DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 19     <-- 19 -->        PDF

V. Topic: UTJECAJ ŠUMSKE VEGETACIJE NA SUZBIJANJE EROZIJE U BUJIČNIM SLIVOVIMA . Šumarski list br. 9—10, CXIX (1995). 299—303
L1MN1GRAF SA VODOKAZNOM LETVOM
LIMNIHETER WITH WATHER SHOWING LATH


a


10.10


Uf
Uf
P=9.10m2 ´1.00


6-10


2.50 1.0 2.50 (.00 2.50
SREONJI PAO


AVERAGE
INCLINATION X 6


28.8 V.
w w \y


Slika 2. Profil pregrade na bujici Suvava i situacija pokusnih ploha


Figure 2. Profile of partition on torrent Suvava and the situation of
experimental plots


šnih dana bilo je 154 (17,7%) erodibilnih s oborinama
koje su dale otjecanje.


U razdoblju od 1982. do 1993. godine količine oborina
kretale su se od 1.015,5 do 1.486,5 mm sa srednjom
godišnjom vrijednosti od 1.227,9 mm.


Otjecanje i zemljišne gubitke u danom razdoblju
na plohu Bv sada pod vegetacijom (brnistrom, šmrikom),
izazvale su oborine od 14,0 - 149,7 mm (u poslijednje
tri godine od 47,5 - 149,7 mm). U ovom razdoblju
od 1.061 kišnih dana bilo je 83 (7,8%) erodibilnih
dana s oborinama koje su dale otjecanje.


Analizom dobivenih podataka, jasno se uočava da
su na površinsko otjecanje bitno utjecali vegetacijski
pokrov i intenzitet, a ne količina oborina, pri čemu je
zapaženo da čak i male količine oborina na golim površinama
izazivaju otjecanje, što nije slučaj pod vegetacijom.
To se dešava u slučaju kada su svi ostali uvjeti
o kojima ovisi otjecanje u svom maksimumu, tj.
kada je zemljišni profil potpuno zasićen vodom i više
nije u stanju primiti dodatnu bilo koju količinu vode.


Naprijed navedeni zaključak ilustrira primjer da je
oborina od 2,5 mm zabilježena 23. 12. 1973. godine


na plohi B3 kada je bila bez biljnog pokrivača (golet),
izazvala otjecanje i zemljišne gubitke. Ovoj oborini je
dan prije prethodila oborina od 114,2 mm. Podaci o
srednjim godišnjim vrijednostima oborina i otjecanje
na plohi B , za razdoblje od 1973. - 1981. godine kada
je ploha bila bez biljnog pokrivača (gola površina) i za
razdoblje od 1982. - 1993. godine kada se na istoj plohi
nalazi vegetacija (brnistra, šmrika), prikazani su na
grafikonu 1.


Grafikon 1. Srednje mjesečne vrijednosti oborina i otjecanja na
pokusnoj plohi u slivu bujice Suvava


Graph 1. Average monthly values of rainfall and flow of on the experimental
plot in the basin of the Suvava torrent


Ploha bez vegetacije (gola površina}, razdoblje 1973. -1981.
Pi, Pe Plot without vegetation (bare ground), period 1973.-1981.
oborine — rain fall
otjecanje -flow off


Ploha s vegetacijom (brnistra, Smrika), razdoblje 1982.-1993.


Plot with vegetation (Spanish broom, juniper), period 1982.-1993.


oborine -rainfall


otjecanje — flow off I


200


no


tea I


no


ISO


ISO


/J \A


no


130


120


X


110 1/ \


(! \


100


/


90 1 /


/ /


\l


SO


V 1 /


70 v


60


SO


40


30


20


10


Iz navedenih podataka može se zaključiti da se srednje
mjesečne vrijednosti površinskog otjecanja kreću
u slijedećim granicama: na goloj površini od 1,1 do
21,7 mm, pod vegetacijom od 0,1 do 2,1 mm. Koeficjent
površinskog otjecanja kreće se na goloj površini
(goleti) od 0,011 do 0,108, a na površini pod vegetacijom
od 0,0014 do 0,019. Srednje godišnje vrijednosti
površinskog otjecanja iznose: na goloj površini 111,6
mm (1.116,0 m3. ha"1)? s koeficijentom otjecanja od
0,0068.


Vrijednosti srednjih mjesečnih gubitaka tla prikazani
su na grafikonu 2. Iz navedenih podataka, vidljivo
je, da se erozijski gubici kreću, za golu površinu od
0,035 do 50,674 g.nr2, a na površini pod vegetacijom
od 0,004 do 0,071 g.nr2. Maksimalne vrijednosti ero