DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 15     <-- 15 -->        PDF

A. Tomašević: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POSUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM . Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995). 227—236
Graph. 1


Šumarija »Zadar« — Forest district »Zadar«
Šumski predjel »Volovski gaj — Kozino« — Forest region »Volovski gaj — Kozino«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation by
planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA


N
200
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)
loo´;
180
160 82% 82% 82% 82% 82´, sor;
140
120


100
80 60
40
200


o> Godina
~ c Year


— \o
m —


Alepski bor
(Pinus halepensis Mill.)


Graph. 3


Šumarija »Šibenik« — Forest district »Šibenik«


Šumski predjel »Lo/ovac — Gulini« — Forest region »Lozovac — Gulini«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation bv
planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
(SURVIVAL OF PLANTING PLANTS)
N
800 T
100%
700 82.32%
600 " /b.ll* 75.84% 75.71%
500 63.979!


400
300
200


1000


17/4/1985


Alepski bor


(Pinus halepensis Mill.)


Graph. 2


Šumarija »Zadar« — Forest district »Zadar«
Šumski predjel »Volovski gaj — Kozino« — Forest region »Volovski gaj — Kozino«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforeslalion by
planting on soil undermined by riper


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE


(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


h (cm)


ooo.ou


500.00 400.00
/
s


300.00


//


200.00


y ´^


^^Ja^mak%


100.00 /
j©""´^" sred.


0.00-1 1 1 1 1 — i — i — i — i
1983 1984 1986 1987 1988 1990 1991 1993 1994


Godina
Year


Alepski bor


(Pinus halepensis Mill.)


Graph. 4


Šumarija »Šibenik« — Forest district »Šibenik«
Šumski predjel »Lozovac — Gulini« — Forest region »Lozovac — Gulini«
Pošumljavanje sadnjom na podrivanom tlu riperom — Afforestation by
planting on soil undermined by riper


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
(GROWTH CURVE OF MEAN HEIGHT)


Godina
Year
1984 1985 1986 1987 19881989 1990 1991 1992 1993 1994


Alepski bor


(Pinus halepensis Mill.)


233


15/12/1985


15/12/1986
15/12/1987
15/8/1988
10/6/1994


o o5"