DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 60     <-- 60 -->        PDF

T. Slarčević: PROGRAM ŠUMSKOUZGOJNIH RADOVA
ju i danas raspolažemo podacima o veličini, trenutno
utvrđenih, šumskouzgojnih radova sanacije. Ti podaci
dakako, nose u sebi naše regionalne, pa i osobne stručne
i moralne osobine ljudi koji su ih snimali.


Isto tako, njihova veličina je podatak koji vrijedi


Šumarski lisl br. 9—10. CXIX (1995), 341-343


danas, a mi nemamo pravo reći kako nismo znali da
će te površine, nažalost, svake godine rasti.


Za očekivati je, da se sada sustavno, svake godine
kod doznake oštećenih stabala istovremeno snimaju
površine za snaciju i program nadopunjuje.


REZULTATI TERENSKOG SNIMANJA


U vremenu od svibnja 1994. godine pa do isteka Potrebe
PotrebePotrebe sjemena
sjemenasjemena i
ii sadnica
sadnicasadnica po
popo vrsti
vrstivrsti drve


drveća


zadanog roka (31. 03. 1995.) za izradu terenske snimke
stanja i veličine površina za sanaciju, dostaje truda SJEM
SJEMSJEM E
EE SADNIC E
uloženo kroz terenske seminare u kojima su šumarski
inženjeri -revirnici morali steći nužna znanja u tom


VRST
VRSTVRSTA
AA K
KKG
GG VRSVRSTA u 000 kom


poslu, i što je još bitnije ujednačen kriterij u pristupu.
Svakako da se nisu mogle u istoj mjeri i pokrenuti sve


Hras
HrasHrast
tt lužnja
lužnjalužnjak
kk 1
114
44 70
70700
00 Hras
HrasHrast
tt lilužnjak 5 593


Uprave šuma što je vidljivo i iz nelogičnih razlika u
količini šumskouzgojnih radova između sličnih Upra


va šuma. Hras
HrasHrast
tt kitnja
kitnjakitnjak
kk 1
110
00 70
70700
00 Hras
HrasHrast
tt kkitnjak 2 47.3


To svakako može biti rezultat manje ili jače izraženog
propadanja šuma ili pak manje ili više intenzivBukv
BukvBukva
aa 12
12120
00 Poljsk
PoljskPoljski
ii jasen 3 736
nog pristupa poslu.


Crnogorica 8 124 Joha 1 083


Program sanacije (skraćeni)


Ostale


S5

ui >C/0 bjelogorice
UPRAVA


s ~?


SJEMENA SADNICA NJEGA ZAŠTITA


ŠUMA


0 -c/o


ha ha kg ha 000 kom ha ha Crnogorica 2 876


VINKOVCI 70 19 9.700 4! 289 94 90


OSIJEK 61 11 93 9 9


NAŠICE 141 139 1165 111


Nužna je temeljita priprema za sve ove radove, ko


POŽEGA 300 37 317 110 48


ja će uvažiti prioritet radova sanacije ali i osiguranje


BJELOVAR 115 107 695 101 105


sadnica, opreme i dakako izvora financijskih sredsta


KOPRIVNICA 197 2 120 350 1970 352 215 va.


ZAGREB 1074 11 8200 525 4498 1370 276 Radi boljeg uvida u opseg i veličinu samo nekih
SISAK 258 172 1169 382 218 najvažnijih šumskouzgojnih radova sanacije, evo usporednih
podataka o prosječnom godišnjem izvršenju od


KARLOVAC 469 15 7500 373 3172 648 570


1991-1994. godine i trenutnim količinama iz Progra


OGULIN 470 470 7050 825 2081 825 825


ma sanacije.


DELNICE 35 40 143 40 36


SENJ 27 25 127


GOSPIĆ NEMA POVRŠINA ZA SANACIJU


BUZET
SPLIT
808
30
199 947 134
111
296
207
31
568
400 VRSTA RADA
JED.
MJERE
PROSJEČNO GODIŠNJE
IZVRŠENJE
1991-1994.
Prog.
sanacije
UKUPN O 3785 741 33644 2865 16095 4641 2792
Priprema staništa ha 8.196 3.785
Sjetva i sadnja ha 4.903 3.606
Njega poml. i mladika ha 14.736 4.641


No, vrijeme će sigurno pokazati istinu, a na struci
je da ozbiljno prihvati izazov zadatka.


Iz ovih skraćenih podataka, jasno se vidi veličina Iz ovih podataka lako je zaključiti kako neće biti
trenutnog zadatka na sanaciji sastojina zahvaćenih promoguće
u kratkom vremenu "dovršiti" posao sanacije,
padanjem. Ukupna površina radova sjetve i sadnje u već će biti nužno u skladu s mogućnostima (financij


količini od 3.606 ha, pa ni proizvodnja potrebnih sadskim
i fizičkim) u sklopu svih šumskouzgojnih radova
nica u količini od 16,095.000 komada nije moguća u odrediti prioritete, svjesni, da će poslovi sanacije dukratkom
vremenskom roku. goročno ostati neizbježni.