DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 64     <-- 64 -->        PDF

7. sjenice Upravnog odbora Hrvatskoga
šumarskog društva održane 6.
srpnja 1995. u Pleternici.
Nazočni: mr. se. Darko Beuk, prof,
dr. se. Mladen Figurić, dr. se. Joso Gračan,
Tomislav Leškovic, dipl. inž., prof,
dr. se. Slavko Matić, Adam Pavlović,
dipl. inž., prof. dr. se. Branimir Prpić,
Zvonko Rožić, dipl. inž., Tomislav
Starčević, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl.
inž., prof. dr. se. Joso Vukelić, Hranislav
Jakovac, dipl. inž., prof. dr. se.
Nikola Lukić, mr. se. Juraj Zelic, Marijan
Aladrović, dipl. inž., Tomica Marinae,
dipl. inž., Ivica Tomić, dipl. inž.,
Ivan Maričević, dipl. inž., Vlatka Antonić
i Đurđa Belić.


U razgovorima izvan dnevnog reda
nazočni su bili i gospoda Željko Čerti,
dipl. inž., direktor D.D. "SPIN VALIS",
Ante Bešlic, dipl. inž., direktor


D.D. "OROPLET" i Boris Midlich,
predstavnik privatnog poduzeća za preradu
drva "DINAMICO".
Ispričani: Božidar Longin, dipl. inž.,
mr. se. Ivan Pentek, Željko Perković,
dipl. inž. i mr. se. Ivan Volf.


Ova sjednica Upravnog odbora
održava se u Pleternici u lugarnici Klašince,
a u organizaciji HŠD-a, Šumarskog
društva Požega. Pozdravljajući
domaćine i sve nazočne, predsjednik


U.O. prof. dr. se. Slavko Matić iskazuje
zadovoljstvo s kojim je prihvaćena
ponuda ŠD Požega da organizira ovu
sjednicu. Pored zadovoljstva to predstavlja
i čast za članove U.O., te se zahvaljuje
domaćinima na dobrodošlici i
uzornoj organizaciji.
Predsjednik SD Požega, gospodin
Marijan Aladrović, dipl. inž., pozdravio
je nazočne izrazivši dobrodošlicu i zadovljstvo
ovom posjetom, zaželivši svima
uspješan rad i ugodan boravak.


Mr. se. Juraj Zelić, upravitelj U.S.
Požega, uz pozdravnu riječ i također
iskazano zadovoljstvo ovim posjetom,
dao je kratak prikaz rada ove Uprave u
okviru J.P. "Hrvatske šume". Ukazujući
na probleme, ali i izražavajući zadovolj


ZAPISNIK


stvo uspješnim radom na biološkoj reprodukciji,
zadovoljavajućoj nabavci
opreme i dobrim odnosima i s drvnom
industrijom ovoga kraja, zaključuje da
ova Uprava, iako jedna od "siromašnijih",
treba držati red i čuvati ono što
ima, pa će i rezultati imati trend rasta.


Nakon ovog pozdravnog dijela,
predsjednik Upravnog odbora prof. dr.
se. Slavko Matić predlaže Dnevni red
koji se prihvaća.


Dnevni red


1. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice
Upravnog odbora HSD-a.
2. Obavijesti.
3. Izvješće o 6-mjesečnom poslovanju.
4. Proslava 150. obljetnice HSD-a i
120. obljetnice Šumarskog lista.
5. Šumarski list.
6. Hrvatski šumarski dom - održavanje
i odnos s korisnicima poslovnog
prostora.
7. Razno.
Ad. 1.
Zapisnik 6. sjednice U.O. Hrvatskoga
šumarskog društva prihvaćen je bez
primjedbi.


Ad. 2.
a) Znak Hrvatskoga šumarskog
društva
Već prethodno predloženi znak
upotpunjen znamenjem jele (grančicom),
zaključeno je još doraditi prema
sugestijama učesnika u raspravi (Pavlović,
Maričević, Prpić, Matić, Starčević).
b) Natpisi na zgradi Hrvatskog šumarskog
doma
Prema odluci na prethodnoj
sjednici U.O., nakon dodatnih informacija
od strane "Likuma" i Ateliera Vinko
Zadro, potpisan je ugovor s "Likumom"
i izrada natpisa je u tijeku.


c) Tajnik izvješćuje o posjetu članova
Mađarskog šumarskog društva,
koji su u okviru svog programa kroz
Sloveniju i Hrvatsku, bili gosti Šumarskog
društva Buzet i Delnice. Tom prigodom
ih je na području Delnica uz domaćine
pozdravio i tajnik u ime HŠD


a. Obećani poziv za njihovu Skupštinu
nismo primili i nije nam poznat razlog
tome.
d) Tajnik izvješćuje o nabavci putem
sponzora TV-prijemnika i video-recordera
SHARP, te kupnji mikrofonapojačala.
Prihvaća se.


e) U dvorani HŠD-a je u tijeku
izložba akvarela i duboreza gospodina
Miroslava Barića.


f) Gospodin Valentić, dipl. inž. želio
bi uvezana godišta Šumarskog lista,
vlasništvo njega i njegova oca, također
dipl. inž. šum., posredstvom HŠD-a
predati u biblioteku šumarije Pakrac
(rodno mjesto njegovog pok. oca), što
je sa zadovoljstovm prihvaćeno.


g) Rad na uređenju poslovng prostora.


Trenutno ograničene financijske
mogućnosti J. P. "Hrvatske šume" za
planirano uređenje podrumskog prostora,
uvjetuju i zastoj u nastavku uređenja
onog dijela podrumskog prostora
koji će koristiti HŠD, a isto tako i dvorišta.
Radi toga se ovi poslovi odgađaju
za jesen.


h) Troškovi tiskanja časopisa
"Drvna industrija" br. 2 biti će podmireni
prema ranijem zaključku o pripomoći.


Ad. 3.
Kod rasprave u svezi prihoda, zaključeno
je da je glavni prihod ostvaren
u prosjeku sa 75%. Što se tiče prihoda
od pretplate Šumarskog lista to možemo
pravdati time što još nije naplaćen
onaj dio prihoda koji će bit tek fakturiran
kada bude tiskan broj 5-6/95 (što se
očekuje ovih dana), a i Ministarstvo
znanosti je do sada odobrilo i uplatilo