DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Zadar Od karata sadrži: zemljovid Velebitobjekte
i tako osiguravaju trajnije utis
podacima o turističko-ugostitelj-sko — zadarsko područje, geološka karske
posjetitelja Nacionalnog parka. Tek
skim uvjetima u svakom mjestu. ta s jednim profilom, pedološke karte s ih je nekoliko nerazumljivih tj. može se
dva profila, vegetacijska karta i karta pu-zaključiti što predstavljaju kao npr. »ku


Pod naslovom Alpinizam i športsko


teva i staza, sve za NP i njegovu okolilinarska
ponuda, crni grab, kadulja, pri


penjanje navedeno je nekoliko »pozna


cu. vez za čamce« po potpisu, a mjesto pot


tijih smjerova« za uspon na Aniča kuk


pisa »Močila kora bora« eventualno bo


na ulazu u NP, a za IZLETE navedeni Vodič je opskrbljen brojnim fotogra


lje bi odgovaralo »nakupina smole na


su lokaliteti fijama, dakako u boji, krajolika, kraških


stablu crnog bora.« Dobija se dojam da


Velbitski botanički vrt, fenomena, te biljnog i životinjskog svi


su te slike stavljene samo da popune pro


jeta. Fotografije su različite veličine, pe


Hajdučki i Rožanski kukovi, stor.


desetak s prosječnom veličinom 25 cm2,
Šuplja draga (prirodni »most« neda


nešto više veličine (površine) oko 70 Za orijentaciju dobro će poslužiti


2


leko naselja Živi bunari), Zavratnica, cm te desetak preko te veličine. Na »Abecedar« na kraju knjige, jer se npr.,


Suma Dundo, Lopar, Park prirode Te-prvoj stranici korica u veličini vodiča Aniča kuk spominje na 10 stranica, a
laščica, Zrmanja, Vranjsko jezero, NP


tj. 20 x 20 cm, nalazi se slika središnjeg Brezimenjača na 14. stranica, itd.
Krka i NP Kornati.


dijela NP (od kuče Parića na istok) a na Takve knjige, pa i ova trebale bi imaIlustrativni
materijal sastoji se od kazadnoj
motiv iz kanjona Velike Pakle-ti sve škole ili bar školska društva »Prirata
i fotografija. nice. Fotografije dočaravaju snimljene jatelj prirode«.


Oskar Piškorič


DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA


naučili. Ono što sigurno znamo, jest obveza da ono što


Ovogodišnji Dani hrvatskog šumarstva, održat će se


želimo o značaju šuma i šumarstva reći i pokazati, mora


na području Uprave šuma Senj od 25. do 28. rujna.


mo učiniti pred javnošću, pred mnoštvom ljudi, mora


Prošle godine začeta i probno ostvarena ideja na po


mo osigurati da naše poruke o zaštiti šuma i o njenim


dručju Uprave šuma Bjelovar, šumarije Virovitica, os


općekorisnim vrijednostima stignu do svakoga, od


nažila nas je u želji da značaj šuma i šumarstva te nje


učenika, studenta, radnika, umirovljenika do političara.


gove probleme, iznesemo pred javnost.


Ovogodišnji Dani hrvatskog šumarstva bit će zato


Dani hrvatskog šumarstva, nastavili su dugogodišnju


održani uz more, kako bi omogućili nazočnost puno


tradiciju natjecanja šumskih radnika, a odgovorni za tu


većem broju stručnjaka i puno većem broju građana.


manifestaciju potrudili su se da bogatim popratnim


Trudit ćemo sa da ostvarimo dobru suradnju s turiz


sadržajima oplemene novu zamisao čitave manifest


mom, kako bi brojni posjetitelji i sudionici u manife


acije.


staciji mogli doživjeti ljepotu našeg Velebita, njegovih


Od mnoštva pooratnih sadržaja spomenut ću samo


šuma te povezanosti šumarstva mediterana s osvrtom


nekoliko značanijih: od stručnog savjetovanja prošlih


na njihov značaj u turizmu Hrvatske.


Dana hrvatskog šumarstva na temu "Šumarstvo hrvatske


Dok ovo pišem, još nisu gotovi svi programi niti


u ratu i obnovi domovine", preko svečane akademije


utvrđeni svi sadržaji. Pozivamo Vas stoga da se kroz


do izložbe likovnih radova i predstavljanja literarnih ra


aktivnost u Šumarskim društvima uključite i poduprete


dova radnika u šumarstvu te predstavljanja starih jela


ambicije čitave struke, kako bi naše šume i struka sama


iz svih naših krajeva.


dobile zasluženo mjesto i potakle na rad državu, njene


Možda treba istaknuti zajedničko veče kad smo se


institucije i cjelokupno pučanstvo.


na poticaj vrsnih glumaca smijali na svoj račun. Željeli
smo dakako još puno više, no sigurno je da smo puno Tomislav Starčević, dipl. inž.