DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Prva divizija


Šumarski okoliš i silvikultura


Druga divizija


Fiziologija, genetika i zaštita šuma


Treća divizija


Šumarski radovi i tehnike


Četvrta divizija


Inventarizacija, prirast, prihod,
kvantitativne i gospodarske znanosti


Peta divizija


Šumski proizvodi


Šesta divizija


Socijalne, ekonomske, informatičke
i političke znanosti.


Na divizijskim sjednicama raspravit
će se izvješća o radu divizija u razdoblju
između XIX. i XX. kongresa IU


FRO, proučit će se prijedlozi i usvojiti
programi rada divizija u idućih pet godina,
raspraviti prijedlozi i izabrati nova
rukovodstva divizija i njihovih organizacijskih
jedinica.


Tijekom kongresnog tjedna održat
će se 227 sjednica sekcija, projektnih i
radnih grupa IUFRO. Na tim sjednicama
će istraživači iz užih specijalnosti
održati oko 1500 znanstvenih referata.
Na posebnim sjednicama će navedene
organizacijske jedinice utvrditi planove
međunarodnih simpozija u razdoblju
između XX. i XXI. svjetskog kongresa,
te predložiti nova rukovodstva organizacijskih
jedinica za navedeno razdoblje.


Pored pripremljenih simpozija po
pojedinim specijalnostima, plenarnih
rasprava o globalnim temema i strate-


OSTALE STRUČNE I ZNANSTVENE AKTIVNOSTI PRIGODOM XX.


Svjetski kongres IUFRO je prilika
da se organizira i održi niz drugih aktivnosti
znanstvene i stručne naravi. U
povodu predstojećeg Kongresa predviđaju
se sljedeće aktivnosti:


Međunarodni savjet IUFRO održat
će dvije sjednice tijekom kongresnog
tjedna. Na tim sjednicama raspravit će
se organizacijska struktura IUFRO i
eventualne potrebe promjena Statuta
IUFRO. Izabrat će se novi predsjednik
IUFRO, Izvršni odbor IUFRO, koordinatori
divizija, te potvrditi izbor rukovodećih
tijela svih organizacijskih jedinica
IUFRO. Raspravit će se i donijeti
odluka o načinu financiranja aktivnosti
IUFRO. Donijet će se odluke o nagradama
mladih istraživača i priznanjima
istaknutim znanstvenicima seniorima.
Donijet će se deklaracija i preporuke


XX. svjetskog kongresa IUFRO na temelju
znanstvenih referata i rasprava
održanih na Kongresu. Donijet će se
odluka gdje će se i kada održati sljedeći
svjetski kongres IUFRO.
Prije Kongresa IUFRO održat će se
dvije znanstvene radionice od 31. srpnja
do 4. kolovoza 1995. godine za
ograničeni broj sudionika. Teme rasprava
na tim skupovima bit će:


* Planiranje i organizacija znanstvenih
istraživanja
* Šumarska istraživanja u aridnim
područjima.
U tijeku kongresnog tjedna organizirat
će se poludnevna znanstvena ekskurzija
u blizini Tampere za sve sudionike
Kongresa. Ekskurzija će omogućiti
znanstvenicima i pratećim osobama
razgledanje finskog šumarstva. Prigodom
posjete finskoj farmi upoznat će se
mala šumarska farma — u svijetu jedinstven
oblik šumarstva koji je uobičajen
u Skandinaviji.Program također uključuje
tehnologiju iskorišćivanja šuma i
šumarsku industriju. Ta ekskurzija je
prilika da se vide finska tradicija, kultura
i lijepa jezera.


Tijekom kongresnog tjedna bit će
otvorena izložba znanstvenih knjiga i
publikacija, te opreme za istraživanje iz
područja šumarstva.


Domaćini su pripremili program za
18 poslijekongresnih znanstvenih ekskurzija
koje će se održati na području
Finske, Švedske, Norveške, Danske,
Rusije, Estonije, Latvije i Litvanije. Teme
pojedinih ekskurzija su sljedeće:


1. Višenamjensko šumarstvo u jugozapadnom
arhipelagu Finske
2. Šumarstvo u jezerskom području
Pirkanmaa
3. Pridobivanje drva i šumska industrija
u Finskoj
4. Mehanička prerada drva i njeni
proizvodi
5. Šumarstvo na tresetnim područjima
giji znanstvenih istraživanja u šumarstvu
- na kongresu će znanstvenici pokazati
i obrazlagati pripremljene postere.
Očekuje se da će se izložiti nekoliko
stotina postera u posebnim terminima.


Organizacijski odbor za pripreme
Kongresa u suradnji s Izvršnim odborom
IUFRO odlučio je da se ne tiskaju
zbornici cijelih referata. Pored općih informacija
o Kongresu, u zbornicima će
se objaviti sažeci naručenih referata i
postera s imenima i adresama autora. U
zbornicima će se zatim objaviti imena
i adrese autora te naslovi dragovoljnih
referata. Navedeni materijali bit će pohranjeni
u bazi podataka Stalnog tajništva
IUFRO u Beču i dostupni svim istraživačima
putem pretraživanja uz pomoć
računala.


SVJETSKOG KONGRESA IUFRO


6. Inventarizacija šuma i šumarstvo
malih farmi
7. Genetski resursi i šumski reprodukcijski
materijal
8. Šumarstvo i konzerviranje prirode
jezera Saimaa
9. Istraživanje šumskog okoliša i
šumarstvo od obalnog dizanja tla do
vododjelnica istočne regije
10. Šumarstvo i šumarska istraživanja
sjeverno od Polarnog kruga
11. Zaštita i višenamjensko korištenje
prirodnih resursa u Finskom Laplandu
12. Uređivanje šuma listača za višenamjensku
uporabu
13. Šumarstvo i razvoj sela u nordijskim
zemljama
14. Šumarstvo i biološke raznolikosti
15. Kružna ekskurzija kroz finski
Lapland i sjeveroistočnu Norvešku do
Kola Peninsula
16. Finsko-ruska suradnja u šumarstvu
i šumarskim znanostima u Kareliji
17. Šumarska ekskurzija u St. Petersburgu
18. Šumarstvo u promjenljivim socioekonomskim
uvjetima baltičkih zemalja.