DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ — CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 581.9 (Quercus ilex L.) (497.13)


Trinajstić, I.: Sintaksonomska istraživanja šuma (Quercus ilex L.) u istočnoj Istri, Hrvatska — Sintaxonomical
Investigations of Holm Oak, (Quercus ilex L.) Forests in East Istria, Croatia 223


UDK 630* 232.322.9 (Pinus sp.)


Tomašević, A.: Višegodišnji rezultati istraživanja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom (Pinus halepensis
Mili), crnim borom (Pinus nigra Am.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod tri različite metode pripreme
tla za pošumljavanje. — The Longterm Research Results of the Afforestation Success of the Karst by Aleppo
pine (Pinus halepensis Mill.), austrian pine (Pinus nigra Am.) and Maritime pine (Pinus pinaster Ait.) with Regard
to the Three Different Methods of Soil Preparations for Afforestation 227


UDK 630* 812 (Abies alba Mill.)


Sinković, T.: Neka fizička svojstva juvenilnog i zrelog drva jelovine (Abies alba Mill.) iz Zalesine. — Some Physical
Properties of Juvenile and Mature Fir-Wood (Abies alba Mill.) from Zalesina 237


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRLIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 449 + 453 (Pinus nigra)
Diminić, D., Glavaš, M. & Hrašovec, B.: Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vino


dolskom području. — Mycoses and insect Pests in austrian pine Plantations Crikvenica- Vinodol Area 245


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 903 + 829 (497.13)
Figurić, M.: Šumarstvo i preradba drva - mogući scenariji održivog razvoja. — Forestry and Wood Processing


Options for Sustainable Development 253


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 232.32
Tolić, I.: Proizvodnja šumskog sadnog materijala u kraškim uvjetima. — Production of Forest Planting Material in


Karst Conditions 261


KNJIGE I ČASOPISI
Piškorić, O.: ZBORNIK RADOVA, 40 godina Nacionalnog parka "RISNJAK", 1953-1993, Crni lug 1994 267
VODIČ ZA NACIONALNI PARK "PAKLENICA", Zagreb, 1994 268
Piškorić, O.: PLITVIČKA JEZERA i njihova okolica 280


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


Piškorić, O.: PROSLAVA 100. OBLJETNICE RADA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU
KRŠA 270
Komlenović, N., Jurjević, P.: Stanje Europskih šuma, rezultati procjene 1994 274
Piškorić, O.: FINSKA — ZEMLJA XX KONGRESA IUFRO (1995) 276
Tomanić, S.: PRIPREME ZA XX. SVJETSKI KONGRES IUFRO, 6-12 kolovoza 1995, Tampere, Finska 277


IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Uredništvo: ZAPISNIK 7. sjednice UPRAVNOG ODBORA HŠD-a, održane 6. srpnja 1995. god. na području
Šumarije Pleternica 285
Uredništvo: BUDUĆI ZNANSTVENI SKUPOVI 260
Starčević, T.: DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA 269


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora.