DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 48     <-- 48 -->        PDF

. Tolic: PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA U KRAŠKIM UVJFTIMA Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 261—266


Osnovno je da glavne šumske vrste za pošumljavanje nju nije odlučujuća, čak se može reći da nije bitna. Kau
eumediteranu i submediteranu treba uzgajati u kontejko
svaki rasadnik u pravilu treba imati paletu proizvonerima
(prototip — kraško područje Hrvatske) tehnoloda,
mora se voditi računa o dijelu rasadnika u kvalitetgijom
uzgoja (»air pruning« — zračno rezanje korijena). nijim tlom.


Za izbor lokacije osnovni uvjet mora biti osiguranje Svi poslovi u rasadničkoj proizvodnji od pripreme,
kvalitetnog irigacijskog sustava i dobrog prometnog rjesjetve,
uzgoja i provođenje zaštitnih mjera te opreme
šenja. Kakvoća tla u rasadniku za kontejnersku proizvodmoraju
biti pod stručnim rukovođenjem i nadzorom.


LITERATURA


Piškorić, O. (1959): Šumski rasadnici, Split. Kontejneri u sustavima proizvodnje sadnica u šumarstvu i šumskopoljskom
gospodarstvu u tropskim zemljama.


Amorini, E., Fabrio, G.: Studij kontejnerskog uzgoja šumskih


Program razvoja (1991 — 2025. god.) za šume i šumarstvo


sadnica (sa talijanskog preveo Davorin Prgin, dipl. ing. šum.)


Hrvatske.


SUMMARY: The nursery production in the Croatian Kant area has a
century long tradition, but it has never fully developed due to a poor
economic situation in forestry.


The author believes that the Mediterranean and sub-Mediterranean
areas should be cultivated by the method of balled root system, namely
in containers, where air pruning of roots is possible.


In order to obtain a quality planting materijal it is necessary to
ensure a watering-system of the nursery. Maintenance of quality Mediterranean
nurseries would provide the basis for permanent and reliable
afforestation ofKarst in Croatia.