DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 62     <-- 62 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


DRUGA KONFERENCIJA EUROPSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA
OD 5. DO 6. KOLOVOZA 1995.


UVOD


Druga Konferencija Europskog šumarskog
instituta održana je 5. i 6. kolovoza
1995. godine u hotelu "Rosendahl"
u Tampereu u Finskoj. Europski
šumarski institut (European Forest Institute,
EFI) osnovan je u rujnu 1993.
godine, kao nevladina organizacija u
skladu s civilnim zakonskim propisima
Finske. Sjedište Instituta je u gradu Joensuu.
Eurpski šumarski institut osnovalo
je 12 članova, znanstvenoistraživačkih
instituta iz 10 zemalja. Krajem
prosinca 1994. godine Institut je imao
42 člana iz 24 zemlje, medu kojima je i
Šumarski institut, Jastrebarsko. U vrijeme
održavanja ove Konferencije Instuitut
je imao 53 člana, a nazočna su
bila 42 predstavnika. Šumarski institut,
Jastrebarsko zastupao je dr. se. Joso
GRAČAN, ravnatelj.


Europski šumarski institut (dalje:
EFI) osnovan je:


- jer postoje brojni problemi koji
imaju međunarodni i prekogranični karakter
u šumarskom sektoru,
- da bi se ti problemi valjano analizirali
i riješili, postoji potreba za međunarodnim
instituom, čiji je glavni cilj
provođenje analiza na eurpskoj razini.
U šumarske probleme u Europi, koji
imaju međunarodni i prekogranični
karakter spadali bi: biodiverzitet i potrajnost,
moguće globalne klimatske
promjene, zdravstveno stanje šuma,
strukturne promjene u trgovini drvom i
drvnim proizvodima, primjena odgovarajućih
instrumenata šumarske politike,
kao i razumijevanje izravnih i neizravnih
utjecaja. Jedna od koristi koju EFI
može pružiti je održavanje i unapređenje
metodologije istraživačkih kapaciteta.
U određenim područjima, koja u
pojedinim zemljama nisu razvijena (npr.
šumarska ekonomika i šumarska politika),
mogu se organizirati međunarodni
istraživački kursevi i seminari od zajedničkog
interesa.


TAMPERE, FINSKA


Svaki član EFI-a, imat će korist od
mogućnosti dobivanja pojedinog podatka
ili metapodataka, te će imati uvid u
ekspertno znanje na europskoj razini.
Aktivnost EFI-a sastoji se i u tome da
daje poboljšane informacije za donošenje
odluka odgovornih tijela u šumarstvu,
preradi drva, zaštiti okoliša, kao i
javnosti u cjelini. To će pridonijeti boljoj
uporabi i zaštiti europskih šuma, kao
i zemljišta općenito.


Dnevni red druge Konferencije bio
je:


1.
a) Registracija sudionika
b) Usvajanje dnevnog reda
2.
Izbor vodstva Konferencije
3.
Izvješće o aktivnostima tijekom
1994. godine:


a) Godišnje stručno i financijsko


izvješće (direktor Birger SOL


BERG)


b) Izvješće financijskih revizora


c) Utvrđivanje financijskog izv


ješća


d) Razrješnica Savjeta i financij


skih revizora
e) Izvješće Znanstveno-savjetodavnog
vijeća (Prof. dr. se. Heinrich
ŠIECKER, predsjednik)


4.
Rasprava predstavniak EFI-a
5.
Dugoročni program (profil) EFI-
a
a) Istraživački i razvojni program
b) Kvantifikacije za razdoblje
1996. do 2000. godine


6.
Plan rada i proračun za 1996. godinu
7.
Predavanje: "Da li znanstvenoistraživački
rad u šumarstvu treba
biti zainteresiran samo za šumarstvo"
predavač Tim PECK, predsjednik
Savjeta EFI-a, Švicarska
8.
Članarina za 1996. godinu
9.
Izbor Savjeta EFI-a i financijskih
revizora
a) Imenovanje Savjeta Instituta
b) Imenovanje financijskih revizora


10. Mjesto održavanja treće i četvrte
konferencije
1 1. Ostala pitanja.
Dnevni red druge Konferencije Europskog
šumarskog instituta je prihvaćen.
Za predsjedatelja Konferencije izabran
je dr. se. Nils ELERS KOCH, Danish
Forest and Landscape Research Instutute,
Skovbrynet 16, DK-2800 Lungby,
Denmark.


IZVJEŠĆA ZA 1994. GODINU


1. Godišnje izvješće direktora
Gospodin Birger SOLBERG, direktor
Europskog šumarskog instuituta podnio
je izvješće o radu u 1994. godini.
Izvješće se sastoji od ovih poglavlja:
pregled aktivnosti, istraživački projekti,
konzultacije, radne grupe i seminari,
publikacije, ostale aktivnosti, proračun
(troškovi), ostala organizacijska pitanja.
Tijekom 1994. godine EFI se koncentrirao
na međunarodno orijentirane analize
i komparativne studije na međunarodnoj
razini; komplementarnost s nacionalnim
i međunarodnim organizacijama;
donošenje odluka; istraživanja treba
temeljiti na postojećim podacima, a
kada su novi podaci potrebni treba ih zatražiti
od odgovarajućih instutucija;
održavanje fleksibilnosti, tj EFI je tijekom
1994. godine od 12 članova narastao
na 42 člana, tiskao je 5 izvješća i
preko 30 drugih publikacija, organizirao
je sastanke sedam međunarodnih
grupa (seminara), započela su istraživanja
na sedam novih projekata, vanjska
sredstva povećana su od 0 do 15% godišnjeg
proračuna.


2. Istraživački projekti
Što se istraživačkih projekata tiče
EFI je definirao pet prioriteta: potrajno