DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 22     <-- 22 -->        PDF

: ŠUMARSKI FAKULTET U ZAGREBU Šumarski lisl br. 9—10. CXIX (1995). 304


KAKO OČUVATI HRVATSKE VODE


U bivšem sustavu zbog nedovoljne
ekološke svijesti gotovo nitko nije vodio
brigu o gradnji uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda. Vode su znatno ugrožene na
zagrebačkom području, središnjem dijelu
Istre, pa u Kutini, Sisku, Osijeku, Županji i
drugim područjima s velikim industrijskim
zagađivačima. Ukupno u Hrvatskoj se
pročišćava samo oko 20% otpadnih voda a


ostatak nepročišćen završava u vodama ili
moru.


U svijetu je pravilo da se za pročišćavanje
otpadnih voda i ostale metode zaštite
okoliša mora izdvojiti 20% slobodnog
novca koji se investira u gospodarstvo.


Iz. zagrebačke kanalizacije u Savi završi
oko polovica ukupne godišnje količine
otpadnih voda — više od 400.000 prostornih


metara na dan. Poznato je da jedna litra
starog ulja može zagaditi milijun litara pitke
vode. Sve to nam govori o kakvom se
opterećenju radi za vrijeme poplava u našim
nizinskim šumama i koliki je pritisak na
stabilnosti tih nizinskih ekosustava. Stoga bi
mi šumari mogli postaviti pitanje: KAKO
OČUVATI HRVATSKE ŠUME? (Gospodarstvo
i okoliš, 1995., br. 1)


U SABORU I ZAKON O ZAŠTITI I UNAPREĐENJU KAKVOĆE ZRAKA


U saborsku proceduru nedavno je poslan
prijedlog Zakona o zaštiti i unapređenju
kakvoće zraka. Osnovni je cilj tog zakona
unapređivanje kakvoće zraka i osiguravanje
preventivne zaštite zdravlja stavnovništva,
te okoliša a da pritom ne koči održivi razvoj.
Za ostvarenje tih ciljeva zakon propisuje
obvezu praćenja kakvoće zraka, na temelju
čega se utvrđuje kategorizacija ugroženosti
područja, te obveza donošenja sanacijskog
programa za pojedine izvore ili područja,
kao i program mjera za smanjivanje
ispuštanja štetnih tvari u zrak. Zakonom je


predviđeno i uspostavljanje nacionalne
mreže za utvrđivanje regionalnog i
prekograničnog prijenosa onečišćenja te
područne mreže za praćenje kakvoće zraka
u gradovima i industrijskim bazenima.
Zakonom je, nadalje, utvrđena obveza
vođenja registra izvora onečišćenosti zraka,
te katastra onečišćivača za cijelokupni
teritorij Hrvatske, a koji će biti sastavni dio
katastra zagađivača okoliša. Zakonom se
također propisuje uspostavljanje jedinstvenog
informacijskog sustava o kakvoći
zraka koji je dio informacijskog sustava


zaštite okoliša. Propisano je i stalno ispitivanje
ispuštenih štetnih tvari u zrak te
obvezno praćenje zagađenosti zraka.
Saborski Odbor za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša je predložio rok od najviše
pet godina za prilagodbu velikih zagađivača
na propisane zakonske norme i standarde.


Nama u šumarstvu preostaje nadati se
što skorijem ostvarenju postavljenih
zakonskih obveza od strane industrijskih
ostalih zagađivača kako bi se raznolikost
bogatstvo naših šuma sačuvalo
unaprijedilo.


EUROPSKA GODINA ZAŠTITE PRIRODE — 1995.


Europsko vijeće (Direkcija za okoliš i
lokalnu samoupravu) je godinu 1995.
proglasilo "Europskom godinom zaštite
prirode". Poseban naglasak stavljen je na
zaštitu prirode izvan zaštićenih područja.
Slogan akcije glasi:


BRINUĆI O PRIRODI BRINEMO O
BUDUĆNOSTI.


Prvi put su socijaldemokrati i sindikati
Njemačke ušli u predizbornu kampanju s
razrađenim ekološkim programom.
Temeljna je ideja uvođenje regenerativnih
oblika energije, dok bi se na neregenerativne
oblike energije plaćao energetski porez. Svoj
ekološki program oblikovali su u 10 točaka,
od kojih jedan izaziva posebnu pozornost.


Look to the future


Look after nature


Akcije koje će se provoditi uglavnom su
vezane uz zaštitu okoliša, pošumljavanjc,
poljodjelstvo, turizam, obrazovanje i
publicističku djelatnost. Koordinator akcija
za hrvatsku je Državna uprava za zaštitu


IDEJA O ENERGETSKOM POREZU


Riječ je o tzv. investicijskom programu, koji
bi omogućio da se na tržište uvedu regenerirajući
oblici energije poput solarne, vodene
ili vjetra, s namjerom da se potpuno
ispusti ili izostavi nuklearna energija kao
primarni oblik energije. Sa samo 7 posto
ukupnoga svjetskog stanovništva Europa
prednjači, prema svim analizama, u zagađi


kulturne i prirodne baštine, a ustanovljen je
i Hrvatski nacionalni komitet za obilježavanje
1995. — Europske godine zaštite
prirode. Obavijesti 0 obilježavanju 1995. —
Europske godine zaštite prirode mogu se
dobiti u: Državnoj upravi za zaštitu kulturne
i prirodne baštine (gospodin Ivo Bralić),
Ilica 44, Zagreb, tel. 432-022.


vanju okoliša. Za očekivati je da će se i u
Hrvatskoj početi uvoditi regenerirajući oblici
energije budući da prema tumačenjima
mnogih svjetskih stručnjaka imamo pretpostavke
za razvoj i proizvodnju takve energije,
a koja je sigurno manje štetna za okoliš
od dosada razvijenih sustava proizvodnje
energije. (Gospodarstvo i okoliš, 1994., br. 6)


Ivan Tikvić, dipl. inž. šum.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu