DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 20     <-- 20 -->        PDF

V. Topic: UTJECAJ ŠUMSKE VEGETACIJE NA SUZBIJANJE EROZIJE U BUJICNIM SLIVOVIMA . Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995). 299.103
zijskih gubitaka tla zabilježeni su 13. 9. 1975. godine,
na goloj površini - 199,287 g.m2, a izazvala ih je oborina
od 83,8 mm. Za površinu pod vegetacijom maksimalna
vrijednost gubitaka iznosila je 0,137 g.m2, a
izazvala ih je oborina od 56,0 mm, zabilježena 23. 12.
1982. godine. Maksimalne mjesečne vrijednosti gubitaka
tla registrirane su na goloj površini, u rujnu i prosincu
1975. godine 274,266 g.m2 (2,74 t.ha1) i 224,502
g.m"2 (2,24 t.ha´). Na površini pod vegetacijom maksimalne
mjesečne vrijednosti gubitaka tla iznosile su
samo 0,431 g.m2 (0,0043 t.ha1), a registrirane su u
prosincu 1982. godine.


Srednja godišnja vrijednost gubitaka tla za razdoblje
1973.-1981. na goloj površini iznosi 191,571
g.m2 ili 1,92 t.ha"1, dok su gubici u 1975. godini iznosili
6,50 t.ha ´ a u 1976. godini 7,09 t.ha1, stoje znatno
iznad erozijske tolerancije (2,0 t.ha1). U razdoblju
1982. - 1993. godine na istoj površini, ali sada pod
vegetacijom (brnistra, šmrika) srednje godišnje vrijednosti
gubitaka tla iznose samo 0,309 g.m2 ili 0,0031
t.ha1. Uspoređujuči prosječne godišnje gubitke tla na
goloj površini i površini pod vegetacijom vidljivo je
da su gubici tla na goloj površini za 619,97 puta veći
nego pod vegetacijom.


Grafikon 2. Srednje mjesečne vrijednosti gubitaka tla na pokusnoj
plohi u slivu bujice Suvava


Graph 2. Average monthly values of soil loss on the experimental
plot in the basin of the Suvava torrent


ZAKLJUČAK


Na osnovi rezultata višegodišnjih istraživanja dobivenih
na pokusnoj plohi u slivu bujice Suvava može
se zaključiti:


Površinsko otjecanje oborinske vode ovisi o vegetacijskom
pokrovu, trenutnoj vlažnosti tla i intenzitetu,
a manje o količini oborina, pri čemu je zapaženo
da čak i male količine oborina na goloj površini izazivaju
otjecanje i zemljišne gubitke, što nije slučaj na
površinama pod vegetacijom.


LITERATURA


Jediowski, D., Jelavič, A., Topić. V., 1975: Proučavanje
osnovnih parametara erozije i bujica na određenim
slivovima mediteranskog područja. Institut za jadranske
i kulture i melioraciju krša, Split.


Topic, V.. Leko, 1., 1987: Erozija i bujice na kraškom po


dručju Dalmacije. Prvo Jugoslavensko savjetovanje o ero


ziji i uređenju bujica. Lepenski vir.


Topic, V., 1987: Erozija u slivu bujice Suvave, Erozija 15, Beograd.


e,


a) Ploha bez vegetacije (gola površina), razdoblje 1973.-198}.


a) Plot without vegetation (bare ground), period 1973. - 7387.


g. m
60


e, b) Ploha 5 vegetacijom (brnistra, šmrika), razdoblje 1982.-1993


g. m2 bl Plot with vegetation (Spanish broom, juniper), period 19o2.0.10

0.05—


A y


0.01 1
\ ^^_^^


VII. VIII. IX.
— Conclusion
Srednje godišnje vrijednosti površinskog otjecanja
na goloj površini iznose 111,6 mm (1.116,0 m´-ha1),
s koeficijentom otjecanja od 0,076 i gubicima tla od
191,571 g.m2 ili 1,92 t.ha"1, a na površini s vegetacijskim
pokrivačem (brnistra, šmrika) površinsko otjecanje
iznosi 8,3 mm (83,0 m\ha´) s koeficijentom otjecanja
od 0,0068 i gubicima tla od samo 0,309 g.m2 ili
0,0031 t.ha1. Gubici tla na goloj površini veći su za
619,97 puta nego pod vegetacijskim pokrivačem.


— References
Topic, V., Kadovič, R., 1991: Flowing away and erosion
damage in the basin of Suvava independence with the way
of the utilisation of soil. 10 th World Forestry Congress,
Paris.


Topic, V., 1994: Ekološka obilježja mediteranskog područja Republike
Hrvatske. 100-ta obljetnica znanstvenoistraživačkog
rada poljodjelsko prehrambenog sustava i šumarstva
mediterana R. Hrvatske, Simpozij, Split.