DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 232.322.9 (Pinus sp.) Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 227—236


VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA
KRŠU ALEPSKIM BOROM (Pinus halepensis Mili.), CRNIM BOROM (Pinus nigra
Arn.) I PRIMORSKIM BOROM (Pinus pinaster Ait.) KOD TRI RAZLIČITE
METODE PRIPREME TLA ZA POŠUMLJAVANJE


THE LONGTERM RESEARCH RESULTS OF THE AFFORESTATION SUCCESS OF THE KARST
BY ALEPO PINE (Pinus halepensis Mill.), ASTRIAN PINE (Pinus nigra Arn.) AND MARITIME PINE
(Pinus pinaster Ait.) WITH REGARD TO THE THERE DIFFERENT METHODS OF SOIL
PREPARATIONS FOR AFFORESTATION


Ante TOMAŠEVIĆ*


SAŽETAK: U članku autor iznosi višegodišnje rezultate istraživanja na pošumljavanju
krša u području Šumarija: »Zadar«, »Šibenik« i »Split«.


Na zadarskom i šibenskom području pošumljavanje je obavljeno jednogodišnjim
sadnicama alepskog bora, na podrivanom tlu, riperom. Na podrušju
Šumarije »Split« u njenom submediteranskom dijelu, u šumarskom predjelu
»Vrba«, na oko 600 metara nad morem, pošumljavanje je obavljeno jednogodišnjim
sadnicama crnog i primorskog bora, gdje smo pripremu tla obavili na
tri načina i to: sadnjom pod kramp, sadnjom u izbušene jamice bušilicom »ST1HL
08« i sadnjom na podrivanom tlu.


Na zadarskom području korišten je alepski bor uzgojen u polietilenskim
cijevima, promjera 6 cm i dubine 28 cm.


Na šibenskom i splitskom području sadnice su uzgojene u »bosnaplast«
kontejeneru, dubine 12 cm. Višegodišnje rezultate preživljavanja zasađenih
biljaka i dinamiku rasta srednje visine donosimo u grafikonima 1-16.


Rezultati ovih istraživanja nedvojbeno govore u prilogu podrivanja tla riperom,
koja je dala najbolje rezultate glede preživljavanja zasađenih biljaka,
kao i rasta u visinu u samom startu.


Ključne riječi: alepski bor, crni bor, primorski bor, bušilica »ST1HL
08«, buldožer, riper, kramp, podrivanje tla, ljetna suša, preživljavanje, konzervacija
vlage u tlu, visinski rast.


1. UVOD I PROBLEMATIKA — INTRODUCTION AND PROBLEM
Organizirani rad na pošumljavanju krša u Hrvatskoj me su i šume platile danak, tada vidimo da je krških
započet je davne 1878. godine, dakle prije 117. godina. goleti, kamenih pustoši u Hrvatskoj gotovo isto toliko
Od tada pa do danas nismo uspjeli pošumiti naše kraške kao i prije 117 godina.
goleti niti 1%. Kada uzmemo u obzir i požare koji su


Moramo reći da je šumarska struka u ovom dugač


harali na kršu a posebno srbočetničku agresiju, rat u ko


kom razdoblju ipak uspjela savladati tehniku pošumljavanja
i od početka neuspjeha preživljavanja zasađenih
biljaka danas ipak postižemo zavidne rezultate, a usDr.
se. Ante Tomašević, Šumarski fakultet Zagreb pjeh preživljavanja se kreće i preko 95%. Dakle osvojene