane 7., 9., i 11. kolovoza 1995.
godine. Ukupno je održano 6 sjednica
pod naslovima:


— Gospodarenje okolišom i ekobilance
(Ecological management
and ecobalances). U okviru ove sjednice
podnesena su tri referata. Moderator
sjednice bio je J. Sayer, Cifor,
Indonesia.
— Globalne promjene (Global
change). Na ovoj su sjednici podnesena
tri referata. Moderator sjednice
bio je R. Schlaepfer, Švicarska.
— Biodiverzitet u šumskim ekosustavima
(Biodiversity in forest
ecosystems). Na sjednici su podnesena
četiri referata. Moderator sjednice
bio je J. Kikkowa, Australia.
— Ekonomije u tranziciji (Economies
in transition). Podnesena su
četiri referata. Moderator sjednice
bio je A. Winkler, Mađarska.
— Istraživanje u promijenjenim
vremenima (Research in changing times).
Podnesena su tri referata. Moderator
sjednice bio je D. Barns,
SAD. Izlaganja su bila vrlo zanimljiva
i sadržajna.
— Uporaba (Utilization). Podnesena
su četiri referata. Moderator
sjednice bio je R. L. Youngs, SAD.
Na ovih šest sjednica podnesen
je 21 referat, koji će biti također tiskani
nakon Kongresa. Nisu tiskani
ni sažeci, stoje šteta.


MEĐU-DIVIZIJSKE SJEDNICE
— Inter-divisional Sessions


Među-divizijske sjednice održane
su 7. i 11. kolovoza 1995. godine
pod motom: "Uloga istraživanja"
(The Role of Research). Ukupno je
održano 13 međudivizijskih sjednica,
i to:


— Posljedica promjena biodiverziteta
(Consequences of changes in
biodiversity). Moderatori sjednica,
koje su održane u dva dijela (7. i 11.
08. 1995) bili su: T. Boyle, Cifor,
Indonesia i R. Szaro, SAD. Na ove
dvije sjednice podneseno je 6 referata.
— Modeliranje šuma u kompleksnom
okolišu (Modelling forests in
a complex enviroment). Moderator
sjednica bio je: C. T. Scott, SAD. Na
dvije sjednice podneseno je 7 referata.
— Vitalnost i stabilnost šumskih
ekosustava: Utjecaji stresa na šumu
(The vitality and stability of forest
ecosystems: Stress impacts on the
forest). Moderator sjednica bio je: R.
Sivecky, Poljska. Na dvije sjednice
podneseno je 6 referata.
— Tropske i subtropske suhe šume
(Tropical and subtropical dry forests).
Moderator sjednice bio je: J.
Burley, Velika Britanija. Na sjednici
je podneseno 4 referata.
— Uključivanje socijalnih znanosti
u prirodne resurse (Integrating
social sciences into natural resources).
Moderator sjednice bio je G.
Stanley, SAD.
— Borealne šume (Boreal forests).
Moderator sjednice bio je A.
Nilsson, Austria. Podnesena su 4 referata.
— Potrebni podaci za donošenje
odluka (Data requirements for decision
making). Moderatori sjednice
bili su: A. Kempf, Švicarska i M.
Ibach, CIFOR. Podnesena su 3 referata.
— Okolišu prijateljske tehnologije
(Enviromentally friendly technologies).
Moderator sjednice bio je H.
Hofle, Njemačka. Podnesena su 4 referata.
— Šumski plodovi kao industrijske
sirovine (Tree crops for industrial
rew material). Moderator sjednice
bio je H. Rosen, SAD. Podnesena
su 4 referata.
— Istraživanja u šumarstvu nakon
UNCSD (Forestry Research after
UNCSD). Moderator sjednice bio je
J. Burley, Velika Britanija. Izlagači
su bili: R. Schlaepfer i J. Innes, Švicarska.
Na ukupno 13 među-divizijskih
sjednica podneseno je 39 referata,
koji će također biti tiskani nakon
završetka Kongresa. Nisu tiskani ni
sažeci u knjizi pozivnih referata.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 68     <-- 68 -->        PDF

DIVIZIJSKI SASTANCI
RADNIH GRUPA - Divisional
and Congress group Sessions


Divizijski sastanci radnih grupa
održavani su za cijelo vrijeme trajanja
Kongresa (7. do 12. kolovoza
1995.) pod motom "Pogled u budućnost"
(The Way Ahead). Na svim sastancima
podneseno je 1.167 pozivnih
i velik broj volonterskih referata.
Svi sudionici Kongresa dobili su
knjigu "Abstract of Invited Papers"
u kojoj su tiskani samo sažeci pozivnih
referata. Sažeci volonterskih
referata vjerojatno će biti tiskani
naknadno.


U okviru divizijskih i sastanaka
radnih grupa održani su i brojni poslovni
sastanci na kojima su predloženi
koordinatori pojedinih divizija
i voditelji radnih grupa. Na tim sjednicama
dogovoreno je, da se broj IUFRO-
divizija poveća sa 6 na 8, te da
se preuredi i ustroj unutar pojedinih
divizija. Izvršni savjet, Međunarodni
savjet i Kongres prihvatili su ove
promjene. Novi ustroj IUFRO-divizija
sa svim zaključcima Kongresa
biti će tiskan u IUFRO-News.


Znanstvenici i istraživači Šumarskog
fakulteta i Šumarskog instituta
na XX IUFRO - Kongresu imali su
9 pozivnih referata, koje nastavno
navodimo:


1. Gradečki, M., Poštenjak, K,
Topolovac, V.: The Relationship
between Crown "Thinning" of Fir
and Spruce and Quantitative Properties
of Seed on the Forest Enterprise
Unit Delnice.
2. Besendorfer, V., Zoldoš, V.,
Littvay, T., Papeš, D.: Karyological
Characteristics of the Common Oak
(Quercus robur L.). Referat je obrazložio
prof. dr. sc. Z. Borzan.
3. Krznar, A., Dolenec, S., Bilandžija,
J., Krejči, V., Vrbek, B., Lindic.
V., Littvay, T.: Model of Evaluating
of Enviromental Capital of
Forest Ecosystems.
4. Borzan, Ž., Idžojtić, M.: Research
on the Standardization of
Gymnosperm Karyotypes Using Picea
omorika as an Example.


5. Guttenberger, H., Kohler, B.,
Borzan, Z.: Chromosome Banding
for Identification of the Chromosome
of Spruce Trees.
6. Hitrec, V.: Application of
Stochastic Research Problems - Misconceptions
- Risk.
7. Kušan, V.: The Approach to
Remote Sensing and GIS in Croatian
Forestry.
8. Tomanić, S.: Selecting a Subject
of Forest Operation Research.
9. Bezak, K.: The suppressed
Oscilations of the Pedunculate oak
(Quercus robur L.) Stand Diameter
Growth.
Navedeni referati spadaju u Diviziju
2 (1, 2, 4, 5), Diviziju 3 (6, 8),
Diviziju 4 (7, 9) i Diviziju 6 (3).


PREZENTACIJA POSTERA


— Poster Exhibition
Prezentacija znanstvenih postera,
čiji su sažeci također tiskani u posebnoj
knjizi "Poster Abstracts"
održana je 8. i 10. kolovoza 1995.
od 13 do 14 sati. Gospodin J. Bur-
ley, dopredsjednik IUFRO-a prilikom
otvaranja prezentacije postera
je naglasio, da su svi posted, njih
340, na vrlo visokoj znanstvenoj razini
i da značajno pridonose razvoju
znanosti u svijetu i IUFRO-a kao
međunarodne šumarske znanstvenoistraživačke
udruge.


Znanstvenici i istraživači Šumarskog
fakulteta i Šumarskog instituta,
izradili su i prezentirali 12 postera,
koji su bili vrlo zapaženi i od strane
delegata Kongresa vrlo posjećeni.
Prema mišljenju kolega iz Slovenije,
naši su posted spadali u sam
vrh. Nastavno navodimo autore i naslove
postera:


1. Mayer, B., Bušić, G : Influence
of Ground Water Time Series on
Growth of Common Oak in Northwestern
Croatia. Poster 33.
2. Vrbek, B.: Lysimetric Researches
on Pseudogley in a Forest of
Pedunculate Oak and Common Hornbeam
in the Region of Northwestern
Croatia. Poster 69.
3. Gradečki, M., Poštenjak, K,
Topolovac, V.: The Relationship
between Crown "Thinning" of Fir
and Spruce and Quantitative Properties
of Seed on the Territory of Forest
Enterprise Unit Delnice. Poster
89.
4. Gračan, J., Trinajstić, I., Orešković,
Z., Perić, Z., Franjić, J.:
Growth of Common Oak (Quercus
robur L.) provenances in Croatia.
Poster 114.
5. Komlenović, N., Rastovski, P.:
Concentrations of Sulphur in the Needles
of Black Pine (Pinus nigra
Arn.) in West Croatia. Poster 184.
6. Littvay, T.: Device-Grafting of
Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia
Vahl.) and Common Oak
(Quercus robur L.). Poster 93.
7. Ocvirek, M.: Influence of Sowing
and Transplanting Time and
Duration of Plant Cultivation on the
Height of 6 Conifer Species in 2
Types of Containers. Poster 195.
8. Matić, S., Oršanić, M., Anić,
I.: Some Features and Problems
Concerning Silver Fir (Abies alba
Mill.) Selection Forest in Croatia.
Poster 31.
9. Goglia, V., Horvat, D., Risović,
S., Sever, S.: Past and Future of
the Forest Biomass Utilization in
Croatia. Poster 218.
10. Goglia, V., Beljo, R.: Lateral
Movement of the Band Saw Blade
and Machine´s Own Resistance Power
in Relation to the Strain Force.
Poster 283.
11. Hrašovec, B., Margaletić, J.:
Seed Pests and Their Impact on Reforestation
Efforts in Croatia. Poster
153.
12. Horvat, D., Sever, S.: Mulching
Flail Mower-One Method for
Mechanization of Stand Establish


ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ment and Treatment Operations. Poster
194.


Posteri prezentirani na XX IUFRO-
Kongresu spadaju u Diviziju 1
(1,2, 8), Diviziju 2 (3, 4, 5, 6, 11),
Diviziju 3 (7,9, 12) i Diviziju 4 (10).


Budući da nam nisu poznati točni
podaci o autorima i broju volonterskih
referata, nismo ih u mogućnosti
navesti, zbog toga se ispričavamo
autorima.


a) Površina


Ukupna površina
Sume*
Šumsko zemljište
Poljop. zemljišta
Ostalo zemljište
Vode


POLUDNEVNA EKSKURZIJA
— In-congess tour


Poludnevna ekskurzija na kojoj
je sudjelovalo 1.700 sudionika
održana je 9. kolovoza 1995. godine.
Ekskurzija je održana u okolici
Tamperea u pokrajini Pirkanmaa. Tijekom
ekskurzije posjetili smo novu
crkvu u Orivesiu (sjedište pokrajine),
destilaciju katrana u okolici
Orivesia, jednog šumoposjednika,
jednu sječinu i tvornicu papira u


ha
1,481.150


895.000


50.000


169.100


159.000


206.910


PIRKANMAA


%
4,4
60,0
3,0
12,0
11,0
14,0


* Oko 5% šuma spada u zaštitne šume i rezervate prirode.
Borealna klima, velik broj malih četiri glavne vrste drveća: običnašumovlasnika i višenamjenska uposmreka
(Picea abies) 55%, obični
raba, temeljne su karakteristike finbor
(Pinus sylvestris) 31% i dvije
skog šumarstva. Obzirom na bore-vrste breze (Betula sp.) 14%. Godialnu
klimu u Finskoj rastu uglavnom šnji prirast iznosi 80 miliona m3, a


Ostali vlasnici (općine, udruge,
fundacije
5%


Državne šume
24%


Industrijske firme
9%


Privatni šumovlasnici
62%


Jamsankoski. Tijekom ekskurzije bili
smo na izletu brodom od Orivesia
do Erajarvi.


Poznato je da Finska spada među
zemlje s najviše šuma, gotovo
dvije trećine (65%) ukupne površine
(33,814,700 ha) pokriveno je šumom
(21,874.000 ha). Radi usporedbe
dajemo nekoliko podataka u vezi
šumarstva, poljoprivrede, drvne industrije,
zaposlenosti i dr. u pokrajini
Pirkanmaa i Finskoj:


FINSKA


ha %
33,814.740 100,0
21,874.000 65,0
2,420.240 7,0
6,087.000 18,0
3,355.420 10,0


godišnji etat oko 60 miliona m3.
Ukupna drvna zaliha iznosi 1.700
miliona m3, prosječna drvna masa
iznosi 130 m3/ha. Prirast po 1 ha
iznosi 3,6 m3.


Gotovo 2/3 površine šuma (62%)
privatno je vlasništvo. Broj privatnih
šumovlasnika iznosi 400.000, tako
da svaki peti Finac posjeduje šumu.
Prosječna veličina šumskog posjeda
iznosi 30 ha. Za šumovlasnika
to znači poseban prihod do visine
jedne mjesečne plaće. Danas su gotovo
1/2 šumoposjednika poljoprivredna
domaćinstva, dok druga 1/2 živi
u urbanim područjima.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 70     <-- 70 -->        PDF

b) Stanovništvo — Zaposlenost


Ukupno


Poljopr. i šumarstvo


Industrija


Građevinarstvo


Usluge


Ostalo


Ukupno zaposleni


U Finskoj se sa svim šumama potraj
no gospodari. Svi šumovlasnici
moraju imati gospodarsku osnovu za
svoj šumoposjed. Gospodarska
osnova traje 10 godina.


Ekonomskim šumama gospodari
se vrlo intenzivno, tako da se pomlađivanje
provodi umjetnim putem
sadnjom biljaka (50%) i prirodnom
obnovom (50%). Ophodnja se kreće
od 80 do 120 godina. Većina proizvedenih
drvnih sortimenata (70—
80%) dobiva se dovršnim (čistim)
sječama. Veličina parcela za sječu u
privatnom vlasništvu kreće se od 2
do 4 ha, a u državnim i industrijskim
šumama rijetko prelazi 10 ha. Takav
način sječa na manjim površinama
(sastojinama) osigurava biodiversitet
u finskim šumama.


Dužina pilanskih trupaca kreće se
od 3,1 do 6,1 m u intervalima od 0,3


m. Cijena trupaca iznosi 250 FIM/
m3 za obični bor i brezu, a 200 FIM/
m3 za običnu smreku. Celulozno
drvo izrađuje se u dužinama od 3—
5 m, a cijena je: 100 FIM/m3 za obični
bor i brezu, a 110 FIM/m3 za običnu
smreku. U Finskoj ima oko 1.200
privatnika koji se bave iskorištavanjem
šuma. Posjeduju oko 800 harvestera
i 1.300 forwardera. Gotovo
3/4 radova na iskorištavanju je potpuno
mehanizirano. U državnim šumama
sječa je potpuno mehanizirana
u iznosu od oko 50%.
PIRKANMAA


435.789 8,5
10.153 6,6
42.929 28.0
7.062 4,5
88.893 57,9
4.553 3,0
153.590 100,0


Tvornica papira Jamsankoski
ima stogodišnju tradiciju i poznata
je po proizvodnji vrlo kvalitetnog
papira za časopise i magazine, offset
i bezdrvnog papira. Ukupna proizvodnja
iznosi 680.000 tona/godišnje,
sa 900 zaposlenih radnika. Prosječna
godišnja plaća radnika iznosi


30.000 FIM.
ZATVARANJE XX IUFRO
KONGRESA — Closing Ceremonies


Ceremonijal zatvaranja XX IUFRO
- Kongresa održanje 12. kolovoza
1995. godine usvajanjem Kongresnih
rezolucija, koje je pročitao
gospodin Jerry A. Sesco. Prijevod
rezolucija dajemo umjesto zaključaka,
na kraju ovog izvješća.


Gospodin Sallek Mohd Nor, dosadašnji
predsjednik predstavio je
Kongresu počasne članove IUFRO-
a, kao i novi Izvršni odbor IUFRO-
a na čelu s novim predsjednikom gospodinom
Jefferv Burley-em iz Velike
Britanije. Kongres je također
usvojio i novo ustrojstvo IUFRO-a
(broj divizija je povećan od 6 na 8),
izabrao nove koordinatore divizija i
voditelje radnih grupa. Novi predsjednik
i novi Izvršni odbor preuzimaju
dužnost od 1. siječnja 1996. godine.
Gospodin Jefferv Burley, novi
predsjedniku u svom kratkom natup


5,098.754
FINSKA
100,0
159.480
387.495
86.863
1,168.425
55.776
1.858.039
8,6
20,9
4,6
62,9
3,0
100,0


nom govoru izložio je temeljne zadaće
IUFRO-a u razdoblju od 1996.
do 2000. godine.


XXI IUFRO - Kongres održat će
se u Kuala Lumpuru u Maleziji
2000. godine.


Zatvaranje XX IUFRO - Kongresa
popraćeno je muzičkim nastupom
trojice braće, predstavljanjem novog
domaćina Malezije i završnim govorom
gospodina Salleha Mohd Nor-a,
dosadašnjeg predsjednika.


REZOLUCIJE XX IUFRO
KONGRESA — Resolutions


Slijedeće rezolucije XX IUFRO


- Kongresa su naslovljene svim organizacijama
članicama bilo da su
državne ili privatne
1. Prepoznavajući potrebu podrške
održavanja i povećanja precizno
ciljanih znanstvenih istraživanja
u šumarstvu i drvnoj industriji, ovaj
Kongres zaključuje:
Poticati istraživanje globalnih
klimatskih promjena; sanaciju degradiranih
zemljišta; veću produktivnost
i stabilnost (zdravstveno stanje)
šuma; sistema i mjera potrajnosti
i biodiverziteta; socio-ekonomske,
kulturne i instutucionalne dimenzije
gospodarenja resursima;
tehnologija proizvodnje i iskorištavanja,
i odnos između šumarstvapoljoprivrede.