DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 17     <-- 17 -->        PDF

A. Tomaševic: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM . Šumarski lisl br. 7—8, CXIX (1995), 227—236
Graph. 9


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
PoSumljavanje sadnjom u izbušene jame bušilicom »STIHL 08« — Afforestation by
planting into holes drilled by »STIHL 08«


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)


N


100%
500


82.14%


400 i


300


42.52%


35.92%


200 -33.20% 33.20%


100


r- co oo O C-J ^t- Godina


OO oo oo o\ CTA O A/


o o a\ o\ o c^ Year


Crni bor


(Pinus nigra Arn.)


Graph. 11


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
PoSumljavanje sadnjom u izbušene jame bušilicom »STIHL 08« -- Afforestation by
planting into holes drilled by »STIHL 08«


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)


100%


500


80.27%


400 4


300


50.28%
46.49% 44.78% 4250 %


200


100


os Godina
re Year


Primorski bor


(Pinus pinaster Ait.)


24/4/


26/1/


2/9/


9/5


27/2/


27/1/


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
PoSumljavanje sadnjom u izbušene jame bušilicom »STIHL 08« — Afforestation by
planting into holes drilled by »STIHL 08«


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


h (cm)


250


200


150


100 -/n maks.


50 -^^_— ´ ^^dfCsxti.


s^ o-^"""^ ____-— ""Godina
^ — —ITrnin. Year


(


0


1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994


Crni bor


(Pinus nigra Arn.)


Graph. 12


Šumarija »Spilt« — Forest district »Split«
Šumski predjel »Vrba« — Forest region »Vrba«
PoSumljavanje sadnjom u izbušene jame bušilicom »STIHL 08« Afforestation by
planting into holes drilled by »STIHL 08«


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Primorski bor
(Pinus pinaster Ait.)
235