DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 61     <-- 61 -->        PDF

SUDJELOVANJE ZNANSTVENIKA IZ HRVATSKE NA XX. SVJETSKOM KONGRESU IUFRO


Za sudjelovanje na XX. svjetskom
kongresu IUFRO u Finskoj priprema se
oko 25 znanstvenika iz područja šumarstva
i prerade drva Hrvatske. Glede dosadašnjih
doprinosa Hrvatske u međunarodnim
aktivnostima IUFRO, na
predstojećem Kongresu očekuje se značajan
doprinos znanstvenih institucija i
istraživača iz naše zemlje. Znanstvenici
koji su izabrani na različite funkcije
u organizaciji IUFRO, već aktivno rade
na pripremama predstojećeg Kongresa.
Njihove su zadaće da sudjeluju
u radu Kongresa kao moderatori sesija
pojedinih radnih tijela, rukovoditelji organizacijskih
jedinica, zastupnici Hrvatske
u radu Međunarodnog savjeta, te
kao izlagači svojih znanstvenih referata.


Istraživači iz Hrvatske pripremili su
slijedeće znanstvene referate za predstojeći
Kongres:


Borzan, Ž., Indžojtić, M., Guttenberger,
H.:


Istraživanje standardizacije kariotipa
gimnosperma na primjeru Picea
omorica


Borzan, Ž., Indžojtić, M., Vidaković,
M.:


Pokusne plohe nekih familija dvoigličavih
borova u Hrvatskoj


Kristinić, A., Trinajstić, I., Gračan,
J., Franjić, J., Kajba, D., Britvec, M.:


Genetska izdiferenciranost lokalnih
populacija hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.) u Republici Hrvatskoj


Benko, M., Lukić, N., Szirovicza,
L.:


Utjecaj odnosa visina osvijetljenog
dijela krošnje stabla hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) dobivenog
terestričkom i fotogrametrijskom izmjerom
na totalnu visinu stabla


Gradečki, M., Poštenjak, K., Topolovec,
V.:


Odnos između osutosti krošanja
jele i smreke i kvalitativnih svojstava
sjemena na području Uprave šuma
Delnice


Poštenjak, K.:


Namjensko vrednovanje šuma na
kršu Šumarije Imotski


Sever, S.:


Neka iskustva u pokušaju definiranja
strategije u eksploataciji šuma
Hrvatske, zemlje u tranziciji


Goglia, V:


Utjecajni parametri na razinu vibracija
motornih lančanih pila


Goglia, V., Beljo, R.:


Lateralno gibanje lista tračne pile
i snaga vlastitih otpora u zavisnosti
o sili zatezanja


Horvat, D.:


Određivanje sabijan ja tla — mjerenje
konusnim penetrometrom s rotacijskom
pločom


Horvat, D., Sever, S.:


Neke značajke skidera za prorede
u brdskim sastojinama


Horvat, D., Sever, S.:


Rotacijska sitnilica — stroj za
mehaniziranje radova na osnutku i
njezi sastojina


Goglia, V., Horvat, D., Risović, S.,
sever, S.:


Prošlost i sadašnjost korištenja
šumske biomase u Hrvatskoj


Lukić, N., Segotić, K.:


Mogućnost primjene matematičkog
modeliranja u višenamjenskom
gospodarenju šumama


Hitrec, V.:


Stohastika u znanstvenim istraživanjima
— poteškoće, zablude, opasnosti


Tomanić, S.:


Izbor predmeta istraživanja šumskih
radova


Glavaš, M., Diminić, D.:


Štete na mediteranskim borovima
u Hrvatskoj uzrokovane gljivom
Elytroderma torres-juanii Diamandis
et Minter


Hrašovec, B., Margaletić, J.:


Štetnici sjemena i njihov utjecaj


na probleme obnove šuma u Hrvatskoj


Komlenović, N., Rastovski, P.:


Koncentracija sumpora u iglicama
crnog bora (Pinus nigra Arn.) u
zapadnoj Hrvatskoj


Matić, S., Oršanić, M., Anić, L.:


Neka obilježja i problemi u svezi
prebornih šuma jele (Abies alba Mill.)
u Hrvatskoj


Kušan, V.:
Pristup daljinskim istraživanjima
i GIS-u u šumarstvu Hrvatske


Raguž, D., Grubešić, M.:


Mogućnosti lovnog gospodarenja
u Hrvatskoj
Krpan, A. P. B.:
Problemi privlačenja drva u nizinskim
šumama Hrvatske
Seletković, Z., Tikvić, I.:
Oštećenje različitih šumskih ekosustava
u Hrvatskoj.


Navedni popis referata vjerojatno će
se proširiti s prilozima koje su naši
znanstvenici pripremili samostalno u
inozemstvu ili u suradnji s istraživačima
iz inozemstva. O tim prilozima dobit
ćemo informacije na Kongresu ili
poslije u kongresnim zbornicima.


Svaki svjetski kongres IUFRO je
prilika za stjecanje novih prijatelja i
osvježavanje postojećih prijateljstava.
To su prilike za neposrednu razmjenu
i stjecanje novih znanja. Na tim skupovima
vrši se međunarodna valorizacija
znanstvenih dostignuća. Svjetski kongresi
IUFRO su prilike da sudjelujemo
u sagledavanju globalnih pitanja šumarstva
i određivanju strategije znanstvenih
istraživanja u šumarstvu. Sva ta saznanja
koristit će istraživačima, znanstvenim
instutucijama i investitorima
pri planiranju znanstvenih istraživanja,
utvrđivanju prioriteta u valorizaciji
predmeta istraživanja. Konačno, to su
prilike za međunarodnu afirmaciju šumarskih
znanosti svake zemlje.


Prof. dr. se. Simeun Tomanić,
Član Međunarodnog savjeta IUFRO