DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Vrbek, B. i sur.: Rezultati unosa
teških materijala (Pb, Cu, Zn) u NP »Risnjak
«.


Kako nema zabilježenog podatka o
organizatoru proslave četrdesetogođišnjice
u vidu odbora slijedi zaključak,
daje ona djelo upravitelja NP dipl. ing.
Ivana Malnara uz neformalne konzultacije
pojedinaca, koji su i autori u Zborniku
objavljenih radova kao prof. dr. S.
Bertovića, doc. dr. Durbešić i dr. Iako
je poticaj za osnivanje nacionalnog parka
na području Risnjak bila šuma časom
proglašenja za nacionalni park postaju
značajni svi djelovi biocenoze stoje dokaz
i ovaj Zbornik radova. To dokazuje
i izvještaj Đ. Rauša i sur. o »rezultatima
vegetacijskih istraživanja na trajnim pokusnim
plohama NP »Risnjak« u kojem
je »uspoređujući snimanja 1985. i
1993.« samo sumarno navedeno da se
»vide značajne razlike u pridolasku vrsta


i njihovom broju« (str. 70). Stoga od K.
Poštenjaka saznajemo da »u šumskim
zajednicama u kojima je jela glavna
vrsta vidljivo je slabo do potpuno izostajanje
priliva te vrste u sastojinu (što)
obilato koristi bukva (pa razvoj kreće)
u pravci izmjene vrste« (str. 42)*


Iz zaključka ovog Savjetovanja izdvajamo
preporuke Upravi NP »Risnjak
« za:


— proširenje Nacionalnog parka
»Risnjak«,
— osnivanje botaničkog vrta, obilježavajući
biljke u vršnoj zoni oko Schlosserovog
doma i dosađujući ih duž
poučne staze,


— osnivanja geografsko-informacijskog
sustava,
— osnivanje meteorološke postaje,


— popunjavanje i aktiviranje odjela
zaštite u Upravi Parka te
— unijeti »značajnu vrstu pod utjecajem
čovjeka nestalu divokozu«.
Objavljen je i »Prijedlog proširenja
Nacionalnog parka »Risnjak« na izvorišni
dio rijeke Kupe i masiv hrvatskog
Sniježnika kojeg su izradili A. Frković,


I. Malnar, N. Šafar i Z. Štahan. Tim proširenjem
površina Nacionalnog parka od
3014 ha povećava se na 3856 ha.
U »Propagandi i popularizaciji« Š.
Štahan opisao je poučnu stazu »Lesku«,
koje je i osnivač. Autor je iznio »kriterije
za osnivanje poučnih staza«, dakle
ne samo u nacionalnim parkovima nego
i na drugim lokalitetima, i »sadržaje
Poučne staze »Leska«. Dodajemo, da se
karta te Poučne staze nalazi u Vodiču
za NP »Risnjak«, kako je registrirano i
u Šumarskom listu 1994. god. str. 259.


Oskar Piškorić


*) Naslov članka M. Gradečki umjesto »stojbinske prilike« trebalo bi glasiti »struktura sastojina«. Međutim urednik Zbornika A.
Frković »poštivajući autorsku izvornost... proveo je samo neke prijeko potrebne strukovnjačke, jezikoslovne i tehničke uređivačke ispravke
«.


VODIČ ZA NACIONALNI PARK


Publikacija pod naslovom »Nacionalni
park Paklenica« na prvoj stranici
donosi crtež Republike Hrvatske s oznakama
grada Zagreba, svih nacionalnih
parkova i istaknuta slova MAB tj. planinu
Velebit te tekst:


»IZDAVAČ: Uprava NP PAKLENICA
& JIVTOURS © Zagreb, 1994.


Tekst: JIVTOURS (!) I dr. S. Božičević,
J. Radović (dipl. biolog), M. Rukavina
(dipl. ing.), Z. Šikić. Fotografija:
JIVTOURS i J. Grgeč, Z. Šikić. Str.
suradnik M. Miljanić (dipl. ing.). Tematski
zemljovidi i dijagrami: N. Ivanković
Design: JIVTOURS. Likovno obradila:
J. Grgeč. Recenzenti: prof. dr. Š.
Meštrović, prof. dr. Z. Pepeonik, dr. N.
Tvrtković. Lektorica i korektorica: J.
Hađur. Za izdavača: dipl. ing. Zoran Šikić
«.


Tekstovni dio sadrži:


»PAKLENICA«
Zagreb, 1994.


Uvod, unutar kojega tekst kojim Organizacija
Ujedinjenih naroda za obrazovanje,
znanost i kulturu, Program
Čovjek i biosfera - MAB planinu Velebit
1987. godine »proglašava dijelom
međunarodne mreže rezervata biosfere«.


Položaj i značenje NP Paklenica.


Istraživanja Paklenice.


Proglašenje NP Paklenice - tekst Za


kona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim
parkom od 19. listopada
1949. godine i Rješenje o granicama Nacionalnog
parka Paklenica.


Priroda Nacionalnog parka Paklenica
prikazana je tekstovima:


— Reljef i građa,
— Podneblje, s klimadiagramima za
Zadar i Zavižan,
— Vode,
— Životinjski svijet,
— Nizinski pojas,
— Pretplaninski pojas.
Staze i predjeli:
— Velika Paklenica,
— Manita peć,
— Veliko i Malo Rujno,
— Mala Paklenica,
— Vršna zona.
Kao i u vodiču za NP Risnjak (v. Š.
1. 1994, str. 259) tako su i ovdje navedene
mogućnosti upoznavanja i drugih lokaliteta
vrijednih pažnje. To su:
naselje Starigrad — Paklenica i Soline,
s prikazom Uprave NP Paklenica i
Unutarnjeg reda za park,


Karlobag,
Biograd,
Nin,
Šibenik i