DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 61     <-- 61 -->        PDF

T. Slarfevic: PROGRAM SUMSKOUZGOJNIH RADOVA Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 341-343
ZAKLJUČCI


1. Svi ovi šumskouzgojni radovi moraju se izvrša4.
Ako su prognoze o stalnom pogoršavanju općeg
vati kao dodatak na redovne godišnje - propisane rastanja
oštećenosti stabala pouzdane, onda možemo sa
dove. sigurnošću tvrditi da će progresivno rasti i količine ra2.
Prosječna godišnja količina svih radova (redovdova
sanacije.
no propisanih i pridodanih, sanacionih) bit će uvjeto5.
Iz svega ovoga proizlazi da će šumarska operavana
mogućnošću osiguranja financijskih sredstava te tiva Hrvatske, zajedno sa šumarskom znanošću, dugoosiguranja
mehanizacije (opreme), sadnica i radne snaročno
biti preokupirana spašavanjem šumskih staništa,
ge. sanacijom i obnovom šumskih sastojina zahvaćenih su3.
Vrijednost i značaj šumskouzgojnih radova sašenjem.
nacije definitivno će izmijeniti prioritete unutar radoSudeći
prema svim ovim podacima, te sigurnosti
va proširene biološke reprodukcije, te neizbježno zaprognoze
progresivnog rasta broja oštećenih stabala,
hvatiti i u sredstava jednostavne biološke reprodukcije vrijeme čekanja je isteklo.
šuma.
LITERATURA


Prpić B. 1992: Odabiranje oštećenih stabala za sječu i obnova "Hrvatske šume" Izvještaj o provedenoj anketi "Umiranje šusastojina
opustošenih propadanjem, Š. L 11-12. ma" 1994. godine.


Prpić B. Seletković Z. Ivkov M. 1991: Propadanje šuma
u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima
danas i u prošlosti, S. L. 3-5.


UPUTE AUTORIMA


Molimo autore da prilikom pisanja radova prate upute tiskane na zadnjoj stranici Šumarskog lista.
Nepotrebne teškoće (dopune i vraćanja članaka na doradu) nastaju posebice kod nepoštivanja
onih dijelova uputa, koje su od br. 9—10/1995. tiskane polumasnim slovima.
Zahvaljujemo na suradnji.
Uredništvo