DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 58     <-- 58 -->        PDF

FINSKA — ZEMLJA XX. KONGRESA IUFRO (1995)


Finska je zemlja na sjeveroistoku
Europe tj. između 19" 08´, i 32" 42´
istočne dužine, a između 50" 41´ i 70"
06´ sjeverne zemljopisne širine. Na većem
dijelu vlada kontinentalna klima
koja je ublažena jugozapadnim vjetrovima;
srednja ljetna temperatura kreče
se oko 10 °C, a siječanjska između -3 i
-14 "C. Godišnja količina oborina na jugu
Finske iznosi oko 700 mm, a u sjevernom
području svega 400 mm.


Površina iznosi 338 522 km2. Po
konfiguraciji Finska je nizinska zemlja
s tek nekoliko osamljenih brda na sjeveru
koja su maksimalno visoka od 636


m.
Površina šuma po Lihtonenu (2),
iznosi 24,840 mil. ha uključivo oko 1%
neobraslih površina, a po Martinet-u (3)
23,2 mil. ha; obradive površine iznose
2,4 mil. ha (3), a uračunavši površine
naselja, putova i si. 4,31 mil. ha (2).


Po vrsti drveća obični bor zauzima
45%, smreka 37%, breza 15% i ostale
vrste 3% (3). Prema Lihtonenu ostale listače
su hrast, jasen, javor, brijest, lipa,
trepetljika i pojedine vrste joha (1,3%)
koje "imaju također svoju važnost (jer)
naročito obogaćuju prorodu". Geograf


ski šume dopiru do 63° zemljopisne širine
a iznad toga, do 68°, su tundre s
grmljem breze i vrba.


Finska je prva zemlja koja je provela
inventarizaciju svih šuma već
1921. do 1934. godine prvi puta, od
1936. do 1938. drugi puta, itd. Inventarizacija
je provedena polaganjem
uzdužnih pruga u smjeru jugozapad —
sjeveroistok tj. okomito na glavna jezera
i glavne rijeke i to u južnom dijelu u
razmaku od 17 km, a u sjevernom u razmaku
26 km. Po tim inventarizacijama
prosječna drvna masa u južnom dijelu
iznosi oko 75 nvVha, a u sjevernom
oko 48 m3, s time da u južnom dijelu
ima sastojina i sa 400 m3/ha, u srednjem
od 300 rnVha, a dalje na sjeveru (u Laponiji
npr.) 80 m3/ha.


Po vlasništvu sastav je sljedeći:
komunalnih 4%
industrijskih kompanija 8%
državnih 24%
seljačkih 30%
ostalih osoba 34%
Privatnih je šumoposjednika
352 000; s posjedom šuma manjim od
5 ha ih je 55 000 s površinom šuma 1%,
od 5 do 10 ha 50 700 i udjelom površi


ne 3% ... 20 do 50 ha 103 500 posjednika
s udjelom površine od 29%, od 50
do 100 ha 45 900 posjednika s udjelom
površine od 28% ... između 200 i 500
ha 3 000 posjednika s udjelom površina
7%, a onih s preko 500 ha 300 i
udjelom površine s 3%.


Oko 70 etata danas se prodaje na
panju uz cijene po 1 m3 tehničke borovine
oko 220 kuna, tehnička smrekovina
od 190 od 220 kuna, a industrijskog
(za kemijsku preradu) smrekovog od
110 kuna, a običnog bora 95 m3.


Gospodarenje šumama pod jakim je
utjecajem ekologista pa su čiste sječe
ograničene u južnom dijelu na 3 ha, a
na sjeveru do 5 ha.


IZVORI:


1. Atlas Svijeta VI. izdanje. Leks.
zavod "Miroslav Krleža",Zagreb, 1988.
2. Lihtonen, V.: Pogled na šumarstvo
Finske. Šumarski list LXVIII
(1944) br. 5-6, str. 11-112.
3. Martinet, J.-D.: le president de
l´Agriculture et de la Foret Finlandaises
ala Federation. Forerts de France et Action
Forestiere N° 378, November 1994.
Oskar Piškorić