DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 54     <-- 54 -->        PDF

pis s čuđenjem zaključio, da se stočarstvo
nalazi u programu Srednje šumarske
škole za krš u Splitu, gdje je poseban
predmet bio "Kraški pašnjaci", u kojem
je obrađivano općenito stočarstvo,
stoka kraškog područja i melioracija kraških
pašnjaka. Melioracija kraških pašnjaka
bila je i jedna od zadaća Uprave
za pošumljavanje i meioraciju krša.31


Tijekom vremena "pokušajna postaja"
mijenja nazive, a od 1964. godine
djeluje pod nazivom INSTITUT ZA JADRANSKE
KULTURE I MELIORACIJU
KRŠA, a dotadašnja djelatnost
proširena je i na problematiku erozije tla
i melioracije.


U jubilarnoj godini djelatnost Instituta
podijeljena je u devet Zavoda od kojih
je, osmi, Zavod za šumarstvo. Šumarstvo
je uključeno u djelatnost Instituta
1963. godine uključivanjem Šumsko-
pokusne postaje u Splitu, kao ostatka
nekadašnjeg Saveznog instituta za
pošumljavanje i melioraciju krša. Naime,
nakon stoje sredinom 1950. godine
ukinut Savezni institut za pošumljavanje
i melioraciju krša, njegovu je
djelatnost preuzeo novoosnovani Institut
za eksperimentalno šumarstvo u okviru
JAZU. Kada se i ovaj Institut 1957. godine
morao ukinuti stanice u Rijeci i u
Splitu preuzima Institut za šumarska i
lovna istraživanja u Zagrebu u kojem te
stanice ostaju do 1962. godine. Stoga je
netočan navod u ovoj Kronici (str. 60)
da je Institut za šumarska istraživanja
Hrvatske 1962. godine rasformiran. Institut
nije rasformiran samo je "odbačena"
njegova jedinica u Splitu kao jedinica
specijalizirana za krš.


Ad Popis znanstvenih stručnih
djelatnika


Popis sadrži 124 djelatnika navedenih
kronološkim redom tj. po godinama
nastupa rada u Institutu. Kako su u popis
unijeti i oni koji nisu bili neposredno
zaposleni u Instututu ali su bili u ustanovama
od kojih je djelatnost ili dio preuzeo
Institut nalazi se i 14 šumara. To
su:


Cvek, Stanko 1948 - 1950.


11 O tim ustanovama kao i o Institutu za
pošumljavanje i melioraciju krša vidi Šum.
Iistl979.br. 1-3.


Sudionici svečane akademije u Hrvatskom narodnom kazalištu za vrijeme sviranja hrvatske


himne.


Horvat, August 1948 -1957.
Premužić, Ante 1948-1950.
Gračanin, Zlatko 1949-1957.
Jedlowski, Dušan 1949-1977.


Klunić, Mirko 1949-1950.
Pavelić, Jure 1949-1951.
Regent, Boris 1949-1957.
Tregubov, Vlado 1949-1950.
Jovančević,


Milorad 1950-1957.
Plesa, Vinko 1950-1955.
Vrdoljak, Žarko 1950-1961.
Topić, Vladimir 1971 Rogošić,
Jozo 1990


Šumarsku naobrazbu imaju i Petar
Maleš, upravitelj Instituta i Nikola Mladar.
Oni su završili Srednju šumarsku
školu za krš u Splitu a potom, kao stipendisti,
završili Poljoprivredni fakultet.


U Popisu obranjenih doktorskih disertacija
od 1965. do 1990. od ukupno
11 dvije su šumarske: D.Jedlovvskog
Venecija i šumarstvo Dalmacije 1975.
godine i V. Topić a Upotrebljivost nekih
autohtonih i alohtonih šumskih vrsta
kod pošumljavanja submediteranskog
krškog područja Dalmacije 1989. godine.


Ad Popis radova


Popis radova, znanstvenih i stručnih,
sadrži i djelatnike Saveznog instituta za
pošumljavanje i melioraciju krša, jer se
Institut za jadranske kulture i meliora


ciju krša smatra za šumarstvo nasljednikom
navedenog Saveznog instituta.
Korisna je zamisao da se taj popis podijeli
u više razdoblja, jer je time olakšano
uočavanje načina rada Instituta kroz
određeno vrijeme, tj. koliko je bio zauzet
radom kao kontrolna institucija, a koliko
je bio usmjeren na istraživački rad
i otvoren prema javnosti. Popis radova
podijeljen je na tri razdoblja: od osnivanja
do 1925. godine tj. do godine u
kojoj rješenjem Ministarstva poljoprivrede
u Beogradu od 7. svibnja dobiva
naziv POLJOPRIVREDNA OGLEDNA
I KONTROLNA STANICA s proširenim
djelovanjem;4´ drugo razdoblje
traje od 1925. do 1945. a treće od 1948.
do 1993. godine. Između 1945. i 1948.
godine nije bilo ni jednog objavljenog
rada.


Popis sadrži 772 naslova; u razdoblju
1894 - 1925. 25 od četiri autora, a u
razdoblju od 1925. do 1945. godine 60
radova od 12 autora time da su 22 rada
autora A. Gazzarija, kemičara, a 23 rada
P. Novaka, entomologa. U broju radova
od 1948. g. sadržani su i značajniji
elaborati kao npr. prilozi urbanističkim
planovima, perspektivnim i dr. Radovi
šumara nalaze se u zadnjem razdoblju
tj. od 1948. godine. K popisu ra


4) U srpskoj terminologiji za riječ "pokusni"
uptrebljava se "ogledni, (v. Drobnjak:
Razlikovni rječnik)