DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


DRUGA KONFERENCIJA EUROPSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA
OD 5. DO 6. KOLOVOZA 1995.


UVOD


Druga Konferencija Europskog šumarskog
instituta održana je 5. i 6. kolovoza
1995. godine u hotelu "Rosendahl"
u Tampereu u Finskoj. Europski
šumarski institut (European Forest Institute,
EFI) osnovan je u rujnu 1993.
godine, kao nevladina organizacija u
skladu s civilnim zakonskim propisima
Finske. Sjedište Instituta je u gradu Joensuu.
Eurpski šumarski institut osnovalo
je 12 članova, znanstvenoistraživačkih
instituta iz 10 zemalja. Krajem
prosinca 1994. godine Institut je imao
42 člana iz 24 zemlje, medu kojima je i
Šumarski institut, Jastrebarsko. U vrijeme
održavanja ove Konferencije Instuitut
je imao 53 člana, a nazočna su
bila 42 predstavnika. Šumarski institut,
Jastrebarsko zastupao je dr. se. Joso
GRAČAN, ravnatelj.


Europski šumarski institut (dalje:
EFI) osnovan je:


- jer postoje brojni problemi koji
imaju međunarodni i prekogranični karakter
u šumarskom sektoru,
- da bi se ti problemi valjano analizirali
i riješili, postoji potreba za međunarodnim
instituom, čiji je glavni cilj
provođenje analiza na eurpskoj razini.
U šumarske probleme u Europi, koji
imaju međunarodni i prekogranični
karakter spadali bi: biodiverzitet i potrajnost,
moguće globalne klimatske
promjene, zdravstveno stanje šuma,
strukturne promjene u trgovini drvom i
drvnim proizvodima, primjena odgovarajućih
instrumenata šumarske politike,
kao i razumijevanje izravnih i neizravnih
utjecaja. Jedna od koristi koju EFI
može pružiti je održavanje i unapređenje
metodologije istraživačkih kapaciteta.
U određenim područjima, koja u
pojedinim zemljama nisu razvijena (npr.
šumarska ekonomika i šumarska politika),
mogu se organizirati međunarodni
istraživački kursevi i seminari od zajedničkog
interesa.


TAMPERE, FINSKA


Svaki član EFI-a, imat će korist od
mogućnosti dobivanja pojedinog podatka
ili metapodataka, te će imati uvid u
ekspertno znanje na europskoj razini.
Aktivnost EFI-a sastoji se i u tome da
daje poboljšane informacije za donošenje
odluka odgovornih tijela u šumarstvu,
preradi drva, zaštiti okoliša, kao i
javnosti u cjelini. To će pridonijeti boljoj
uporabi i zaštiti europskih šuma, kao
i zemljišta općenito.


Dnevni red druge Konferencije bio
je:


1.
a) Registracija sudionika
b) Usvajanje dnevnog reda
2.
Izbor vodstva Konferencije
3.
Izvješće o aktivnostima tijekom
1994. godine:


a) Godišnje stručno i financijsko


izvješće (direktor Birger SOL


BERG)


b) Izvješće financijskih revizora


c) Utvrđivanje financijskog izv


ješća


d) Razrješnica Savjeta i financij


skih revizora
e) Izvješće Znanstveno-savjetodavnog
vijeća (Prof. dr. se. Heinrich
ŠIECKER, predsjednik)


4.
Rasprava predstavniak EFI-a
5.
Dugoročni program (profil) EFI-
a
a) Istraživački i razvojni program
b) Kvantifikacije za razdoblje
1996. do 2000. godine


6.
Plan rada i proračun za 1996. godinu
7.
Predavanje: "Da li znanstvenoistraživački
rad u šumarstvu treba
biti zainteresiran samo za šumarstvo"
predavač Tim PECK, predsjednik
Savjeta EFI-a, Švicarska
8.
Članarina za 1996. godinu
9.
Izbor Savjeta EFI-a i financijskih
revizora
a) Imenovanje Savjeta Instituta
b) Imenovanje financijskih revizora


10. Mjesto održavanja treće i četvrte
konferencije
1 1. Ostala pitanja.
Dnevni red druge Konferencije Europskog
šumarskog instituta je prihvaćen.
Za predsjedatelja Konferencije izabran
je dr. se. Nils ELERS KOCH, Danish
Forest and Landscape Research Instutute,
Skovbrynet 16, DK-2800 Lungby,
Denmark.


IZVJEŠĆA ZA 1994. GODINU


1. Godišnje izvješće direktora
Gospodin Birger SOLBERG, direktor
Europskog šumarskog instuituta podnio
je izvješće o radu u 1994. godini.
Izvješće se sastoji od ovih poglavlja:
pregled aktivnosti, istraživački projekti,
konzultacije, radne grupe i seminari,
publikacije, ostale aktivnosti, proračun
(troškovi), ostala organizacijska pitanja.
Tijekom 1994. godine EFI se koncentrirao
na međunarodno orijentirane analize
i komparativne studije na međunarodnoj
razini; komplementarnost s nacionalnim
i međunarodnim organizacijama;
donošenje odluka; istraživanja treba
temeljiti na postojećim podacima, a
kada su novi podaci potrebni treba ih zatražiti
od odgovarajućih instutucija;
održavanje fleksibilnosti, tj EFI je tijekom
1994. godine od 12 članova narastao
na 42 člana, tiskao je 5 izvješća i
preko 30 drugih publikacija, organizirao
je sastanke sedam međunarodnih
grupa (seminara), započela su istraživanja
na sedam novih projekata, vanjska
sredstva povećana su od 0 do 15% godišnjeg
proračuna.


2. Istraživački projekti
Što se istraživačkih projekata tiče
EFI je definirao pet prioriteta: potrajno
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 63     <-- 63 -->        PDF

st u šumarstvu; šumarstvo i moguće klimatske
primjene; strukturne promjene
u trgovini drvom, sporednim šumskim
proizvodima i preradi drva; analiza šumarske
politike, informacije za šumarski
sektor i razvoj istraživačke metodologije.
Projekti u tijeku ili dovršeni projekti
u 1994. godini navedeni su prema
području istraživanja.


Potrajnost u šumarstvu. Nastavno
navodimo pregled projekata iz ovog područja:


- Trendovi uspijevanja (rasta ) europskih
šuma (Growth trends of European
Forests), glavni istraživač: prof.
Heinrich SPIECKER, University of Freiburg,
Germany, 1993. do 1996. Financira
EFI.
- Neoštećene i semi-prirodne šume i
kulture u europi (Undisturbed and Semikultural
Forests and Woodlands in
Europe), glavni istraživač prof. Jari PARIVIAINEN,
Finnish Forest Research
Institute, Finland, 1993. do 1994. Financira
EFI.
- Procjena biodiversiteta šuma - međunarodna
suradnja (Assessment of Forest
Biodiversity - International Co-ordination),
koordinator: prof. Kullervo
KUUSELA, EFI, 1994. do 1996. financira
Šumarska udruga iz Finske.
- Floodplain Forest Ecosystems in
Europe (Poplavni nizinski ekosustavi u
Europi), glavni istraživač: prof. Emil
KLIMO, Faculty of Forestry and Wood
Technology, Brno Czech Republic. Financira
EFI. Projekt traje 1994. do 1995.
Na ovom projektu surađuje i prof. dr.
se. Đuro RAUŠ, Šumarski fakultet, Zagreb
(Nizinske šume Hrvatske).
- Impact of Land Use on Biodiversity
(Utjecaj uporabe zemljišta na biodiverzitet),
glavni istraživač: prof. Kullervo
KUUSELA, EFI, trajanje 1994. do
1995., financira EFI.
- Forest Resources in Europe (Šumarski
resursi u Europi), glavni istraživač:
prof. Kullervo KUUSELA, EFI.
Projekt je završen 1994.
Šumarstvo i moguće klimatske
promjene:


- Dynamic Modelling of Pine, Spruce
and Birch in Boreal Ecosystems (Dinamičko
modeliranje, borovih, smrekovih
i brezovih borealnih ekosustava),
glavni istraživač: prof. Oleg CHERTOV,
St. Petersburg Forest Technical
Academy, traje 1994. do 1995., financira
EFI, SPFTA, PSU.
- State-of-the-Art in Forest Sector
carbon Balance (izvođački projekt),
glavni istraživač: gospodin Gert-Jan
NABUURS (IBN-DLO, Nizozemska),
dovršeno 1993.-1994., financirao EFI.
Cilj ovog projekta bio je dati opsežan
pregled stanja i literature u području bilance
ugljika u sektoru šumarstva u Europi
(Izvješće je tiskano u obliku kao
EFI radni materijal (članak) broj 2.).
Analiza šumarske politike:


- The Use of Forest Resources and
Enviromental Protection in Five European
Countries and Parts of the USA
(Uporaba resursa u šumarstvu i zaštita
okoliša u pet europskih država i dijelovima
SAD), glavni istraživač: Prof. Mat-
ti PALO i prof. Birger SOLBERG, trajanje
od 1994. do 1997., financiraju: Finsko
ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Finski šumarski institut i EFI.
- Public and Private Funding of Forestry
Research (Javno i privatno financiranje
istraživanja u šumarstvu), glavni
istraživač: Prof. Matti PALO, Finnish
Forest Research Institute, dovršeno,
financirali: FAO i EFI.
- Public and Private Funding of Forestry
Research in Finland and Norway
(Privatno i javno financiranje istraživanja
u šumarstvu Finske i Norveške),
glavni istraživač: Prof. Birger SOLBERG,
dovršeno, financirao EFI. Rad
će biti objavljen u ediciji EFI-a.
- Survey of Ongoing Forest Policy
Research in Europe (Pregled tehničkih
istraživanja šumarske politike u Europi),
glavni istraživač: Prof. Birger SOLBERG,
dovršeno, financirao EFI, rad će
biti objavljen kao EFI radni materijal
No. 5.
Informatika u šumarskom sektoru:


- Forestry Data Bank and Forest Scenario
Modelling (Šumarska banka podataka
i scenario modeliranja u šumarstvu),
glavni istraživač: Dr. Ivo KUPKA,
EFI, u tijeku, financira EFI.
3. Konzultacije
Tijekom 1994. godine održano je 5
različitih konzultacija, koje su se odnosile
na:


- Nazive i definicije u svezi s rezolucijama
Helsinške konferencije,
- Radna grupa o šumarstvu, poljoprivredi
i okolišu za članove OECD-a,
- Osnivanje centra za promidžbu manje
poznatih tropskih vrsta u Europi,
- Pregled globalnih sinteza o procjeni
resursa u šumarstvu 1990.,
- Nordiska suradnja u svezi s problemima
okoliša.
4. Seminari i sastanci radnih grupa
U 1994. godini održano je 7 seminara
i sastanaka radnih grupa:


- Uvod u stokastičke analize i uporabu,
- Transformacija od čistih sječa do
politike potrajnog gospodarenja u odnosu
na globalno zatopljenje,
- Sastanak radne grupe o dizajniranju
sistema nomenklature u europskom
kartiranju u šumarstvu,
- Uključivanje vrijednosti okoliša u
planiranje u šumarstvu,
- Utjecaj šumarstva i prerade drva
na okoliš,
- Potrajnost gospodarenja šumama i
trgovina drvom,
- Procjena utjecaja šumarske politike,
očuvanje biodiverziteta i sporednih
šumskih proizvoda.
5. Publikacije
Tijekom 1994. godine Europski šumarski
institut je tiskao 4 izvješća (Working
papers), jedno znanstveno izvješće
(Research Report), jedan zbornik (Proceedings)
i preko 30 različitih tiskovina.


6. Ostale aktivnosti
Znanstvenici i istraživači Europskog
šumarskog instituta bili su tijekom 1994.
godine nazočni na mnogim sastancima
i seminarima raznih institucija u šumarstvu
i drugim sektorima.


7. Financiranje
Ukupni proračun za 1994. godinu
bio je 5,7 miliona Finskih maraka (FIM),
a sastojao se od 4,8 miliona FIM koje je
osigurala Vlada Finske i 0,9 miliona
FIM iz vanjskih izvora.


8. Organizacijska problematika
Na dan 31. prosinca 1994. godine
Europski šumarski institut imao je 42
člana iz 24 europske zemlje, od čega 31
redovnih i 11 suradnika članova. Broj
članova tijekom 1994. povećao se za 20.
Nastavno se daje pregled članova po
državama.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Savjet Europskog šumarskog insituta
ima 9 članova. Imenovan je na prvoj
Konferenciji, 1. rujna 1994. Za predsjednika
je izabran Tim PECK iz Švicarske,
a za dopredsjednika Kazimierz RYKOWSKI
iz Poljske.


Znanstveno savjetodavno vijeće ima
´ 10 članova, a predsjednik je prof. dr. se.
Heinrich SPIECKER, Njemačka.


GLAVNA PODRUČJA ISTRAŽIVANJA
I RAZVOJA


Europski šumarski institut će na temelju
zaključka Savjeta i rasprava na
Konferenciji u razdoblju od 1996. do
2000. godine program istraživanja i razvoja
usmjeriti na ova područja:


1. Potrajnost u šumarstvu
a) Potrajnost šumskih ekosustava,


b) Biodiverzitet i šumarstvo,


c) Zaštita šuma, šumske katastrofe


(požari, oluje, zagađivanje, insekti, bolesti
i drugo),
d) Socio-ekonomska potrajnost.


2. Šumarstvo i moguće globalne
klimatske promjene,
a) Sume i drvni proizvodi kao fiksatori
ugljika,


b) Efekti globalnih klimatskih promjena
na šumarstvu i gospodarenje šumama.


3. Strukturne promjene u trgovini
drvom i sporednim šumskm proizvodima
i usluge
a) Strukturne promjene u pilanskoj
oblovini i trgovina drvom,


b) Prednosti i procjena sporednih
šumskih proizvoda,


c) Okolišni aspekti proizvodnje i
uporabe drvnih proizvoda, uključujući
analize ophodnje—metodologija.


d) Analize scenarija.


4. Analize šumarske politike
a) Šumarska politika i potrajnost,
b) Politika i gospodarenje nacionalnim
parkovima i drugim zaštićenim
objektima,
c) Profitabilnost i potrajnost u šumarstvu,
d) Politika prema različitim šumov


lasnicima,


e) Šumarstvo i urbani razvoj,


f) Utjecaji državnih intervencija,


g) Politika integralne uporabe zemljišta
h) Šumarska politika u zemljama u
tranziciji.


5. Informacije u sektoru šumarstva
i metode istraživanja
a) Procjena sada postojećih podataka,
b) Terminologija
c) Razvoj servisa za korištenje podataka
d) Sistemi širenja uporabe podataka,
uključujući mrežni rad


e) Unapređenje metoda istraživanja
vezanih za šumarski istraživački sektor
i usavršavanje istraživača u određenim
područjima.


Da bi se ovaj program izvršio i EFI
opravdao razlog svog postojanja, stra


tegije realizacije i aktivnosti treba koncentrirati
na komparativne prednosti, a
te su:


- Analize provoditi na europskoj razini,
ne samo za zemlje u tranziciji, već
i komparativne studije između zemalja.
Nema druge institucije te vrste u Europi
u šumarstvu i preradi drva,
- Omogućiti istraživačima izravan i
lagan međunarodni kontakt. U mnogim
zemljama, to rezultira u unapređenju istraživanja
i omogućuje bolje financiranje
istraživanja iz domaćih izvora,
- Osnovati specijalne ekspertize u šumarskoj
politici i analize tržišta povezane
s biofizičkim/tehničkim i ekološkim
znanostima,
- Osigurati fleksibilnost, tj. EFI mora
imati svoja izvorna sredstva da može
brzo reagirati na nove probleme. Svojom
mrežom istraživača i članica može
osigurati najbolje znanstvenike za određeni
problem,
- Osnovati šumarski informacijski
sustav specijalno za Europu, gdje će biti
moguće iz "prve ruke" ("one-stopshop")
dobiti podatke tipa meta-data i
banke podataka za istraživanja i opću informaciju,
- Treba ostati ustanova potpuno neovisna
od političkih ili bilo kakvih vanjskih
utjecaja.
Europski šumarski institut razlikuje
se od tipičnih nacionalnih istraživačkih
ustanova jer provodi uglavnom empirijska
istraživanja koja su bazirana na postojećem
materijalu i ne posjeduje vlastite
laboratorije ili terenske pokuse.
Ako su novi podaci potrebni, EFI će ih
u većini slučajeva zatražiti od nacionalnih
organizacija. Osnovno je daje mreža
istraživača fleksibilna i da okuplja eksperte
za svaki projekt. Istraživanja mogu
biti rađena u sjedištu EFI-a ili u instituciji
člana EFI-a. Potrebno je izbjeći
veliki broj malih i raspršenih projekata,
te se koncentrirati na po jedan istraživački
program za svako od pet navedenih
područja.


Europski šumarski institut uglavnom
financira Finska Vlada. Mogućnosti uključivanja
drugih vlada treba istražiti.
Vanjske izvore financiranja treba također
povećati.


Nastavno navodimo proračun troškova
za izvršenje programa rada za
1996. detaljno i izvršenje za 1994. i
1995. (ocjena) u tisućama ECU-a:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Osnovni izvori: 1996. 1995. 1994.
Administracija
Sekretarijat i uprava
Suradnja i kontakti
Savjet i konferencija
482,0
40,0
36,0
Istraživanje
Istraživanja sekretarijata
Projekti u tijeku
Novi projekti
136,0
199,5
177,6
Ukupno osnovni izvori
Vanjski izvori
Ugovoreno
Planirano
Ukupno vanjski izvori
1.071,1
162,5
302,0
464,5
964,3
339,3
857,1
160,7


Sveukupno: 1.535,6 1.303,6 1.017,8


Pri završetku rada druge Konferencije pored ostalih tijela
koja ovdje navodimo izabran je:


Savjet Europskog šumarskog instituta


1. Tim PECK, predsjednik, Švicarska
2. Kazimierz RYKOVSKI, dopredsjednik, Poljska
3. Per-Ove BACKSTREM, Švedska
4. Melvin CANNELL, Velika Britanija
5. V. J. JAGODIN, Ruska Federacija
6. Emil KLIMO, Republika Češka
7. Pekka PATOSAARI, Finska
8. Ernest WERMANN, Njemačka
9. Iv BIROT, Francuska
Kako se vidi iz gore navedenog, a iz ostalih podataka,
gotovo da nema predstavnika iz južnog dijela Europe.
Na kraju, umjesto zaključka potrebno je spomenuti da će
se treća Konferencija EFI-a održati u Freiburgu u Njemačkoj
tijekom rujna mjeseca 1996., a četvrta u Belgiji 1997. godine.
Također je predloženo da se peta Konferencija održi u
Zvolenu (Slovačka) u rujnu 1998. godine.


Pri izradi ovog rada korišteni su materijali priređeni za
drugu Konferenciju.


Popis članova EFI (31. 12. 1994.):


* Austria:
Agricultural University, Vienna
* Belgium:
Department of Forestry (Faculty of
Agricultural Sciences, Gembloux)
* Croatia:
Forest Research Institute, Jastrebarsko
* Czech Republic:
Faculty of Forestry (Agricultural University
of Prague)
Faculty of Forestry (University of Brno)
* Denmark:
Danish Forest and Landscape Research
Institute
* Finland:
Faculty of Agriculture and Forestry
(University of Helsinki)
Finnish Forest Research Insitute
University of Joensuu
* Germany:
Faculty of Forestry (Albert-Ludwigs-
University, Freiburg)
* Greece: Faculty of Forestry and National Environment
(Aristotle University of Thessalonki)
* Hungary:
Forest Research Institute
* Italy:
Section of Agricultural and Forest Economics,
University of Padova
* The Netherlands: IBN-DLO-Institute for Forestry and Nature
Research Wageningen
Department of Forestry, Wageningen
Agricultural University
* Norway:
Norwegian Forest Research Institute
* Poland:
Forest Research Insitute
* Portugal:
National Forest Research Station
* Russian Federation: The Russian Institute of Forest Specialists,
Education and Training, Moscow
St. Petersburg Forest Technical Academy
Forest Research Institute, Petrozavodsk
* Slovak Republic: Forestry Research Insitute, Zvolen
* Slovenia:
Slovenian Forest Institute
Department of Forestry, University of
Ljubljana
Spain:
Forestry Association, Bizkaia
Research Centre of Ecology and Forestry
Applications


* Sweden: The Forestry Research Insitute of Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences
* Switzerland: Swiss Federal Insitute for Forest, Snow
and Landscape Research
United Kingdom: Forestry Authority, Research Division
Institute of Terrestrial Ecology/NERC


* Albania:
Faculty of Forestry, Agricultural University,
Tirana
* Belgium:
Confederation of European Paper Industries
Institute for Forestry and Game Management
* Estonia:
Estonian Forest Survey Center
* Finland:
Metsateho - R&D Dept for Timber Procurement
and Production at the Finnish
Forest Industries Federation
* Germany:
Potsdam Institute for Climate - Impact
Research, Potsdam
* Ireland:
COFORD (National Council for Forest
Research and Development)
Forest Service Department of Agriculture,
Food & Forestry
* Poland:
Institute of Geodesy and Cartography
* Russian Federation: Russian Research and Design Institute
of Economics and Information for
Forest, Pulp and Paper and Woodworking
Industries, Moscow
* United Kingdom: School of Agricultural and Forest Sciences,
University of Wales
Dr. se. Joso GRAČAN, ravnatelj


Šumarskog instituta


Jastrebarsko