DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 16     <-- 16 -->        PDF

J. Vukclic: PROVEDBA ZAKONA O LOVU
SUMMARY: On 28th January 1994 the Croatian Parliament passed a
new Act on Hunting. This Act, like the majority of law passed since the establishment
of the Croatian state, fundamentally changed the approach and relationships
in this field of activity. The Act proposed by the authors is meant for
the 21st century. However, its application has brought to the surface some
difficulties and misunderstandings. The situation is similar with ragard to the
Regulations which followed, and in the case of the Regulations issued by the
Croatian Government in February 1995. A public competition is in progress


for the assignment of the right to hunt as set out in this Act. However, the
Decision of the Government to trust the right to hunt, in part of the stateowned
hunting districts, to the Public Enterprise "Croatian Forests" is causing dilemmas.
Subsequently these districts were eliminated from the competition.


The paper analyses the basic postulations of the Act, manner of its implementation
and consequences of the right to hunt in the state-owned hunting
districts for those authorized to hunt.


Različite viesti.


Djačka strijeljana. Visoka kr. hrv.-slav.- dalm. zemaljska vlada doznačila
je kr. gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih na račun izvanredne
dotacije za godinu 1895. medju inim iznos od 1600 for. za uredjenje streljane,
na kojoj če se tamošnji slušatelji vježbati u strieljanju. — Gradnja streljane
povjerena je profesoru g. F. pl. Kružiću. Isto tako je dozvoljen zavodu još i za
konačno uredjenje gnjetelišta dalnji trošak u iznosu od 600 for.


Kako se čiste parožci. Presv. gosp. Mir. grof Kulmer priobčio je u "Lov.
ribar. Viestniku (br. 2) sliedeće: ""Kada ubiješ u travnju srndaća, koji to vrieme
još nije posve očistio rogovlje od ličja, dakle u vrieme kada ti rogovi rek bi
još nisu posvema dorasli (dozreli), dakle u vrieme kada ne imadu jošte ni boju
običnih izkuhanih parožka, možeš im ipak podati običnu naravnu liepu boju,
ako ih naličiš raztopinom hipermanganovog kiselog kalija. Pošto sam i sam
to sredstvo upotrebio i to sa veoma povoljnim uspjehom, zato ga ovime
preporučujem i drugim."


Riedka lovina za naše krajeva učinjena je na 28. studenoga p. g. nedaleko
Sanskog mosta u Bosni, gdje je jedan od tamošnjih lovaca ubio patku gavku
(Eiderente, Somateria mollisima). — Ovo je vrst patke, koja se samo u vrlo
riedkih slučajevih udaljuje od mora, a još redje ju je naći u naših stranah tako,
da je do sada, u koliko je poznato, u obće u Austro-Ugarskoj za posliednjih
petedeset godina ubijeno tek 14 komada ove riedke sjeverne ptice. Gore
spomenuti eksemplar predan je zemaljskom muzeju u Sarajevu. — A isto tako
ubio je g. J. Strambach u Vogišću u Bosni vepra dugog 1,80 m. a 180 oka
težkog.


Čuvanje šljuka u proljeću. Kako javlja u Sarajevu izlazeća "Bosn. Post",
opažano je u Bosni i Hercegovini jesenas mnogo više šumskih šljuka, nego
prijašnjih godina. Drže pako, da je to bar djelomice pripisati u zaslugu
bosanskom zakonu o lovu od 5. kolovoza 1893., po kojemu je glasom §. 15.
ograničen lov na šumske šljuke od 18. kolov. do 31. prosinca. Primjećujemo,
daje ta odredba zakona tim više hvale vriedna, jer u Hercegovini, primjerice
oko mostarskog blata, šljuke za blage zime i prezimuju.


"Lov. rib. Viestnik."


(Iz Šumarskog lista br. 3/1895.)


Šumarski list br. 9—10. CXIX (1995). 29.5-298