DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 53     <-- 53 -->        PDF

PRHGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK630* 232.322.5. (497.13) Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. Šumarski lisc br. 9—10, CXIX (1995), 335-340


NALAZIŠTE OBALNOG MAMUTOVCA — SEQUOIA SEMPERVIRENS


(D. Don) Endl. U ZAGREBU
FINDING PLACE OF COAST REDWOOD — SEQUOIA SEMPERVIRENS


(D. Don) Endl. IN ZAGREB
Mato JURKOVIĆ* i Branka JURKOVIC-BEVILACQUA**


SAŽETAK: Sequoia sempervirens prirodno se rasprostire u obalnom
području Tihog oceana u Sjevernoj Americi od jugozapadnog Oregona do južnog
dijela Kalifornije. Areal ove vrste su tereni s velikom relativnom vlagom
zraka, gdje je klima humidna i blaga.


Obalni mamutovac unesen je u Europu 1840. godine, a uzgaja se u parkovima
i nasadima na toplijim položajima, osobito gdje se osjeća utjecaj morske
ili oceanske klime. U uvjetima našeg podneblja uspješno se uzgaja u parkovima
Primorja.


Nalazište obalne sekvoje u Zagrebu na predjelu Tuškanca u vrtu kuće na
Paunovcu broj 7, osobito je interesantno za izučavanje aklimatizacije ove vrste
koja je samonikla, gdje je klima humidna i blaga, a prilagodila se uvjetima
podneblja i staništa naših ekoloških prilika zagrebačkog područja. Analizirano
stablo procjenjuje se na 85 godina starosti, a vrlo dobrog je uzrasta i vitalnosti.
Na dobar uspjeh uzgoja upućuje činjenica daje visina ovog stabla 18,0
m i prsni promjer 68,5 cm. Analizirani primjerak redovito fruktificira i ne trpi
od niskih zimskih temperatura. Također možemo reći da ovo nalazište vrste
Sequoia sempervirens predstavlja ijednu novu vazdazelenu vrstu, a za
aloktonu dendrofloru Zagreba. Kod daljnjeg pokušaja unošenja ove vrste u
parkove i vrtove Zagreba treba osobito voditi pozornost o pravilnom izboru
mjesta za sadnju: što toplije na južnoj strani zaštićeno mjesto, visoka relativna
vlaga zraka, duboko, drenirano i umjereno vlažno tlo, izbjegavanje mjesta s
dugotrajnijim mrazevima, a za dobar rast traži i puno svjetlo, međutim podnosi
zasjenu i gusti sklop.


Ključne riječi: Sequoia sempervirens, nalazište u Zagrebu, aklimatizacija, fenološka opažanja, rast, opća vitalnost.


SEQUOIA SEMPERVIRENS (D. Don) Endl. (= Se -obalni mamutovac, obalna sekvoja, primorska sekvoja
hubertia sempervirens (D. Don) Spach; Taxo -je jednodomno vazdazeleno stblo, koje se ne razgranjudium
sempervirens Lamb.) (Taxodiaceae) — je pršljenasto. Smatra se jednim od najviših stabala u
svijetu, jer može narasti visoko do 110 m (115 m), a
prsni promjer dostiže između 6 i 9 m. Deblo je ravno i
valjkasto, pri dnu prošireno, a kora crvenkastosmeđa,


* Mr. se. Mato Jurković, Botanički vrt, Maruličev trg 9a, Prirođoslovno-
matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu debela i do 30 cm, spužvasta, duboko izbrazdana, stoje
** Mr. se. Branka Jurkovic-Bevilacqua, Vankina 6, Zagreb značajka zbog koje je to stablo dobilo anglosaksonsko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 54     <-- 54 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurkovic-Bcvilacqua: NALAZIŠTE OBALNOG MAMUTOVCA U ZAGREBU
ime "redwood" (crveno drvo). Debla, su katkada čista
od grana i do 70 m visine stabla. U mladosti ima vitak i
nepravilno piramidalan habitus, a grane su malo viseče.
Kod starijih stabala krošnja je čunjasta, a grančice vise.


U rodu samo jedna vrsta ograničenog prirodnog rasprostranjenja
u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike, u
obalnom području Tihog oceana, od jugozapadnog Oregona
do planina Santa Lucia u Kaliforniji, na jugu od
zaljeva San Francisko, u uskom obalnom pojasu oko
730 km dugom i 30—55 km širokom, od razine mora, a
penje se, na morskoj strani, do 1000 m (si. 1).


.S7. /. Sequoia sempervirens, rasprostranjenost (prema Harlow-u i
Harrar-u. 1958).


Na prirodnim staništima zimske temperature spuštaju
se do —8°C. Obalni mamutovac čini prirodne čiste i
mješovite šume s običnom američkom duglazijom (P s e udotsuga
menziesii (Mirb.)Franco), sasitkanskom
smrekom (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) i nekim
listačama(Acer circinatum Pursh, Quercus garryana
Dougl. ex Hook.). Areal ove vrste čine predjeli
velike relativne vlažnosti zraka i tla, gdje je klima humidna
i blaga. Njezinom rastu pogoduju učestale magle
za vrijeme ljetnih mjeseci. Raste vrlo dobro na vlažnim


Šumarski Msl br. 9—10, GX1X (1995). 335-340


aluvijalnim, pjeskovito-ilovastim, jako do umjereno kiselim
tlima, dok suha, skeletna tla loše podnosi. Za dobar
rast traži puno svjetlo, a uspijeva dobro i na poluzasjenjenim
mjestima.


U ranoj mladosti raste vrlo brzo. Do 35. godine stabla
mogu priraščivati u visinu i do 2 m godišnje. Počinje
fruktificirati između 5. i 15. godine, a optimalno rada
u starosti od 60 do 100 godina. Obilno rodi sjemenom
gotovo svake godine. Klijavost sjemena je niska
oko 10% jer je veliki postotak sjemena redovno sterilan.
Razmnožava se i pomoču reznica u kasno ljeto ili
ranu jesen. Dobro se razvijaju izbojci iz panja i iz korijenja.
Izbojna snaga panjeva je još i u starosti veoma
velika, a izbojci se također mogu razviti u golema stabla.
Obalna sekvoja doživi visoku starost i do 2000 godina.
Korijenovaje mreža bez srčanice, s jakim, široko
razgranatim postranim korijenjem. Uglavnom je otporna
na vjetar, ali osjetljiva je na onečiščeni zrak, a mogu
joj naškoditi i dugotrajniji mrazevi.


U obalne sekvoje rase nisu ustanovljene, ali prema
uzrastu, dužini i boji iglica opisano je nekoliko hortikulturnih
oblika: ´Adpressa´ — niska, gusto razgranata
forma, a osjetljivija je od tipične vrste; ´Glauca´ —
sa kraćim i izrazito plavkastozelenim iglicama; ´Nana
Pendula´ — patuljasta viseća forma; ´Pendula´ — grane
povinute prema dolje; ´Prostrata´ — patuljasta forma
u koje grane i grančice pužu po tlu, dok su iglice mnogo
šire nego u tipične vrste i plavozelene ili sivozelene su
boje i dr.


Prema Den Oudenu,Boom-u (1978) obalni mamutovac
je unesen prvi put u Rusiju (St. Petersburg botanic
garden) 1840., a zatim u Englesku 1843. godine.
Uzgaja se u Europi u parkovima i nasadima na toplijim
položajima, osobito gdje se osjeća utjecaj morske ili oceanske
klime. Tako se lijepi primjerci mogu naći u Engleskoj,
Irskoj, Belgiji, Švicarskoj, južna Njemačka, zatim
u Primorju oko Crnog mora.


U našoj domovini uspijeva u primorskim parkovima
npr. na Rijeci i u Opatiji, gdje ima nekoliko jačih stabala.


Nalazište vrste Sequoia sempervirens u Zagrebu, područje
Tuškanca (Paunovac broj 7), a u uvjetima kontinentalnoga
podneblja zaslužuje osobitu pozornost kako
s ekološkog, biološkog tako i uzgojnog aspekta te u isto
vrijeme predstavlja novu vazdazelenu vrstu za aloktonu
dendrofloru Zagreba. Vrt Centra za rehabilitaciju "Zagreb",
Paunovac broj 7 nalazi se na jugoistočnom položaju,
blago nagnutom prema Dubravkinom putu. Vrt je
omeđen na istočnoj strani starom hrastovom šumom, a
ispred hrastova nalazi se zid visine oko 2,5 m. Prema
izjavi prof. Ante Živkovića upravitelja spomenute ustanove,
kuća je građena 1921. godine. Iste godine osno
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Jurković. B. JurkovkS-Bevilacqua: NALAZIŠTE OBALNOG MAMUTOVCA U ZAGREBU
van je i vrt te sva starija stabla u vrtu sađena su navedene
godine. U ovom vrtu nalazi se osim mnoštva različita
cvijeća i ruža nekoliko vrsta drveća i grmlja: tri stare
lipe, četiri starija primjerka magnolija, tri stare obične
smreke, više stabala običnog bagrema različite starosti,
jedno stablo platane, s više primjeraka različite starosti
zastupljen je javor negundovac, dva starija primjerka
običnog oraha, više grmova lovor-višnje, obična smokva
i dr.


Osobitu pozornost zaslužuje u ovome vrtu jedno stablo
obalne sekvoje koje se u prvom redu ističe visokim
rastom i lijepom, čunjastom krošnjom (si. 2). Visina
ovog primjerka iznosi oko 18,0 m i prsni promjer 68,5
cm. Smatra se daje ovaj primjerak posađen u vrijeme
osnivanja vrta, a uz pretpostavku da je starost sadnice
bila oko 10 godina, starost se danas ovog stabla procjenjuje
na 85 godina. U neposrednoj blizini obalnog mamutovca
novo posađene su razne voćne vrste. Stablo je
vrlo dobrog uzrasta i vitalnosti, a i redovno fruktificira.
S obzirom na odgovarajuće mikrostanište — visoka relativna
vlaga zraka, duboko i drenirano tlo i umjerena
vlaga tla — ovo egzotično stablo pokazuje primjer us


Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995), 335-340


pjele aklimatizacije. Za nas je interesantno da u ovom
vrtu možemo dobro promatrati i proučavati ekološki odnos
s obzirom na biološka svojstva obalne sekvoje, koja
je samonikla u toplijem području, u kojem je utjecaj
oceanske klime, a prilagodila se uvjetima podneblja i
staništa naših ekoloških prilika zagrebačkog područja.


Kao što je poznato fenologija proučava promjene u
godišnjem razvoju žive prirode, odnosno periodicitet sezonskih
bioloških pojava i njihovu ovisnost o uvjetima
okolice, prvenstveno o vremenu i podneblju. Stoga fitofenologija
prati različite pojave i promjene u biljnom
svijetu, npr. početak vegetacije, listanje, cvjetanje, dozrijevanje
plodova i si. Slijedom rečenoga rezultati fenoloških
opažanja veoma su važna životna pojava i kod
procjene stupnja aklimatizacije neke biljne vrste. Navedeno
je i razlogom motrenja nekih fenoloških karakteristika
vrste Sequoia sempervirens uzagrebačkom
podneblju.


Obalni mamutovac po fenološkim osobinama, što se
tiče cvatnje, spada u rane vrste. U drugoj polovici jeseni
formiraju se cvjetni pupovi za sljedeću godinu. Muški
cvjetovi su gotovo kuglastog oblika ili malo produženi,


Sl. 2. Sequoia sempervirens, Paunovac 7, Zagreb.
Foto: S. Kovač
SI. 3. Sequoia sempervirens,
Paunovac 7, Zagreb.
izbojak sa ženskim i muškim cvatovima,
Foto: S. Kovač
337
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 56     <-- 56 -->        PDF

M. Jurković, B. Jurkovid-Bevilacqua: NALAZIŠTE OBALNOG MAMUTOVCA U ZAGREBU Šumarski lisl br. 9—10. CXIX (1995), 335-340
Mjesečne i godišnje apsolutne minimalne temperature zraka (°C). Opservatorij: Zagreb-Grič


Air temperature — monthly and annual absolute minima (°C). Observatory: Zagreb-Grič


GODINA SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK PROSINAC
YEAR JANUARY FEBRUARY MARCH DECEMBER
1921 —2.1 —2.9 —3.0 — 10.4
22 —10.0 —15.6 1.1 —5.0
23 —6.5 —6.0 —0.6 —11.7
24 — 12.8 —8.8 —10.3 —5.7
25 —6.5 —2.0 —4.4 — 13.4
26 —9.7 —0.9 —3.2 —5.8
27 —3.1 —7.9 1.5 — 18.7
28 —7.9 —6.3 —4.9 —5.3
29 — 16.8 —19.8 —11.6 —5.6
30 —5.0 —5.7 —0.2 —2.0
1931 —3.7 —6.9 —7.2 —8.4
32 —9.0 — 19.4 —10.8 —3.0
33 — 10.7 —8.0 — 1.8 —10.0
34 —6.9 — 10.9 —0.9 — 1.5
35 —11.6 — 12.4 —4.3 —7.7
36 — 1.1 —9.6 2.2 —5.3
37 —9.4 —3.4 0.7 —5.8
38 — 12.0 —4.2 — 1.4 — 10.8
39 —6.9 —5.1 —3.1 — 15.4
40 —14.0 —21.7 —7.9 — 13.4
1941 —15.4 —7.6 —3.9 —9.2
42 —22.2 —15.2 —4.1 —4.2
43 — 11.1 —2.0 —1.9 —2.6
44 —6.2 —10.9 —2.5 —9.2
45 —15.3 —5.6 —3.2 —7.4
46 —8.2 —3.5 —1.6 —9.8
47 — 17.2 —14.9 —2.6 —6.7
48 —4.6 —7.4 —3.1 —8.7
49 —5.8 —3.0 —8.0 —4.1
50 — 17.3 —9.7 —0.7 —2.8
1951 — 1.9 — 1.2 —0.8 —2.9
52 —9.4 —8.5 —6.0 —4.2
53 —6.1 —8.9 —3.2 —7.9
54 — 13.8 —14.2 0.5 —2.4
55 —4.5 —9.3 —8.8 —3.0
56 —9.9 — 19.4 —4.4 -^t.8
57 — 15.9 —3.9 —2.9 —5.4
58 —13.3 —8.9 —3.2 —6.7
59 —9.7 —8.5 0.8 —2.0
60 —12.0 —8.4 —1.2 —2.9
1961 —9.9 —1.4 —0.3 — 10.3
62 —8.6 —5.2 ^1. 2 — 12.2
63 —15.4 —11.0 —11.6 — 13.7
64 —13.6 —6.6 —3.6 —5.5
65 —8.3 —7.2 —2.4 — 1.7
66 —9.6 —3.1 —2.1 —3.4
67 —15.6 —5.4 0.8 —11.2
68 —16.5 —2.0 —3.0 —9.1
69 —15.0 — 10.2 —2.7 — 13.8
70 —5.4 —5.7 —4.2 —4.8
1971 — 10.2 —7.9 —9.7 —4.4
72 —9.5 —3.2 —3.4 —5.6
73 —8.0 —2.0 — 1.6 — 10.4
74 —2.1 0.0 0.4 —3.8
75 —2.8 —4.5 —0.8 —6.6
76 —9.4 —8.6 —6.4 — 11.2
77 —5.8 —5.2 —2.8 —6.8
78 —5.1 —10.3 —1.1 —6.8
79 — 10.8 —2.9 — 1.5 — 1.4
80 —10.9 —3.4 —3.8 —10.6
1981 —9.9 —7.3 0.3 —8.2
82 —8.4 —6.2 —1.3 —3.7
83 —2.8 —9.0 —1.1 —8.7
84 —6.6 —4.9 — 1.8 —3.1
85 —6.1 — 15.8 0.5 —2.0
86 —4.6 — 10.6 —7.5 —8.2
87 —12.5 —8.7 —9.1 —6.9
88 —3.7 —3.2 —1.3 —7.9
89 —6.6 —2.8 3.6 —7.8
1990 —7.7 —0.2 1.2 —3.6


Tablica 1.


MIN.


MIN.


— 10.4
— 15.6
— 11.7
— 12.8
— 13.4
—9.7
— 18.7
—7.9
— 19.8
—5.7
—8.4


— 19.4
—10.7
— 10.9
—12.4
—9.6
—9.4


— 12.0
— 15.4
—21.7
—15.4
—22.2


— 11.1
— 10.9
— 15.3
—9.8
— 17.2
—8.7
—8.0
— 17.3
—2.9
—9.4
—8.9


— 14.2
—9.3
—19.4
—15.9
—13.3


—9.7
—12.0


— 10.3
— 12.2
— 15.4
— 13.6
—8.3
—9.6
—15.6
—16.5
—15.0


—5.7
—10.2
—9.5


— 10.4
—3.8
—6.6
—11.2
—6.8


— 10.3
— 10.8
— 10.9
—9.9
—8.4
—9.0
—6.6


— 15.8
— 10.6
— 12.5
—7.9
—7.8
—7.7


ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 57     <-- 57 -->        PDF

M. Jurkovic. B. Jurkovic-Bevilacqua: NALAZIŠTE OBALNOG MAMUTOVCA U ZAGREBU
sitni, 1—3 u skupinama smješteni su pazušno ili terminalno,
na stapkama, a sastoje se od mnogobrojnih spiralno
poredanih prašnika. Ženski cvjetovi s više ljusaka
smješteni su samo terminalno, a po obliku su jajoliki ili
duguljasti. Obalna sekvoja cvate početkom ožujka, a
cvatnja traje sve do početka travnja (si. 3). Rast vršnih
grančica započinje prosječno sredinom travnja. Izbojci
su ispočetka zelene boje, a kasnije poprimaju crvenosmeđe
tonove. Iglice su tijekom razvoja svjetlozelene
boje, a posve razvijene imaju tamnozelenu ili plavkastozelenu
boju, na prostranim izbojcima oko 20 mm dugačke,
kožaste, plosnate i dvoredne, odnosno na obje
strane raščešljane, na vrhu usiljene (nalik na iglice tise).
Na donjoj strani imaju dvije linije, odnosno bijele pruge
puci.


Na vršnim izbojcima iglice su kraće, gotovo ljuskave
i na sve strane usmjerene (nalik na iglice golemog
mamutovca). Češeri su sitni, oko 2,5 cm dugi, jajoliki,
vise na kratkim izbojcima. Tijekom razvoja su tamnozelene
boje. Sazrijevaju u prvoj godini od listopada do
početka prosinca, kada su odrvenjeli i poprimaju crvenosmeđu
boju. Oni ostaju na stablu i preko zime, a sjeme
je prethodno ispalo.


Postavlja se pitanje kako je obalna sekvoja kao vrsta
toplijih predjela opstala, preživjela i prilagodila se uvjetima
podneblja zagrebačkog područja. Uvažavajući duljinu
i usporedivost nizova motrenja, tematiku u ovom
radu i relevantne podatke — za opis općenitih (regionalnih)
značajki podneblja na istraživanom teritoriju Zagreba
odabrani su podaci meteorološkog opservatorija
Zagreb-Grič.


S obzirom na geografske, reljefne, edafske i vegetacijske
karakteristike, podaci ove meteorološke postaje,
najpogodniji su i reprezentativni za opću klimatološku
karakterizaciju područja Tuškanac (Paunovac broj 7).
Pritom, međutim, treba imati na umu da su ti podaci
pod manjim ili većim utjecajem urbane aglomeracije Zagreba
modificirani i odražavaju neka obilježja "gradske
klime".


S bioekološkog stajališta osobito su važne ekstremne
temperature, jer pokazuju, doduše, iznimne ali zato
stvarne (ne prosječne, srednje) temperaturne prilike uz
koje se razvijao obalni mamutovac u vrtu kuće Paunovac
7 u Zagrebu.


U tablici broj 1 prikazane su mjesečne (siječanj, veljača,
ožujak, prosinac) i godišnje apsolutne mininalne
temperature zraka (°C) za razdoblje od 1921—1990. godine,
a prema podacima Penzar, Juras i Marki
(1992).


Uspjeh, rast, razvoj i dobru opću vitalnost analiziranog
stabla obalne sekvoje u uvjetima zagrebačkog pod


Šumarski list br. 9—10, CXK (1995), 335-340


neblja, pokušat ćemo objasniti nekim činjenicama. U
razdoblju od sadnje pa do danas, analizirano stablo obalnog
mamutovca raslo je u vrlo različitim klimatskim uvjetima
koji su se odlikovali oštrim, ali i blagim zimama.


Detaljnijom analizom podataka u tablici 1 vidimo
da su se apsolutni minimumi nalazili između —19,8°C
i —5,7°C za razdoblje 1921—1930. godine; između —
21,7°C i —8,4°C za razdoblje 1931—1940. godine;
između —22,2°C i —8,0°C za razdoblje 1941—1950.
godine; između — 19,4°C i —2,9°C za razdoblje 1951 —
1960. godine; između —16,5°C i —5,7°C za razdoblje
1961—1970. godine; između —11,2°C i—3,8°C za razdoblje
1971—1980. godine; između —15,8°C i 6,6°
C za razdoblje 1981—1990. godine.


Uz ove podatke korisno je iznijeti i podatak od —
12,6°C, a to je srednja vrijednost minimalnih temperatura
kao rezultat 129-godišnjeg (razdoblje 1862—1990)
niza meteoroloških opažanja i mjerenja na opservatoriju
Zagreb-Grič (Penzar i dr., 1992).


Na osnovi meteoroloških opažanja i podataka iznesenih
u tablici 1, stablo vrste Sequoia sempervirens trebalo
je po svim prirodnim zakonima da se smrzne i izumre,
budući da prema podacima u literaturi ova vrsta
podnosi niske temperature do +5°C (Rehder, 1958),
do —10°C (Krussmann, 1983), do —12°C (Herman,
1971). Međutim, ovo se nije dogodilo, jer su prikazani
podaci o temperaturi zraka Zagreba mjereni na
otvorenom prostoru opservatorija Zagreb-Grič, a neposredna
okolina postaje ostala je neizgrađena usprkos širenju
grada.


Znamo da su temperature na mjestima gdje u blizini
nema građevinskih objekata nešto niže u usporedbi s
mjerenjima koja se obavljaju na zaklonjenim mjestima
kao stoje to slučaj s mjestom uzgoja našeg analiziranog
stabla, koje se nalazi na zaklonjenoj južnoj ekspoziciji
(blizina građevinskih objekata i neposredna blizina visokog
zida).


Položaj stabla koje je zaklonjeno i na taj način zaštićeno
od negativnog utjecaja vjetra, a zatim i mjesto rasta
koje se nalazi na južnoj ekspoziciji rezultirali su uspijevanje,
rast i opću vitalnost ove vrste toplijeg područja
u uvjetima kontinentalne klime Zagreba.


U arboretumu Botaničkog vrta Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posađena je
sadnica — visine 135 cm — obalne sekvoje 1995. godine.
Sadnica je uzgojena u našem Botaničkom vrtu 1988.
godine od sjemena dobavljenog: University of California
Botanical Garden Berkeley, California U.S.A.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Jurković. B. lurkovW-Bevilacqua: NALAZIŠTE OBALNOG MAMUTOVCA U ZAGREBU Šumarski list br. 9—10. CX1X ( 1995). 335-340
ZAKLJUČAK — CONCLUSION


Sequoia semperviren s (D. Don) Endlicher — Hortikulturni stručnjaci uvijek nastoje da obogate
čini visoke prirodne šume u zapadnom dijelu Sjeverne svoju okolinu izborom novih vrsta, osobito ako se radi
Amerike, u obalnom području Tihog oceana od jugozao
dekorativnim vrstama drveća. Analizirani primjerak
padnog kuta Oregona do južnog dijela Kalifornije. Ova obalne sekvoje je vrlo dobrog uzrasta, vitalnosti i bez
vrsta koja je samonikla u područjima najveće zračne i zimskih oštećenja, a kojeg se starost procjenjuje na 85
zemljišne vlage, a uzgaja se u Europi u parkovima i nagodina.
Dobar uspjeh uzgoja analiziranog stabla vidi se


u dobrom visinskom i debljinskom prirastu — visina


sadima na toplijim položajima, osobito gdje se osjeća
18,0 m i prsni promjer 68,5 cm, redovito fruktificiranje


utjecaj morske ili oceanske klime.


kao i da dobro podnosi niske zimske temperature, upu


U nas uspijeva u Primorju. Koliko nam je poznato


ćuje nas na zaključak da nije nužno uvijek uzeti u obzir


nije do sada zabilježena u kontinentalnom dijelu naše


pretpostavku da vrste toplijih podneblja — u uvjetima


domovine. Zato nalazište obalne sekvoje u Zagrebu na


hladnije klime kao stoje slučaj sa Zagrebom — ne mopredjelu
Tuškanca u vrtu kuće Paunovac broj 7 može se


gu se s uspjehom uzgajati, budući su odstupanja od prakoristiti
za promatranje i izučavanje ekoloških odnosa


vila moguća a i česta, kao što potvrđuje analizirani priglede
bioloških svojstava ove vrste. Osobito je zanim


mjerak obalne sekvoje u Zagrebu. Zato, ova bi se vrsta
ljivo proučavanje aklimatizacije ove vrste koja je sa


mogla pokušati uzgojiti te unesti u parkove i vrtove Zamonikla
u toplijim područjima, a prilagodila se uvjetigreba.
Naravno vodeći računa o uvjetima uzgoja tj. da


ma podneblja i staništa naših ekoloških prilika zagrese
prilikom izbora mjesta za sadnju izabere što toplije
bačkog područja. Nalazište vrste Sequoi a semperna
južnoj strani zaštićeno mjesto, visoka relativna vlaga
virens predstavlja u ovom slučaju i jednu novu vazda-zraka, duboko i drenirano tlo i umjerena vlaga tla, te
zelenu vrstu, a za aloktonu dendrofloru Zagreba. izbjegnu mjesta s dugotrajnijim mrazevima.


LITERATURA — LITERATURE


Bailey. L. H. 1942: The Standard Cyclopedia of Horticulture, Vol. III. Kriissmann, G. 1983: Handbuch der Nadelgeholze. Verlag Paul Parey.
The Macmillan Company, New York. Berlin und Hamburg.


Den Ouden, P., Boom, B. K. 1978: Manual of Cultivated Conifers. Penzar, I., Juras, J., Marki, A. 1992: Long-term meteorological meMartinus
Nijhoff, The Hague-Boston-London. asurements at Zagreb: 1862—1990. Geofizika, Vol. 9 suppl. Geophysical
journal published by the Andrija Mohorovičič. Geophysical


Domac, R. 1955: Opatija — parkovi i šetališta. Hrvatska seljačka tiskara,


Institute, Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croa


Zagreb.


tia.


Horlow, W. M., Harrar, E. S. 1958: Textbook of Dendrology. FourRe
h der, A. 1958: Manual of Cultivated Trees and Shurbs. The Macmillan
th Edition, McGraw-Hill, Book Company, Inc. New York, ToronCompany,
New York.
to, London.


Vidaković, M. 1982: Četinjače — morfologija i varijabilnost. Jug. akaHerman,
J. 1971: Šumarska dendrologija. "Stanbiro", Zagreb. demija znanosti i umjetnosti, SNL, Zagreb.


SUMMARY: Sequoia sempervirens (D. Don) Endle. A genus of one
species of giant evergreen coniferrous tree from California and S. W. Oregon.
The tallest known tree species often topping 110 m (115 m) in the wild. Pyramidal
or clumnar with a buttressed tank and thick, stringy, cinnamon bark.
Grow in moist but well-drained, humus-rich soil in sun or partial shade, ideally
sheltered from strong, cold winds. Propagate from seed in spring or by
cuttings late summer to early autumn, in a cold frame.


The paper presents acclimatization, adaptation and phenological observations
of Sequoia sempervirens, which have been grown in the private
garden in Zagreb, during the last eight decades have been investigated. The
autors describes one individual tree of Coast Redwood in Zagreb which shows
that this species — although originating from milder area — grow good in
climatic condition of Zagreb. It is recommended that this species can be successfully
grown in amenity plantings under these climatic conditions — on warmer
and protected places.