DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 53     <-- 53 -->        PDF

stitke upućene su i brzojavno počevši
od predsjednika Sabora dr-a Nedeljka
Mihanovića do mnogih suradnika te instituta
iz inozemstva.


Gradonačelnik Splita mr. Nikola
Grabić uz pozdrav uručio je ravnatelju
Instituta dr P. Malešu zlatnu plaketu


Grb grada Splita, koju je dodijelila Komisija
za javna priznanja grada Splita.
Zatim su slijedile podjele nagrada djelatnicima
koji su u Institutu radili neprekidno
30 i više godina. Na čelu je
nestor Ante Jelavić , a slijede Andrija
Tambača,KaticaGligo,MarijaZni


darčić, Ante Gazzari, Josip Defilippis,
Petar Maleš i Nikola
Mladar.


Akademija je završila koncertom
opernog ansambla splitske opere i domjenkom
na kojem su predstavljene navedene
knjige.


KRONIKA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA


Predgovor ovoj knjizi napisao je
Prof. dr. Branko Jeren, ministar znanosti
i tehnologije, a slijedi ga uvodni članak
pod naslovom "Uvjeti i razvoj 100
godišnjeg neprekidnog biotehnološkog
znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom
dijelu Mediterana". Oba teksta
objavljena su i na engleskom jeziku.


Slijede prikazi:


I. Kronika Instituta od osnivanja
1894. do 1994. godine
II. Rukovoditelji
III. Djelatnost Zavoda pri Institutu
IV. Popis znanstveno stručnih djelatnika
Instituta od osnivanja do 1994. godine
V. Popis radova djelatnika Instituta
od 1894. do 1993. godine.
Ad Kronika


Iz Kronike saznajemo, daje "popularizaciju
poljodjelskih znanja na podru


čju Dalmacije u drugoj polovici osamnaestog
stoljeća vršila Venecija i to preko
"akademija" za promicanje pojedinih
gospodarskih aktivnosti. Godine
1767. osniva se prva akademija u Splitu
pod imenom "Societa economica de
Spalato" koja se osim poljodjelstvom
bavila i pitanjima obrta, trgovine i ribarstva".
Dvadeset godina kasnije tj.
1787. Vencija osniva sličnu akademiju
u Zadru, a 1788. godine i u Kaštel Lukšiću,
dakle u neposrednoj blizini Splita.


Propašću Venecije 1797. godine prestaju
s radom i Akademije i do sedamdesetih
godina XIX. stoljeća prosvjećivanje
pučanstva prepušteno je "privatnoj
inicijativi i pojedinaca, koja se ogleda
u osnivanju niza "gospodarskih društava"
diljem Dalmacije. Dalmacija sve
do 1918. godine bila je pokrajina austrijske
pole dvojne, Austro-ugarske monarhije
s pokrajinskom upravom pod


nazivom C. K. carskog namjesništva.
Kada je 1868. godine u Beču osnovano
Ministarstvo poljodjelstva, u djelokrugu
kojeg bilo je i šumarstvo te služba
uređivanja bujica, pri pokrajinskim
upravama imenovani su i poljodjelski i
šumarski nadzornici. Godine 1874. za
terenski rad imenovan je i prvi poljodjelski
učitelj, a njihov se broj do 1895.
godine povisio na šest. Tih godina uviđa
se, da bi za "bavljenje znanstvenom
problematikom poljodjelstva ovog područja"
trebalo osnovati posebnu instituciju,
stoje uslijedilo 1894. godine. Te
godine dekretom od 1. srpnja Ministarstvo
poljodjelstva u Beču osniva C. K.
Kemičko-gospodarstvenu pokušajnu
postaju u Splitu21, koja 15. srpnja 1895.
godine dobiva i prvi Statut. Statutom je
određeno"unaprijediti dalmatinsko poljodjelstvo,
posebno one grane proizvodnje
koje imaju naročitu važnost, pogotovo
vinogradarstvo, maslinarstvo i
uzgoj svilene bube, putem rigorozno
sprovađanih znanstvenih ispitivanja, kemijskih
i mikroskopskih analiza ... izučavati
bolesti kulturnog bilja u Dalmaciji
i načine efikanse zaštite, analizirati
i kontrolirati krmu; popularizirati putem
predavanja i štampe rezultate istraživanja,
obučiti obrazovanije gospodare u
agrokemijske analize posebno one iz
enokemije, davati savjete i uputstva zainteresiranom
poljodjelcima, analizirati
i izdavati dokumente o sastavu i tehnološkoj
ispravnosti svih proizvoda poljodjelstva"
(str. 2).


Kako vidimo, u Statutu se ne navodi
stočarstvo, a o unapređenju stočarstva
nema podataka ni kasnije. Stoga je
pedesetih godina, tada inženjer, Defilip


21C. K. znači carski kraljevski, jer je vla


Prof. dr. Branko Jeren, ministar i izaslanik Predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana dar bio car austrijski a kralj ugarsko-hrvatčestitka
slavljeniku ski.