DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 63     <-- 63 -->        PDF

st u šumarstvu; šumarstvo i moguće klimatske
primjene; strukturne promjene
u trgovini drvom, sporednim šumskim
proizvodima i preradi drva; analiza šumarske
politike, informacije za šumarski
sektor i razvoj istraživačke metodologije.
Projekti u tijeku ili dovršeni projekti
u 1994. godini navedeni su prema
području istraživanja.


Potrajnost u šumarstvu. Nastavno
navodimo pregled projekata iz ovog područja:


- Trendovi uspijevanja (rasta ) europskih
šuma (Growth trends of European
Forests), glavni istraživač: prof.
Heinrich SPIECKER, University of Freiburg,
Germany, 1993. do 1996. Financira
EFI.
- Neoštećene i semi-prirodne šume i
kulture u europi (Undisturbed and Semikultural
Forests and Woodlands in
Europe), glavni istraživač prof. Jari PARIVIAINEN,
Finnish Forest Research
Institute, Finland, 1993. do 1994. Financira
EFI.
- Procjena biodiversiteta šuma - međunarodna
suradnja (Assessment of Forest
Biodiversity - International Co-ordination),
koordinator: prof. Kullervo
KUUSELA, EFI, 1994. do 1996. financira
Šumarska udruga iz Finske.
- Floodplain Forest Ecosystems in
Europe (Poplavni nizinski ekosustavi u
Europi), glavni istraživač: prof. Emil
KLIMO, Faculty of Forestry and Wood
Technology, Brno Czech Republic. Financira
EFI. Projekt traje 1994. do 1995.
Na ovom projektu surađuje i prof. dr.
se. Đuro RAUŠ, Šumarski fakultet, Zagreb
(Nizinske šume Hrvatske).
- Impact of Land Use on Biodiversity
(Utjecaj uporabe zemljišta na biodiverzitet),
glavni istraživač: prof. Kullervo
KUUSELA, EFI, trajanje 1994. do
1995., financira EFI.
- Forest Resources in Europe (Šumarski
resursi u Europi), glavni istraživač:
prof. Kullervo KUUSELA, EFI.
Projekt je završen 1994.
Šumarstvo i moguće klimatske
promjene:


- Dynamic Modelling of Pine, Spruce
and Birch in Boreal Ecosystems (Dinamičko
modeliranje, borovih, smrekovih
i brezovih borealnih ekosustava),
glavni istraživač: prof. Oleg CHERTOV,
St. Petersburg Forest Technical
Academy, traje 1994. do 1995., financira
EFI, SPFTA, PSU.
- State-of-the-Art in Forest Sector
carbon Balance (izvođački projekt),
glavni istraživač: gospodin Gert-Jan
NABUURS (IBN-DLO, Nizozemska),
dovršeno 1993.-1994., financirao EFI.
Cilj ovog projekta bio je dati opsežan
pregled stanja i literature u području bilance
ugljika u sektoru šumarstva u Europi
(Izvješće je tiskano u obliku kao
EFI radni materijal (članak) broj 2.).
Analiza šumarske politike:


- The Use of Forest Resources and
Enviromental Protection in Five European
Countries and Parts of the USA
(Uporaba resursa u šumarstvu i zaštita
okoliša u pet europskih država i dijelovima
SAD), glavni istraživač: Prof. Mat-
ti PALO i prof. Birger SOLBERG, trajanje
od 1994. do 1997., financiraju: Finsko
ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Finski šumarski institut i EFI.
- Public and Private Funding of Forestry
Research (Javno i privatno financiranje
istraživanja u šumarstvu), glavni
istraživač: Prof. Matti PALO, Finnish
Forest Research Institute, dovršeno,
financirali: FAO i EFI.
- Public and Private Funding of Forestry
Research in Finland and Norway
(Privatno i javno financiranje istraživanja
u šumarstvu Finske i Norveške),
glavni istraživač: Prof. Birger SOLBERG,
dovršeno, financirao EFI. Rad
će biti objavljen u ediciji EFI-a.
- Survey of Ongoing Forest Policy
Research in Europe (Pregled tehničkih
istraživanja šumarske politike u Europi),
glavni istraživač: Prof. Birger SOLBERG,
dovršeno, financirao EFI, rad će
biti objavljen kao EFI radni materijal
No. 5.
Informatika u šumarskom sektoru:


- Forestry Data Bank and Forest Scenario
Modelling (Šumarska banka podataka
i scenario modeliranja u šumarstvu),
glavni istraživač: Dr. Ivo KUPKA,
EFI, u tijeku, financira EFI.
3. Konzultacije
Tijekom 1994. godine održano je 5
različitih konzultacija, koje su se odnosile
na:


- Nazive i definicije u svezi s rezolucijama
Helsinške konferencije,
- Radna grupa o šumarstvu, poljoprivredi
i okolišu za članove OECD-a,
- Osnivanje centra za promidžbu manje
poznatih tropskih vrsta u Europi,
- Pregled globalnih sinteza o procjeni
resursa u šumarstvu 1990.,
- Nordiska suradnja u svezi s problemima
okoliša.
4. Seminari i sastanci radnih grupa
U 1994. godini održano je 7 seminara
i sastanaka radnih grupa:


- Uvod u stokastičke analize i uporabu,
- Transformacija od čistih sječa do
politike potrajnog gospodarenja u odnosu
na globalno zatopljenje,
- Sastanak radne grupe o dizajniranju
sistema nomenklature u europskom
kartiranju u šumarstvu,
- Uključivanje vrijednosti okoliša u
planiranje u šumarstvu,
- Utjecaj šumarstva i prerade drva
na okoliš,
- Potrajnost gospodarenja šumama i
trgovina drvom,
- Procjena utjecaja šumarske politike,
očuvanje biodiverziteta i sporednih
šumskih proizvoda.
5. Publikacije
Tijekom 1994. godine Europski šumarski
institut je tiskao 4 izvješća (Working
papers), jedno znanstveno izvješće
(Research Report), jedan zbornik (Proceedings)
i preko 30 različitih tiskovina.


6. Ostale aktivnosti
Znanstvenici i istraživači Europskog
šumarskog instituta bili su tijekom 1994.
godine nazočni na mnogim sastancima
i seminarima raznih institucija u šumarstvu
i drugim sektorima.


7. Financiranje
Ukupni proračun za 1994. godinu
bio je 5,7 miliona Finskih maraka (FIM),
a sastojao se od 4,8 miliona FIM koje je
osigurala Vlada Finske i 0,9 miliona
FIM iz vanjskih izvora.


8. Organizacijska problematika
Na dan 31. prosinca 1994. godine
Europski šumarski institut imao je 42
člana iz 24 europske zemlje, od čega 31
redovnih i 11 suradnika članova. Broj
članova tijekom 1994. povećao se za 20.
Nastavno se daje pregled članova po
državama.