DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 52     <-- 52 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PROSLAVA 100. OBLJETNICE RADA
INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA


Francuska revolucija 1792. godine
zadala je odlučujuči udarac feudalnom
sustavu te javni život postupno od malog
broja feudalca prelazi na širi krug,
sve do cijeloga naroda. Tako se u Hrvatskoj
na gospodarskom području osniva
1842. godine Hrvatsko-slavonsko gospodarsko
društvo, djeluje Ilirski pokret,
osnovana je Akademija znanosti i umjetnosti
- današnja HAZU itd. Tako se u
našem stolječu nižu stogodišnjice djelovanja
raznih ustanova i društava. Jedna
sa stogodišnjim radom je i Institut za
jadranske kulture i melioraciju krša u
Splitu. Danas suvremena organizacija za
unapređenje primarne biljne i životinjske
proizvodnje koja je počela s radom
1894. godine kao C. K. KEMIČKO-GOSPODARSTVENA
POKUŠAJNA POSTAJA
U SPLITU. Proslava te stogodišnjice
proslavljena je u Splitu od 12.
do 14. listopada 1994. godine.


Proslava se sastojala od:


- Skupa znanstvenika "100. obljetnica
znanstveno-istraživačkog rada poljodjelsko-
prehrambenog sustava i šumarstva
mediterana R. HRVATSKE",
- Svečane akademije i
- izdavanjem dviju knjiga - Kronika
Instituta za jadranske kulture i melioraciju
krša te Znanstvene edicije djelatnika
Instituta posljednjih pet godina (1989
- 1993.)
SKUP ZNANSTVENIKA


Skup znanstvenika "100. obljetnica
znanstveno-istraživačkog rada poljodjelsko-
prehrambenog sustava i šumar


" O rezultatima istraživanja s tog područja
dr. Topic najavio je poseban prikaz za
Šumarski list.


stva mediterana R. Hrvatske" održanje


12. i 13. listopada 1994. godine. Izloženo
je 48 referata raspoređenih u tri skupine:
s opčom tematikom pet referata, s
područja poljodjelstva 26 te s područja
šumarstva 17. Za pojedini referat u prvoj
skupini određeno je vrijeme od 20 minuta
a za ostale dvije 10 minuta.
Teme referata prve skupine su:


- Ekološka obilježja mediteranskog
područja Republike hrvatske - Dr. se.
Vlado Topič,
- Strukturne promjene poljoprivrede
i sela dalmacije u posljednjih sto godina
- Prof. dr. se. Josip D e f i 1 i p p i s,
- Mediteranska komponenta i razvoj
strategije poljoprivrede i ribarstva hrvatske
- Prof. dr. se. Želimir Pašalić,
- Istraživanja u šumarskom sustavu
mediterana Republike Hrvatske - Prof,
dr. se. Sime Meštrovič i Prof. dr. se.
Milan Glavaš,
- Znanstveno istraživačka djelatnost,
uloga i značaj za daljnji razvoj poljodjelskog
prehrambenog sustava mediterana
Republike Hrvatske - Prof. dr.
se. Petar Maleš.
Iz druge skupine navodimo referate
Dr. se. Stipe Radinoviča Poljoprvredno
zemljište Dalmacije u posljednjih sto godina
dok je tema pretežnog dijela ostalih
referata bila s područja maslinarstva
i voćarstva.


S područja šumarstva izdvajamo referate:


- Podizanje, njega i obnova šuma kao
temeljni preduvjet ekološkog, društvenog
i gospodarskog napretka Mediterana
- Prof. dr. se. Slavko Matič sa mr.
se. Milanom Oršaničem i dipl. inž.
Igorom A n i ć e m,
- Perspektive razvoja preradbe drva
u mediteranskom području Hrvatske prof.
dr. se. Mladen Figurič,
- Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje
erozije u bujičnim slivovima
mediteranskog područja Hrvatske - Dr.
se. Vlado Topič"
Od 48 referata jedino su u ovoj skupini
dva koja se odnose i na stočarstvo.
To su:


- Uzgoj muflona u Mediteranu - alternativa
za stočarstvo - Prof. dr. se. Diminik
Raguž i mr. se. Marijan Grubešič
i
- Pregled biljnih zajednica mediteranskog
područja južne Hrvatske i njihova
uloga u razvoju stočarstva - Mr.
se. Drago Dumančič i Mr. se. Jozo
Rogošič.
SVEČANA AKADEMIJA


Svečana akademija s domjenkom
održana je u splitskom Hrvatskom narodnom
kazalištu.


Akademiju je otvorio i pozdravio nazočne
ravnatelj Instituta za jadranske
kulture i melioraciju krša Prof. dr. Petar
Maleš, a potom su slijedili pozdravi.
Prvi je pozdravio slavljenika Prof. dr.
Branko Jeren, ministar znanosti i tehnologije
u ime pokrovitelja proslave dr.
Franje Tuđmana, predsjednika Republike
Hrvatske kao njegov osobni izaslanik
a slijedili su: AntePuljiča u ime
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
Herbersta Etz-a, izaslanika Ministra
poljoprivrede Republike Austrije, LeopoldaMelichar-
a, ravnatelj a Kulturnog
instituta Republike Austrije, Krune
Peronj e, splitsko-dalmatinskog župana,
Petra Slapničara, rektora Sveučilišta
u Solitu, Prof. dr. Slavka Matica,
dekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu i brojnih drugih. Brojne če