DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PRIPREME ZA XX. SVJETSKI KONGRES IUFRO
6-12. kolovoza 1995, Tampere, Finska


Približava se vrijeme održavanja


XX. svjetskog kongres IUFRO. Organizacijski
odbor za pripreme tog Kongresa,
Izvršni odbor i predsjednik IUFRO,
pozvali su sve istraživače u šumarstvu
za sudjelovanje na Kongresu i
na poslijekongresnim znanstvenim ekskurzijama.
Koordinatori divizija i rukovoditelji
sekcija IUFRO uputili su
pozive istraživačima za prijave referata
i postera. Svi koji su se odazvali dobivaju
redovito obavijesti i upute za pripreme
sudjelovanja na Kongresu. Upute,
obavijesti, upiti, preporuke, dogovori
i druge komunikacije među organizatorima
Kongresa i znanstvenicima, obavljaju
se putem časopisa IUFRO NEWS,
tiskanih brošura Organizacijska odbora,
tiskanih materijala koordinatora divizija
i voditelja sekcija, telefona, telefaksa
i kompjutorske pošte. Pripreme za
Kongres IUFRO su pri završetku i
obavljaju se u cijelom svijetu. Naravno,
najveći obujam posla i odgovorno-


Moto Kongresa


sti za organizaciju ove velike svjetske
smotre šumarske znanosti danas imaju
Finci, domaćini Kongresa. Oni očekuju
oko 2500-3000 sudionika Kongresa
iz svih krajeva svijeta koji imaju vrlo
visoke zahtjeve u pogledu djelotvornog
rada znanstvenika tijekom kongresnog
tjedna. XX. svjetski kongres IUFRO
održat će se u sveučilišnom gradu Tampere
pod pokroviteljstvom predsjednika
Finske gospodina Martti Ahtisaaria.


BRIGA ZA ŠUMU: ISTRAŽIVANJA U PROMJENLJIVOM SVIJETU


Predstoječi kongres IUFRO posvećen
je brizi za šumu putem znanstvenih
istraživanja u promjenljivom svijetu.
Na Kongresu će se održati šest plenarnih
zasjedanja svih sudionika, šest subplenarnih
zasjedanja, trinaest interdivizijskih
znanstvenih konferencija, šest
divizijskih zasjedanja i 227 znanstvenih
sesija pojedinih sekcija, radnih i projektnih
grupa.


Ključne referate na plenarnim zasjedanjima
svih sudionika Kongresa
održat će sljedeći ugledni znanstvenici:


Risto Ihamuotila, rektor Sveučilišta
u Helsinkiju:


Šuma kao izvor ekonomskog i socijalnog
blagostanja


Jean-Pierre Troy, direktor ECO-
FOR-a u Parizu i glavni inženjer Ministarstva
poljoprivrede i ribarstva Francuske:


Novi izazovi za šumarsku biologiju
i ekologiju u ranom 21. stoljeću


Ross S. Whaley, predsjenik Državnog
sveučilišta New York, Koledž za
okolišnu znanost i šumarstvo:


Razvoj istraživanja i tehnologije
za potraj no šumarstvo


Gurmit Singh K. S., izvršni direktor
Centra za okoliš, tehnolgiju i razvoj


u Maleziji:


Nacionalne državne organizacije
(NGPs) i šumarstvo: dinamičke interakcije.


Na subplenarnim zasjedanjima
obradit će se dostignuća i izazovi šumarskih
istraživanja. Pri tom će se raspraviti
slijedeće teme:


* Ekološko upravljanje i ekobalansi
* Biološke različitosti šumskih ekosustava
* Istraživanja u promjenljivim vremenima
* Globalne promjene
* Gospodarstva u tranziciji
* Uporaba šumskih resursa
Navedene teme obradit će se u dvadeset
naručenih referata i raspravama o
tim referatima.


Na interdivizijskim zasjedanjima
obradit će se uloga znanstvenih istraživanja.
Na trinaest zasjedanja raspravit
će se slijedeće teme:


* Posljedice promjena bioloških različitosti
* Oblikovanje šuma u složenom
okruženju
* Vitalnost i stabilnost šumskih ekosustava
-utjecaj stresova na šumu
- gospodarenje šumom koja je pretrpila
stres u cilju postizanja njene vitalnosti
i stabilnosti
* Tropske i subtropske suhe šume
* Integriranje društvenih znanosti u
prirodne resurse
* Borealne šume
* Šumarska znanstvena istraživanja
poslije UNCSD (United Nations Commission
on Sustainable Development).
Komisija je predvidjela da će tijekom
proljeća 1995. godine definirati smjernice
i načine budućih znanstvenih istraživanja
u cilju potrajnog razvoja šumarstva.
Taj zadatak komisija namjerava
obaviti u suradnji sa IUFRO-om i drugim
organizacijama.


* Potrebni podaci za donošenje
odluka
* Tehnologije sklone okolišu
* Vrhovi stabala kao industrijska sirovina.
U sklopu navedenih tema obradit će
se uloga znanstvenih istraživanja u šumarstvu
putem izlaganja oko 60 naručenih
referata i rasprave o tim referatima.


Šest plenarnih zasjedanja organizirat
će sljedeće divizije IUFRO: