DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 63     <-- 63 -->        PDF

šume" završava Franić ovaj odlomak
svoje knjige.


Pod naslovom vlasnost Plitvičkih
jezera (str. 292) Franić, pozivajući se na
Buchwald-a41, navodi: "Kada je iza razvojačenja
Krajine došlo do diobe šume
između države i imovne otočke općine
(1874 - 187475. i 1883. god.) nije
se ni jedna stranka otimala na taj gotovo
nepoznati jezerski kraj, dok napokon
vladin zastupnik ("der Regierungsvertreter")
nije izjavio, da će Jezera preuzeti
u zemaljsku brigu. To je svakako
bio srećan dan, jer ta jezera danas već
imaju vrijednost od više milijuna" (str.
292).


Franićeva knjiga Plitvička jezera riznica
je podataka i, kako piše akademik
Andre Mohorovičić u Predgovoru
ovom izdanju, "potrebno je istaknuti
osobitu važnost ovog djela, koje, unatoč
mnogobrojnim kasnijim radovima i
studijama, predstavlja jedinstveni i dragocjeni
prilog hrvatskoj znanosti i kulturi".
A dr. Srećko Božičević u Pogovoru
utvrđuje da "zbog svoje temeljitosti
u obradi, svi marljivo prikupljeni podaci
još i danas imaju svoju veliku nezaboravnu
vrijednost. Taje knjiga i današnjem
stručnjaku koji istražuje Plitvička
jezera, osnovna literatura i bez
svake sumnje najbolja polazna točka za
upoznavanje starije znanstvene građe te
geografske književnosti, kako u Plitvicama,
tako i o čitavoj Lici do piščeva
vremena".


Izdavanjem ove knjige Dragutina
Franića, koju je posvetio LJEPOTI I
SLAVI HRVATSKE, Uprava Nacionalnog
parka "Plitvička jezera" dostojno
je obilježila 45-godišnjicu njezinog
formalnog postojanja. Za pedesetu godišnjicu
treba ići dalje, izdavanjem biografije
Dragutina Franića s podrobnom
analizom ne samo knjige Plitivička
jezera nego cjelokupnog njegovog
rada, a u parku "oživiti" ga istom, ka


4) Franić navodi "Buchwald, Die Plitvicer
Seen, str. 38." ali u cijeloj knjizi, iako se Buchwald
više puta spominje, ne nalazi se podatak da
li se radi o knjizi ili članku u nekom časopisu
ili nekom izvješću.


ko bi ga mogao uočiti svaki posjetitelj.
Da to ne bude samo trenutačan susret s
njime treba poslužiti brošura - portret
izdan na jezicima naroda koji posjećuju
Nacionalni park.


Na Plitivčka jezera odnose se i članci
"Organizacija kulturnog rada na Plitvičkim
jezerima i njihovoj okolici" u
listu "Hrvat" 1920. god. br. 4. te "Narodnogospodarska
vrijednost Plitvičkih
jezera i nekih drugih dijelova Like i
Krbave" u izdanju "Privredne biblioteke
Jugoslavenskog Lloyda", Zagreb. To
je predavanje održano u družbi Braće
hrvatskog zmaja 1919. godine. U ovom
predavanju Franić je zabilježio, da je
krajem 1913. godine, uoči dovršetka željezničke
pruge Ogulin - Plaški51 U Zagrebu
"konzorcij grofova, odvjetnika i
politika iz Miinchena, Rijeke i Zagreba
podnio za podijeljenje dozvole za
uporabu vode iz Prošćanskog jezera i
Kozjaka jezera duž rijeke Korane za
proizvodnju električne snage u industrijske
i rasvjetne svrhe". I Franić je suglasan
s takvom idejom ali i da se intenzivira
stočarstvo (goveda, ovce, sanske
koze - sve prvenstveno za proizvodnju
mliječnih proizvoda) te uzgoj pastrva.
Predlaže intenzivniju parcelaciju
"državnog šumskog zemljišta oko Plitvičkih
jezera za granju ljetnikovaca na
lijevoj i desnoj obali jezera Kozjak", jer
"na prodaju stavljenih 29 dionica (parcela)
nije vrijedno ni spomena za potrebiti
građevni razvoj Plitvičkih jezera i
za veliko turističko (slavensko) stjecište"


Kao knjigu izdao je, tako glasi naslov
knjige:


"Ocjene, prikazi i objave, pa preporuke,
zahvale i recenzije o djelu Plitvička
jezera i njihova okolica" u vremenu
od 1910. do uključivo lipnja 1913. godine.
To je, zacijelo, jedinstven slučaj,
daje pisac sakupio i objavio takav materijal.
Ova publikacija upotpunjuje sli


5) Željeznička pruga u Ogulin - Plaški predana
je u promet 1914. godine, a Plaški - Vrhovine
11. lipnja 1918.


ku Franića ali i njegovog zauzimanja za
Plitvička jezera, danas nacionalnog parka,
jer iz zahvala proizlazi daje knjigu
odstavio i Habsburškom carskom dvoru,
c. i kr. dvorskoj Knjižnici u Beču,
Nacionalnom geografskom društvu u
Washingtonu, L. Legem, profesoru slavistike
u Parizu i dr. The National Geographic
Society na sjednici održanoj


13. prosinca 1911. godine izabralo ga
je za društvenog člana, a L. Leger "obznanio
je tu knjigu u Le Tour de Mondo,
Paris 1911. Vo. 44. Knjiga sadrži
ukupno 206 zahvala, preporuka (Zem.
vlade, županija i dr.) i prikaza od tridesetak
izvan Hrvatske (Slovenija, njemačko
jezično područje. Mađarska, Češka,
Novi Sad i Cetinje), a uvrštene su
i polemike koje je Franić vodio s nekim
recenzentima njegove knjige.
Franić je prenio i veći dio prikaza
knjige iz Šumarskog lista (1911. god.
br. 9, str. 360 - 362). Prema tadašnjem
običaju nepotpisani članci potječu iz
uredništva, a 1911. godine Šumarski list
uređivao je Ante Kevrn, kr. zemaljski
šumarski nadzornik. Iznijevši sadržaj
knjige, uz ostalo Kern je napisao:


"Pisac je predočenjem tih preraznih
prilika iz sviju prirodnih carstva dokazao
i veliku svoju stručnu spremu, a i
osobitu marljivost i požrtvovnost, stoje
sa citatima mnogobrojnih stručnih pisaca,
bivstvo tih prirodnih prilika sistematično,
lijepo i temeljito podkrepio, pribrao
i znanstveno predočio.


Kruna sviju dosadašnjih literarnih
djela o Plitvičkim jezerima, jest nepobitno
ovo Franićevo djelo, sa kojim se
radi njegove potpunosti, savršenosti i tiskarske
ljepote i ukusnosti hrvatsko
knižtvo ponositi može, te koje je radi
toga primljeno i u samu c. i kr. dvorsku
knjižnicu, s čim je ujedno g. piscu
za njegov patriotski rad izraženo i samo
Previšenje priznanje. I mi ćemo
svoje priznanje g. piscu iskazati, ako
nas što više sa tim krasnim djelom obogatimo
svoje skromne privatne knjižnice,
pa mu na taj način omogućimo pokriće
ogromnih nakladnih troškova".


Oskar Piškorić