DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 62     <-- 62 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Knjigu Dragutina Franiča "Plitvička
jezera i njihova okolica", koju je autor
izdao 1910. godine, ponovo je izdala
Uprava Nacionalnog parka "Plitvička
jezera" uz pripomoć Ministarstva
graditeljstva i zaštite okoliša Republike
Hrvatske - zavoda za zaštitu prirode"
"povodom obilježavanja 45-te obljetnice
proglašenja Plitvičkih jezera nacionalnim
parkom Republike Hrvatske, te
povodom treće godine njihove okupacije",
kako je u pretisku ove knjige
obrazložio Izdavač.2´


Prof. Dragutin Franić rođen jeli .


VII. 1864. u Smiljanu kraj Gospića, a
umro u Zagrebu 11. IV. 1924. Po struci
geograf sa studijem na Sveučilištu u
Zagrebu i Sveučilištu u Beču, a zvanjem
srednjoškolski profesor Više trgovačke
škole u Osijeku te u gimnazijama
u Gospiću i u Zagrebu.
"Plitvička jezera i njihova okolica"
Franićevo je najveće i najznačajnije
djelo ali ne i jedino. Između 1894. i
1920. godine pedesetak članaka objavljeno
mu je u 23 časopisa i novina kao
i u "Glasniku naravoslovnog društva",
"Nastavnom vjesniku", "Školskom vjesniku"
(Sarajevo), "Narodnim novinama",
"Starčevićancu" (Gospić) i dr., a
izdao je i 10 samostalnih publikacija.
Publikacija, jer veći dio čine posebni
otisci (separati) u časopisima objavljenih
članaka.


Ovu knjigu Franić je izdao "troškom
piščevim" tj. u vlastitoj nakladi


1) Od 1995. godine Zavod je sastavni dio
Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.


2) Cijena 1910. godine iznosila je za "elegantno
i tvrdo ukoričenu knjigu sa zlatnini porubom
12.98 K(runa) a originalno i meko vezanoj
knjizi 10,98 K."


PLITVIČKA JEZERA
i njihova okolica


Napisao
Profesor Dragutin FRANIĆ
U Zagrebu 1910.
II. izdanje — Zagreb 1994.


ali iz njegovog Uvoda saznajemo daje
"visoka kr. zemaljska vlada u Zagrebu
... pripomogla sa 600 K´Vgodišnja pretplata
na Šumarski list u 1910. godini
iznosila je 12 kruna.


Iz Uvoda saznajemo da je Franić
knjigu završio: "O Uskrsu", dakle u
proljeće, 1910. godine. Na pisanje knjige
odlučio se što se "o Jezerima dosta
piše i govori, ali ipak o njima sve do danas
nemamo potpunoga opisa", a "živi
narodni kucaj srca za Plitvička jezera
pobudio me, da po mogućnosti priberem
sve, što se poslije o tim jezerima
pisalo i naustice predavalo". I odmah da
spomenemo daje pod naslovom "Upoznavanje
Plitvičkih jezera i literatura o
njima" (str. 380 - 426) za vrijeme od


XVI. stoljeća do 1910. godine naveo i
djelomično prikazao 384 naslova knjiga
i članaka.
Knjiga počinje s uputama kako stići
do Plitvičkih jezera i kretanjima u
njihovom području (A - C). slijedi: "D.
Opisivanje Plitvičkih Jezera" podijeljeno
na "gornja" (1 - 2) i "donja" (13 16).
Sastavci, slapovi Korane i Gornje
pogledala na Sastavke".


Slijedi


E. Glavni pritoci i izvori Plitvičkih
jezera,
F. Najhitnije pojave krša u prirodi i
u literaturi s posebnim opisom Baračeve
Spilje,
G. Geološka građa Plitvičkih jezera
H. Fizikalne prilike Plitvičkih jezera
I. Biološke prilike Plitvičkih jezera
i okolice
J. Vrijednost šuma po Plitvička jezera
K. Antopogene crtice s Plitvičkih
jezera
L. Drevno doba Plitivičkih jezera i
njihove okolice.
Završni dio knjige je kazalo stvari i
lica.
U knjizi se nalaze 19 fotografija, 9
povijesnih i zemljopisnih karata te 3
vlastoručne crtanje saskog kralja Fridricha
Augusta II. koji je na Plitvičkim jezerima
boravio u lipnju 1845. godine
kada se popeo i na Golu Plješivicu (car
se bavio i botanikom pa je i to bio motiv
uspona na Golu Plješivicu).


Ova knjiga riznica je podataka, opažanja,
prijedloga i opisa te gotovo´ svaka
stranica zavređuje pažnju. No iznosimo
samo u čemu je "vrijednost šuma
po Plitvička jezera" (str. 262 - 267). Ta
je vrijednost sadržana u zaštitnoj funkciji
šume ne samo uz jezera nego i na
širem području. Tu navodi i "nekoliko
narodnih rečenica o vrijednosti šume po
vodu" kao "Gora i kamen daju vrelima
vodu", "Goru voda najviše hvata" - veli
umnik narod. I dalje navodi Jakova Perišića
koji kaže "nestaje šume, nestaje
vode", a jednako kaže i Savo Daić:
"Nesta gore, nesta vode".


Franić zapisuje (str. 267), da "se je
šuma i oko Plitvičkih jezera mijenjala;
to se može naslućivati i po riječima Le-
še Delića3´, koji veli: "Sada je Lumbardenik
gorom zarastao a prije se od vrela
Jasenice do vrha Korenice nije mogao
smotati ni teljig volovski, jer nije
bilo gore".


"Oko Plitvičkih jezera mora se najviše
paziti na zaštitu vode i na ljepotu


3) Lešo Delic, kbr. 209., star oko 70 godina,
iz Babinoga Potoka (str. 419).