DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UD C 630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia — Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins — Revue de la Societe forestiere croate


Uređivački savjet:


1.
Mr. sc. Darko Beuk
2.
Prof. dr. sc. Mladen Figurić
3.
Dr. sc. Joso Gračan
4.
Tomica Lešković, dipl. inž.
5.
Božidar Longin, dipl. inž.
6.
Prof. dr. sc. Slavko Matić, predsjednik
7.
Adam Pavlović, dipl. inž.
8.
Mr. sc. Ivan Pentek
9. Željko Perković, dipl. inž.
10. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
11. Zvonko Rožić, dipl. inž.
12. Tomislav Starčević, dipl. inž.
13. Nadan Sirotić, dipl. inž.
14. Mr. Ivan Volf
15. Prof. dr. sc. Joso Vukelić
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


1. Šumski ekosustavi
Izv. prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i biologija
šuma
Dr. sc. Petar Rastovski, fiziologija i prehrana šumskog
drveća
Prof. dr. sc. Ante Krstinić, genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća
Mr. sc. Nikola Pernar, šumarska pedologija
Izv. prof. dr. Dominik Raguž, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura
Prof. dr. sc. Slavko Matić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. sc. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
Doc. dr. sc. Ante Tomašević, kraške šume
Mr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskorišćivanje šuma
Izv. prof. dr. sc. Ante B. P. Krpan, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. sc. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Dr. sc. Dubravko Horvat, mehanizacija šumarstva
Mr. sc. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska prerada
drva


Glavni i odgovorni urednik — prof. dr. sc. Branimir Prpić


Tehnički urednik — Ivan Maričević, dipl. ing. šum.


Lektor: — Dijana Sekulić-Blažina


4. Zaštita šuma
Dr. sc. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. sc. Milan Glavaš, šumarska´fitopatologija
Mr. sc. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari


5.
Izmjera šuma
Prof. dr. sc. Ankica Pranjić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. sc. Nikola Lukić, šumarska biometrika
Zvonimir Kalafadžić, dipl. ing. šum. i geod., geodezija


6.
Uređivanje šuma
Mr. sc. Gašpar Fabijanić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Mr. sc. Ivan Martinić, organizacija rada i šumarska ekonomika
Branko Meštrić, dipl. inž. šum., informatika u šumarstvu


7.
Šumarska politikaOskar Piškorić, dipl. ing. šum., povijest šumarstva i bibliografija
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., staleške vijesti
Prof. dr. sc. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma


Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji. Recenzenti
su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj, Slovačkoj
i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama zavisno
o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.


Na osnovi mišljenja Ministarstva informiranja Republike Hrvatske br. 523-91-2
od 06. 03. 1991. časopis »Šumarski list« smatra se proizvodom iz točke 1 tar.
broja 8 Tarife osnovnog poreza na promet.