DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1995 str. 11     <-- 11 -->        PDF

. Vukclić: PROVEDBA ZAKONA () I.OVII Šumarski lisl hr. 9—10. CX1X (1995). 293-298


PROVEDBA ZAKONA O LOVU


IMPLEMENTATION OF THE WILDLIFE MANAGEMENT AND HUNTING ACT


Joso VUKELIĆ*


SAŽETAK: Sabor Republike Hrvatske donio je 28. siječnja 1994. godine
novi Zakon o lovu. On je kao i većina donesenih zakona od osnutka nove Hrvatske
države iz temelja promijenio pristup i odnose u ovoj djelatnosti. Zakon je
od strane predstavnika predlagača predstavljen kao zakon za 21. stoljeće, no
u njegovoj primjeni iskrsle su teškoće i nesporazumi. Slično je i s pravilncima
koji su ga slijedili i Uredbom Vlade Republike Hrvatske iz. veljače 1995. godine.
U tijeku je provedba javnih natječaja za dodjelu prava lova na temelju tog
Zakona, a dileme je izazvala i odluka Vlade o povjeravanju prava lova u dijelu
državnih lovišta Javnom poduzeću "Hrvatske šume" čime su ta lovišta eliminirana
iz natječaja.


U članku se razmatraju osnovne postavke Zakona, način provedbe i posljedice
ostvarivanja prava lova na lovištima u vlasništvu države za ovlaštenike
prava lova.


UVOD


Prema podacima iz Statističkog godišnjaka u 1993. štu neorganiziran, neodgovornost i nepoštivanje propigodini
Hrvatska je imala 40.623 lovca, približno 500 sa vrlo česti, uz slab inspekcijski i policijski nadzor ne
različitih lovozakupnika, 396 lovačkih domova, 15 fa-može prikriti ni jedan standardno dobar "Lovački vjezanerija,
a lovna površina iznosila je preko 5.000.000 snik", poneko kvalitetno i bogato lovište ili pak istakha.
Točnih podataka o fondovima divljači nema no prenutiji
lovni stručnjaci. S druge strane imamo iznimno
ma odstrelu pojedinih vrsta oni su minimalni. Nadzor raznolike sinekološke uvjete, veliku potencijalnu monad
provedbom lovnogospodarskih osnova i primjenom gućnost prirodnih staništa pa smo naprimjer, uz Karpa-
Zakona provodi trenutno 21 županijski i sedam državte,
još jedini dio Europe gdje na istom prostoru žive menih
inspektora. Nažalost sva mjesta u županijama nisu dvjed, vuk i ris. Razlozi za ovakvo stanje su višestruki,
popunjena, no postoje naznake da če do kraja ove godiod
krivice ne treba amnestirati ni resorno ministarstvo,
ne biti. znanstvene i stručne organizacije ni druge sudionike u


ovoj djelatnosti, no sustav u kojem su način lovozaku-


Dosadašnje stanje u lovstvu Hrvatske ne može se ocipa,
bavljenja lovom, stjecanja trofeja i drugo bili obe


jeniti kao zadovoljavajuće, a razlozi nisu samo u ratnim
zvređeni glavni je uzrok stanja s kojim nismo zadovolj


posljedicama. Činjenicu da su nam matični fondovi poni.
Zato vjerujemo daje dosljedna primjena novog Za


punjeni trećinom kapaciteta, trofejna struktura neprakona
o lovu neophodna za promjenu stanja pa makar se


vilna, krivolov u velikoj ekspanziji, lovna etika i disciglavni
pozitivni rezultati njegova donošenja i provedbe


plina na niskoj razini, ponuda siromašna, nastup na tržipokazali
za dest i više godina. U bitnim odredbama Za


kon raskida s jednim vremenom koje s tržišnim odnosiIzvr.
prof. dr. se. Joso Vukclić, Ministarstvo poljorivrede i šumarstva Rema
nije imalo mnogo veze i bilo je neophodno promijepublike
Hrvatske